DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Han som är Amen är på väg för att rena alla folk med förtärande eld

18 februari 1997

Min Psalm och min Hymn,
Mitt Amen,
Min Broder, min Syster och Vän
Min Fader och Moder,
Min Ljuvliga Väldoft och min Rökelse,
Mitt Solsken och mitt Ljus,
Min Lysande Låga som aldrig upphör att skina,
Mina återkommande Festmåltider,
Min Trygghet och min krafts Klippa,
Min Tillväxt och min Rikedom,
Min Port till Evigheten,

Vad är det som får Dig att hoppa av fröjd
när du ser detta dammkorn gå förbi Dig?

dess absoluta intighet får Mitt Hjärta att hoppa av sådan fröjd att Mina Änglar som omger Mig märker det;

Du och endast Du är min Bägare ...

vad skulle Jag inte ge för den som är så svag .... vad skulle Jag inte göra .... må ditt lopp i världen tillsammans med Mig vara välsignat, för det kommer att rädda många själar;

låt även bergen och höjderna buga sig djupt när de hör fredens Lovsång som Jag ger till Mitt folk; påminn dem om att Jag skall försvara de fattigaste;1 säg dem att i era dagar kommer dygden att börja blomstra, och en allomfattande fred kommer snart att täcka Min skapelse, för Mitt välde skall sträcka sig från hav till hav; och Odjuret skall krypa ihop inför Min Närvaro och dina fiender, som är Mina fiender, skall kräla i stoftet, Han som är Amen är på väg för att rena alla folk med förtärande eld, ty Jag hatar de avfälligas seder; himlarna är nu verksamma, så klä dig i Mig som i en dyrbar klädnad så att du på vår resa kan förkunna orden från Honom som är Amen; följ Mig i Mina fotspår, märkta av Mitt Blod;

Jag älskar dig, barn, vänd dig om och se på Mig, säg Mig sedan att du också älskar Mig; kärleken tar inte slut hos Mig, Min Kärlek varar för evigt och är beständig; försök då att efterlikna Mig; fyll dig med Min Kärlek;

Jag, Jesus, välsignar dig;


1 Fattiga i anden.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message