DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är med er, Mina vänner

24 april 1997

(Jerusalem)

(Medan jag bad i bönegruppen Sant Liv i Gud i Jerusalem, kallade Kristus mig att ta emot följande budskap.)

Mina älskade själar, ni är Min gåva; er närvaro här är en gåva till Mig; era böner är som en smekning för Mig, må ni vara välsignade ....

och du, 1dina tårar är en lindrande balsam på Mina Sår, Min syster;
Jag är med er, Mina vänner, stanna hos Mig; ic;


1 Jesus talade till en nunna som var närvarande.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message