DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var i ständig bön och håll dig vaken

19 januari 1990

frid vare med dig; meditera över Min Närvaros mysterium;

O Vassula, det finns så många frestelser i världen att själar inte har råd att sova ens för en sekund; de borde vara i ständig bön och hålla sig vakna; dessa frestelser uppstår ur nästan ingenting; fällorna som Satan gillrar är så listigt kamouflerade att själar ögonblickligen faller i dem, fullständigt omedvetna om att de ens har fallit! men om själarna bara lyssnade till Mig och bad oftare, kände Min Närvaro oftare, talade med Mig som med en vän, eller bad till Mig som deras Fader, då skulle de vara mer medvetna om dessa fällor; ständig bön håller djävulen borta och själen närmare Mig;

kom dotter, prisa Mig emellanåt, det ärar Mig och behagar Mig också, säg dessa ord:

Ära vare Gud den Högste,
Välsignat vare Hans Namn;

bara dessa ord, och Jag blir ärad; säg därefter dessa ord:

Min Jesus,
Du som har visat mig nåd,
Jag välsignar Dig;

kom, dessa rader behagar Mig; vi, oss?

Ja Herre.

vi, oss?

Ja, Heliga Moder;

du är Min blomma;

21 januari 1990

frid vare med dig; sluta aldrig att längta efter Mig; Jag blir ärad och du, Min lilla, blir renad; kryp in i Mitt Heliga Hjärtas djup och låt Mig gömma dig där; Jag vill ha dig bara för Mig Själv; Jag älskar dig till svartsjuka; din Gud älskar dig trots din intighet, din oförmåga att följa Mina föreskrifter och Min Lag; Jag älskar dig till dårskap trots din ofullkomlighet; Jag älskar dig därför att du vill följa Mig, Mitt lilla lamm; Jag skall lyfta upp dig på Mina Skuldror och du skall följa Mig vart än Jag går;1


1 Jesu kärlek övertäckte mig. Jag kan inte i ord beskriva Hans Stora Kärlek.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message