DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Välsignelserna

18 januari 2002

Min Herre?

Jag Är; frid vare med dig;

Jag har visat dig Min Allmakt på många sätt; alla dessa år har Jag inte undanhållit dig Mitt Ljus och inte heller Min Barmhärtighet; allt Jag önskar av dig, Min syster, är kärlek; kärlek för kärlek, hjärta för hjärta; detta är Mitt motto för dig;

– må du fortsätta att göra framsteg på enhetens väg och låt Min kyss uppfriska dig på nytt; tillåt Mig att påminna dig om att vara som en lilja på Min äng, fri från oro och bekymmer;

– må du gå framåt på enhetens väg som du delar med Mig och må den vidgas allt mer nu till Min ära;

– låt Min faderliga kyss trösta ditt hjärta och fylla din ande med iver för Mitt Hus;

– låt alla dina lemmar vila ljuvt i Mitt Hjärta för att hämta styrka, uthållighet och inre glädje och välbefinnande;

– må dina mödor bära frukt och dina handlingar i Mitt Namn vara smorda med olja från Livets Källa;

– må du vara till tröst för bedrövade hjärtan och lika god och ömsint mot de uttröttade;

– låt Mig förbli kärare för dig än någon eller något annat som finns på denna jord, så att Jag genom denna akt av försakelse, har överseende med människors ondska så att de kan omvända sig;1

– må dina förtryckare, som styr i högfärd och högmod och som anklagar dig utan barmhärtighet i brist på gott omdöme, medan de smutskastar Mina gåvor som Jag har gett dig, få sina synders lön över sitt eget huvud;

– låt Mig förökas i dig, så att när dina vänner ser dig, de ser Mig i stället för dig, så att detta blir det verkliga skälet till att de älskar dig;

– Jag skall fortsätta att ge Mig Själv mer till dig, så länge du låter Min Gudomliga Vilja förbli i dig, medan du litar på Den och avstår från din egen vilja till förmån för Min;

– må du vara välsignad för att du dragit dig undan allt som band dig vid den här världen och för att du föredragit den Gudomliga Ljuvlighetens Källa;

– må din själ nu bli ännu mer motiverad av iver att ära Mitt Hus, och att dra Det med kärlekens band till en andlig enhet; då skall Min Gudomliga Bild fullständigt inpräglas på Det, medan Jag utgjuter Mitt Ljus i Det ännu en gång;

– må du vara enhetens fullkomliga ikon, och kärleksfullt dra alla till att leva ett sant liv i Mig; genom denna storslagna kärleksgärning skulle Jag få ta emot enhetens kejserliga krona på Mitt Huvud;

– må varje våldsam handling och allt hat som kommer över dig från människor bytas ut mot välsignelser från Oss;2 dessa odågor skall få svara inför Mig på Domens dag;

– låt varje fiber i ditt hjärta leva för Mig så att du fylls med iver att arbeta för Mig, och liksom en slav som inte gör anspråk på någon lön, kommer inte heller du att någonsin begära någon lön, utan du kommer att ge hjärta och själ för Himmelriket;

hör Mig, Jag har skapat dig och placerat dig på jorden endast för detta upphöjda verk; ben av Mina Ben, kött av Mitt Kött, förbli förenad och var en ande med Mig och meditera över alla de kläder Jag klätt dig i för att skaffa dig fritt tillträde till att gå in och ut i Mina Gårdar; det är sannerligen ett stort mysterium som övergår all mänsklig kunskap och förstånd för de flesta i Min skapelse; men Jag, den himmelske Mästaren, hade fäst Mina Ögon på dig och lagt Min Hand på din, för att tillsammans med dig brodera gyllene rosor, och låta dem få liv för att sprida sin ljuva väldoft, inte bara i Kyrkan, utan i hela kosmos;

utan samverkan med denna gudomliga nåd som Jag har gett dig, skulle du ha förblivit utfattig; men nu, genom gudomlig nåd, har Jag inneslutit dig fullständigt i Mitt Hjärta! Jag har på detta sätt adlat dig, efter att ha förenat dig med Oss; du har blivit fylld och upplyst av Vårt sublima Ljus och Vi har lyft Vår Spira och präglat Vårt Namn på dig, för att du skall tjäna Vårt Hus och rikta Vår Kärlekshymn till hela världen;

– må din tunga vara lika redo som en snabb skrivares penna och aldrig tröttna på att vittna, inte ens bland eldslågor;

Jag, Jesus, välsignar dig; ic;


1 Genom denna akt av försakelse (från allt som inte är Gud), kan Guds Barmhärtighet komma över människor och föra dem till ånger.
2 Den Heliga Treenigheten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message