DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skulle vilja föra dig till Mitt Hjärtas bröllopskammare

 

26 januari 1997

Herre, Jag älskar Ditt Heliga Hjärta
som översköljer mig med Sin Kärlek;
Ja, som ett rinnande vatten
är min Konungs Hjärta;
och nu säger min Konung till mig:

”Varför har du låtit Mig få vänta så länge?
Blommorna börjar redan visa sig på marken;
dotter, så efterlängtad, kom till Mig!
kom och smaka Mitt Hjärtas ljuvlighet!”

Jag är din gudomlige Make som öppnade ditt öra till att höra Mitt ljuvliga samtal, och tände en längtan i dig som en låga, Jag steg in i ditt liv för att avslöja Min skönhet för dig så att din själ ger efter för Min tjuskraft; Jag kom för att förbereda ditt hjärta och väckte din kärlek för att du skulle dricka från Mitt Hjärtas Källa som är sötare än vin; sedan skulle du söka Min strålande fullkomlighet och ge dig själv frivilligt åt Mig; sedan skulle Jag, å Min sida, fira Min Styrka och Min Härlighet, när Jag övervunnit dig;1

åh, dotter-av-en-Konung,2 Jag kallade dig inför Mina änglar för att du och ditt släkte skulle smaka Min Kärlek; och nu, du kära, som ständigt darrar av rädsla att bli vilseledd, ditt livs Herre, Fader och Gud säger dig: frukta inte, ty ett hjärta som är grundat på bön, kärlek och ödmjukhet kommer inte att svikta i frestelsens svåra stund, utan kommer att jaga bort demonerna;

har du inte märkt hur Jag har utandats en väldoft lik rökelse över dig för att dra din uppmärksamhet till Mig? och nu när du är tillsammans med Mig, låt Mig fråga dig: vet du vad Mitt Heliga Hjärta önskar?3 att du kommer till Mig som en lilja så att Jag kan glädja Mig i ditt hjärta, när Jag väl inneslutit det helt och hållet i Mitt Eget Heliga Hjärta, kärlek för Kärlek, hjärta för Hjärta; kom, liksom en ocean uppslukar en droppe vatten, så vill Jag att du försvinner i Mig;

Jag älskar dig till dårskap och Jag skulle vilja föra dig till Mitt Hjärtas bröllopskammare, bara för Mig, bara Jag och du, så att vi kan ha en reträtt tillsammans, eller är det en pilgrimsvandring du vill ha? är det detta4 som du önskar?5 vi skulle vandra i Mitt Hjärtas trädgårdar och vår vänskap skulle vara sådan att till och med änglarna skulle vilja ta din plats;

ack, om du bara visste, Min älskade, vilken kärlek Jag har till dig .... vad du än väljer, pilgrimsvandring eller reträtt, så behöver du inte gå till fots, Jag skall bära dig i Min famn och ge lindring åt dina fötter som i timmar har stått för Min skull6 under dina uppdrag och tjänat Mig; ger inte daggen svalka när det är hett? på samma sätt skall Jag ge lindring åt dina fötter;

Vassula, har du förstått varför Jag har kommit till dig som det Heliga Hjärtat? Jag har kommit på detta sätt för att du skall få Barmhärtighet från detta Hjärta,7.... ja, inte bara du utan ni alla; kom nu; varför darrar du? har Jag inte vigt dig till Mig med en ring? har Jag inte gett dig en glimt av Mitt Hjärtas ljuvlighet? har Jag inte visat dig Mitt Hjärtas godhet? varför då denna tvekan?

Herre, jag förstår helt enkelt inte ett dugg vad Du önskar, detta erbjudande, detta som Du vill göra med mig, denna pilgrimsvandring eller reträtt. Jag förstår inte.

Min älskade, som Jag fostrat och kallat till Mig Själv och för Min Ära, kom nu och håll fest i Mig; Jag skall vara din glädje och ditt leende, Jag skall vara din festmåltid, Jag skall låta dig få del av Mitt Hjärtas Skatter;

se på Mig, se på Mitt Hjärta .... se, har Jag inte öppnat Mitt Hjärtas grind för dig? Mitt Kungliga Hjärta har erbjudits dig; kom och finn din glädje i Mig;

om världen har svurit att skada dig, så har Jag i Min tur svurit att skydda dig från att ta in dess gift, och bestämt dig för Min Härlighet; om världen är svekfull, så var det för att bevisa för dig att endast Jag är alltid trofast i Min Kärlek och i Min vänskap; därför säger Jag till dig som Jag har fostrat: bli inte nedslagen på grund av det som hänt dig; Jag har tillåtit denna tyngd att överväldiga dig för Min större äras skull;

Min käraste, Jag är nu redo att göra nästan vad som helst för din andliga tillväxt och din själs helgelse; din vänskap med Mig kommer att bli fullständig, och Jag kommer att känna Mig mer fri att bära dig i Min Armar; Jag kommer att bli mer fri att föra bort dig och stärka vår förening;

Jag har en gång sagt dig att inte ens dina närmaste vänner skulle förstå dig, och att de skulle förorsaka dig djupa sår, och därigenom skulle du bli ett offer för deras tankar, men de skulle bli offer för sina egna fel; Jag kan fortfarande belöna dem efteråt för allt gott de gjort och Jag skall inte glömma deras uppoffringar, men Jag skall ge dem stränga förebråelser för deras hårdhet mot Min utvalda, deras brist på kärlek och vänlighet ....

