DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Se, detta är det Hjärta som blödde för dig och för hela mänskligheten

3 augusti 2001

frid vare med dig;
Min älskade, säg dessa ord till Mig på Min Högtid

”drag mig, min Älskade, i Dina Fotspår
som doftar ljuvligt av myrra;

”led mig vid handen till Din Kammare,1 min Konung,
där jag i avskildhet får höra Din kungliga Röst;

”lys upp mitt ansikte, du människosläktets Älskare, med Ditt leende;
låt Din ömsinta kärleks blick,
som överglänser allt annat, och går utöver allt förnuft,
vila på mig;

”om jag någonsin har svikit Dig
eller ens för ett ögonblick fick Dig att höja ögonbrynen
på grund av min bräcklighet,
bönfaller jag Ditt allra Heligaste Hjärta att visa mig medlidande;

”Du har makten över liv och död,
och nu kommer jag till Dig
för att finna min tillflykt i Ditt Heliga Hjärta,
där jag finner Liv och evig vila;”

se, detta är det Hjärta som blödde för dig och för hela mänskligheten; detta är tröstens och barmhärtighetens Hjärta; detta är det Hjärta som har utvalt dig; den som tillber detta Hjärta skall höljas i Vishetens slöja, som förskönar din själ så att den kan träda in, smyckad på detta sätt, till Min likhet;

– kan du säga Mig, dotter, var du föddes?

Jag föddes i Ditt Heliga Hjärta;2

ja! du föddes i Mitt Heliga Hjärta; alla som tillhör Mig är födda i Mitt Hjärta;

har ni inte läst: ”han skall ropa till Mig: ’Du är min Fader, min Gud, min frälsnings Klippa!’ därför skall Jag göra honom till Min förstfödde, främst bland jordiska furstar;” eftersom hans släktskap kommer från konungarnas Konung, och eftersom han skall leva i höjden bland dem som Jag gudomliggjort genom Min Gudomlighet; jordiska kungar tillhör det jordiska, men de som är födda av Mig kommer att ha en högre boning i himmelen; dödliga människor är som en vindpust; mäktiga människor är bländverk, läggs de tillsammans i vågskålen är de lättare än luft;3säg därför till er själ, Mina älskade:

”bara hos Gud finner jag ro,
endast från Honom kommer mitt hopp;”

låt ert hjärta jubla och er själ förnyas, för i dessa tider utgjuter Jag Mina nådegåvor över mänskligheten som aldrig tidigare i historien; ic;


1 Det Heliga Hjärtat.
2 Herrens Ande gav mig dessa ord.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message