DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Har du inte lagt märke till Mina segrar?

3 april 1997

Fridens Herre,
vaka över min själ och beskydda mig
från vargarna som jagar mig
för att jag förkunnar Dina under
och för att jag tillkännager min kärlek till Ditt Hus;
Lös mina fötter från deras nät och snaror;
vänd Dig till mig; ser du hur vargarna blir fler?
ser Du deras våld?
Med höga rop fördömer de mig,
de sliter mig i stycken framför Dina Ögon;
De tänker ut falska anklagelser,
de spärrar upp munnen för att anklaga mig.

oroa dig inte över dem, Jag är med dig; Min Frid och Kärlek ger Jag dig;

upplyft, Mitt barn, Mitt Hjärtas barn, upplyft din ande i Min och fall inte; har du inte lagt märke till Mina segrar?1 Min härlighet lyser inifrån och utifrån dessa Budskap; förbli hängiven mot Mig, bedjande, och utplåna dig själv så att Jag blir synlig var än du går;2 på så sätt kan vi gå framåt, du med Mitt kors i ena handen och i den andra Mitt Ord, som skall vara din lykta, medan Jag, din Konung, skall gå majestätisk och segerrik vid din sida, och ärorikt samla Mina triumfer genom din trofasthet, medan Min ärofulla spira i Min Hand ständigt leder dina steg där de skall gå och vart Jag önskar att du går i Mitt Namn;

vi skall stiga ner ännu mer nu för att möta dem som befinner sig i syndens avskyvärda djup, och lära dem förlåtelse, vänlighet, barmhärtighet, kärlek, tro, hopp, och Jag skall luta Mig ned från Min Härlighets höjder, till de döende,3 dock så älskade av Mig .... för att bota dem, för att trösta dem och säga dem hur dyrbara de är för Mig; allt skall försvinna en dag och nötas ut som en klädnad, men Min Kärlek till dem skall vara oföränderlig ....

luta dig nu, Min käraste, mot Mitt Heliga Hjärta så att varje hjärtslag du hör smörjer din själ som ny olja, förnyar dig och vederkvicker dig; och medan du lutar dig mot Mitt Kungliga Hjärta kommer du att dricka från Dess flytande ström, ett levande vatten som skall bli till en källa inom dig, som väller fram till evigt liv; var ståndaktig i hjärtat, för Jag är din Frälsning;

Jag välsignar dig tre gånger i Min Treeniga Helighet;


1 Samlingar som varit mer fullsatta än någonsin vid mina bönemöten.
2 Detta är symboliskt men även bokstavligt, när Kristus framträder i mitt ansikte och utplånar mig fullständigt.
3 Andligt.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message