Min duva, du kommer aldrig att finna det perfekta hjärtat i denna världen, nej, det finns inte; Jag är det enda Hjärtat tillsammans med din Moders Hjärta, vilka är fullkomliga och enastående i Vår Kärlek och Trohet;

kom till Mig så att Jag får ge dig Min Kärlek som gåva; Jag har så många andra gåvor i beredskap åt dig, Min älskade; kom till din Brudgum, och tillåt Mig införliva dig i Min Kropp i vilken du kan få en fridfull reträtt med Mig; Jag skall ta dig vid handen och dra dig in i Mitt Hjärtas kammare där vi skall omfamna varandra i vår kärlek; i Min Kärlek skall Jag återupprätta och trösta din själ, med kyssar från Min mun;8 Jag skall återupprätta dig och stärka din kärlek; och i din kärlek, fastän den är ofullkomlig, skall du trösta din Tröstare, och bli en balsam för Mina Sår;

och medan Jag, din Konung, vilar i dina armar och njuter av varje droppe av din kärlek, skall Jag då och då visa dig, Min syster, Mitt Konungsliga Hjärta, detta Hjärta som lyfte dig upp till Våra9 Gårdar, detta Hjärta som är Allt; detta Hjärta som ger sig i överflödande mått till hela människosläktet; detta Hjärta som komponerat musik, melodier och sånger för Sina älskade; ja, Han som sjunger för dig nu är människosläktets Älskare, hela jordens Make;10

medan somliga av er intill denna dag inte har något minne av er Gud, kommer Jag, i Min Trofasthet och i Min stora Kärlek, till er, för att ge er Mitt Hjärta, ett större erbjudande än detta kan ingen ge;

låt era ögon då förundras över Mitt Hjärtas skönhet; det är det stora Offrets Hjärta; det är det Nya Förbundets Hjärta; det är det Sanna Vinträdets Hjärta, det är det Hjärta som är närmast Faderns Hjärta; det är det Hjärta som lyser i mörkret och som mörkret aldrig kunnat övervinna; det är Ordets Hjärta, som blev kött och som bodde bland er; det är det Hjärta som lever i ert hjärta så att ni alla blir Mitt Hjärtas hjärta; och Vårt Hjärtas hjärta; det är martyrernas och profeternas Hjärta, de som helhjärtat gjorde Faderns Vilja och ärade Honom med sin uthållighet, sin följsamhet och sin fullkomliga lydnad; det är den fullkomliga Enhetens Hjärta, som inte gör någon åtskillnad mellan er, eftersom ni alla tillhör detta Hjärta; det är det Hjärta som bad till Fadern att ni alla må bli ett i Oss;

vad kan Herrens Hjärta liknas vid? Herrens Hjärta är som en oändlig ocean av Kärlek och Barmhärtighet; det är som en ojämförlig och ovärderlig skatt, som man aldrig vill släppa när man fått tag på den, eftersom man vet att den innehåller evigt liv;

Mitt Hjärta är som en brinnande ugn av Kärlek, redo att förtära ditt hjärta i sin Kärlek; Mitt Hjärta är Ljus, som lyser starkare än alla stjärnbilder tillsammans; tiden rinner iväg mellan gryning och skymning och allting förgår snart, men Min Kärlek är bestående och evig;

kom alla ni som törstar, men som inte ens vet om det; kom och ge erkännande åt er Guds Hjärta, så att ni kan förstå Mig och lära känna Mig som trefalt Helig; kom och ta detta Hjärta i besittning så att ni inriktar er på Mitt Rike och allt som är rättfärdigt; kom och lägg era hjärtan i Mitt Hjärta, så att Jag verkligen kan säga till er en dag:

”kom, Mitt barn, kom och dela Min Tron med Mig; Jag har alltid känt dig, Min egen, Min återstod; ben av Mina Ben, kött av Mitt Kött, kom, du som är en del av Mig; kom och ta i besittning detn arvedel som varit din sedan jordens grund blev lagd; andedräkt av Min Andedräkt, du tillhör Honom som drar dig till intim förening med Vår Enhet;"

åh,frukt av Mitt Hjärta, detta är vad Jag skulle visa dig, medan Jag skulle vila som ett tillfredsställt barn i din famn; lova Mig, Min Vassula, Min älskade, att låta din Brudgum vila ostörd i ditt hjärta;11

lär av din Älskade: Jag är mild och ödmjuk i Hjärtat, och i Mig kommer din själ alltid att finna sin ro; låt Mig finna detsamma i dig, låt Mig finna mildhet och ödmjukhet;

”Jag vill inte oroa
min Kärlek, inte störa den,
förrän den själv så vill.”12

Lär mig därför att vara
som Du vill att jag ska vara,
så att jag kan behaga Dig.

känslan av Min ljuvlighet i ditt hjärta skall vara en påminnelse om Min Heliga Närvaro som vilar i ditt hjärta, men kom också ihåg att du bara behöver säga: ”Jag halkar,” så skall Min Kärlek omedelbart stödja dig och överösa dig med tusen trösteord, Min älskade;

Jag välsignar dig och ger dig Min kärleks Kyss; Jag, Jesus Kristus, är alltid med dig; vi, oss? ic;


1 Det betyder det onda i mig.
2 Vassiliki betyder också ’kungadotter’.
3 Jag kunde inte gissa.
4  D.v.s. det senare.
5  Jag suckade och visste inte vad Herren önskar och menar.
6  Jesus sade detta med sinnesrörelse; Han skakade lite på Sitt Huvud.
7  Jesus pekade på Sitt Hjärta.
9 Den Heliga Treenigheten.
10 Anspelning på Jes. 54:5.
11 Jag förstod att om jag saknade frid i mitt hjärta, skulle jag störa den tystnad min Frälsare skulle vilja finna.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message