DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jesusbönen

18 januari 1990

Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över oss.
Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över oss.

Jag säger dig att om någon ber denna Rosenkrans1 till Mig, kommer himmelen att öppnas för honom och Min Nåd skall rädda honom; slut fred med Mig, slut fred med Mig, be till Mig varje dag; Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma Dig över mig, syndare;

dotter, lär dina bröder2 den här bönen, lär dem att vara i ensamhet och tystnad när de ber den här Rosenkransen; försköna Min Kyrka, dotter;

kom, gå framåt i hjärtats renhet;


1 Den ortodoxa Jesusbönen.
2 Katolikerna.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message