DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kärlek för Kärlek, hjärta för Hjärta

13 januari 1997

(Manila)

tvivla aldrig på Min trofasthet; frid vare med dig; Jag lämnar dig aldrig;

din Skapare är din Lampa, så frukta inte i detta mörker; du är skapad i Min Kärlek för detta Kärleksbudskap, Jag välsignar dig; Vassula, Jag, Jesus, är nöjd med ditt arbete .... låt Min Hand få avslöja ännu större ting, därför ber Jag dig att förbli trogen mot Mig; tillåt Min Röst att höras så att Jag kan helga Mitt folk med Undervisning;

Jag har bevisat Min Kärlek för dig, Vassula, Min utvalda, genom att uppenbara för dig Mitt Heliga Hjärtas ömhet; allt Jag nu ber dig om är ett gensvar av kärlek: kärlek för Kärlek, hjärta för Hjärta;

Jag välsignar dig i Min ömhet; gå i frid och bär Mitt Ord; ic;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message