DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Återkomst är mycket nära (budskap till Indien)

28 januari 1998

(Indien.)

Jag Är; skriv, Min Vassula, skriv Mina Ord till detta land:

Jag ger er Min Frid .... låt Min Frid som Jag lämnar åt er stanna kvar hos er och omsluta er; frukta inte och säg inte: ”vad skall jag göra, Herre?” Indien, åh, Indien, ge Mig ditt hjärta och be i sanning från ditt hjärta till din Frälsare; dina böner kommer att helga din själ och andras själar; be utan uppehåll och driv den Onde på flykten .... var förenad med Mig, vara rotad i Mig, då skall ingen och ingenting i denna värld komma mellan dig och Mig; Min stora Återkomst är mycket nära;

Jag har kommit hela vägen till dig med Mitt Hjärta i Min Hand, ta det, Indien, och lägg Mitt Hjärta i ditt hjärta; Jag har kommit med Mitt Budskap; Jag kallar ditt folk att vända sina hjärtan till Gud och leva heligt; Jag är Gud och Herre; sprid Min Kärlekshymn och skapa vingårdar överallt där ni går; odla ert land och tveka inte; frukta inte för de stormar som kan uppstå då och då;

Jag Är med er .... Mitt Heliga Hjärta är er tillflykt, så kom och vig er själva och era familjer till Mig och till er Moders Obefläckade Hjärta; Jag, Jesus, avser att stanna i ert land och helga det; för detta ber Jag er alla att viga ert land till Våra Två Hjärtan; var lojala mot Mig och var ett i Mitt Namn;

Jag välsignar er, åh, små barn;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message