DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Varje steg du tar i Mitt Namn, välsignar Jag

14 augusti 2001

Min Jahve ser ned från Sin Tron på oss,
på var och en av oss, och iakttar oss;

vem av oss är redo att överlämna
en krans av dygder åt vår Fader?

vem bland Ditt folk, min Jahve,
bestiger Ditt heliga berg?

hur många talar sanning
från djupet av sitt hjärta?

vem är fläckfri?

Jag har blivit hjälpt, och får fortfarande hjälp,
eftersom min själ i sitt elände
ständigt ropar till Dig om hjälp;

om Du, bara för ett litet ögonblick
skulle vända Ditt Heliga Ansikte ifrån mig; 

skulle mitt liv förtvina och försvinna ner i Dödens skugga;

Du är mitt Ljus, min Fest,
Gudomen som håller mig vid liv;

Jag skall förbli vid liv
så länge Du fortsätter att andas i mig;

Du har i Din outsägliga nåd
skänkt mig så många ynnestbevis;
Du har gett mig förmånen att kalla på Dig när som helst
och samtala med Dig,
en gåva som andra har svårt att tro på;

O Herre, hjälp mig att ta emot alla deras anklagelser!

frid vare med dig; lilla blomma, Min egen;

varför skulle Jag inte vara fri att tala med dig? eller skall Jag rådfråga människor nu? (...)1 det är mer än detta ... känn dig fri att kalla på Mig när du vill; Jag, Jahve, har givit dig denna gåva; Jag är fri att ge åt vem Jag vill och hur mycket Jag vill! gläd Mig, dotter, genom att ständigt ha Mig i dina tankar;

2 Jag har placerat honom i din väg;

varje steg du tar i Mitt Namn välsignar Jag; varje ljud som yttras av din mun, som rör Mig, välsignar Jag; se här, ha större förtröstan, Jag har lagt Mina Ord i din mun, så var vid gott mod; godhet kommer ifrån Mig;

kom, vi skall fortsätta med Mitt Arbete på denna nivå;3 tillåt Mig att ta din tid i anspråk ytterligare en tid; varje ord kommer ifrån Mig; Jag har utvalt dig till Min boning, så plåga inte ditt hjärta med dem som anklagar dig; Jag, din Skapare, är med dig, så var glad; glöm aldrig detta .... du är för liten för att förstå detta ... tvivla aldrig, kom;


1 Jag sade något här till Jahve, min Gud.
2 I detta ögonblick fick jag en bild av en viss präst som jag känner.
3 Undervisningens nivå.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 



Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message