DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var ett i Mitt Namn - Budskap till Indien

22 januari 1998

(Indien)

Min blomma, låt denna jord jubla, må hela detta land dit Jag har sänt dig förundras över Mina gärningar och fyllas av Min nåd; Mina välsignelser är över dessa människor ....

i närvaro av Mina änglar och helgon säger Jag nu till dem: Jag, Jesus Kristus, Guds Son och Frälsare, är er hjälp och er sköld; vänd er till Mig och tänk på alla Mina Bud; lär er att vara rättfärdiga och att dö bort från er själva; Min återkomst är nära förestående; säg inte, ”Jag har ingen tillflykt;” Jag är er tillflykt och Mitt Hjärta är er viloplats;

eftersom du är så dyrbar i Mina Ögon, Indien, har Jag sänt Mina frön1 också till dig för att du skall så dem i din jord, och skörden kommer att bli rik och överflödande om du går in för att bearbeta jorden; och din mark kommer att ge avkastning av utsädet; då kommer alla att känna till Min Kärlek och svara på Mitt Rop; rygga inte tillbaka, utan kom till Mig med böner, Jag behöver brinnande böner från ert hjärta för världens omvändelse; på detta sätt kommer Jag att vara nöjd med er;

idag har ni hört Min Röst2 och Jag säger er: tveka inte; förhärda inte era hjärtan, ty detta är Min Nåd som nu går fram över er;

var ett i Mitt Namn;

(Senare, kl 03.45 på morgonen, kallade Jesus på mig.)

säg dem: vad Jag behöver är kärlek, försoning och en anda av förlåtelse; ja, Jag vill att de skall bevisa sin kärlek till Mig;

ic; Jag är med dig ....


1 Jesus menar budskapen ’Sant Liv i Gud’.
2 Genom budskapen ’Sant Liv i Gud’.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message