DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Christos Annesti!" Alithos Annesti!

12 april 1997

Min frid ger Jag dig, Vassula; kom och hör din Heliga Moder: den Allsmäktiges Ord har verkligen riktats till dig; kom nu, du som anförtrotts Guds budskap; kom och skriv detta:

"Christos Annesti!" Alithos Annesti! 1

ja, Kristus är uppstånden, och detta är vad Gud vill att du skall säga till alla; förkunna för denna döende värld att Min Son sannerligen har uppstått; predika en uppstånden Kristus, Min ängel, ty många i ditt släkte erkänner inte denna sanning på grund av sin rationalism; har ni inte läst: ”dessa människor skryter över sina världsliga framgångar, de tror att de kan få allt de vill och finna ära genom att äga världens riken;” de är uppfyllda av sin egen betydelse i stället för den Treenige Gudens fullhet;

det är därför jorden befinner sig i tumult och så mycket oskyldigt blod utgjuts; men detta är också tidens tecken; Satan och hans mörka välde spottar ut sina spyor på jorden, och drar lidanden över familjer och även splittring; runt om i världen reser de upp falska profeter som också gör tecken och under, detta för att även de utvalda skall falla för deras bedrägeri; dessa falska profeter kommer över er som regn och för med sig så mycket skada och så stor förvirring, Mina stackars barn .... ord och falska eder fyller deras munnar och deras profetior är som giftiga ogräs som nu frodas i fårorna på Herrens åker; deras rötter sprider sig och ger upphov till nya giftiga ogräs;

varningssignalerna ekar i era öron, Mina barn, men ni tycks inte kunna förstå eller urskilja dessa signaler; de söker efter den vind som skall bära deras röster högre upp än Kung Salomos, profeten Elias eller Moses, och påstår att de själva är så mycket större,2 genom att kröna sig själva och säga: ”är det inte underbart att ha så mycket makt?” låt varna er, så att ni inte blir bedragna och må Gud utrusta era hjärtan med urskillning, så att Hans Härlighet som står inför era ögon, drar er till Sanningen;


1 På grekiska: Kristus är uppstånden. Svaret: Han är sannerligen uppstånden. En hälsning som brukar användas under 40 dagar efter firandet av uppståndelsen på Påskdagen.
2 Vår välsignade Moder ger oss en varning för dem som utger sig för vara större än Salomo, eller de som går omkring och säger att de är Elia eller Mose, eller Enok. Sedan finns det andra själar i total förvillelse som lockar många att läsa deras förvillelser och följa dem.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message