DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Duchowość » Pielgrzymki i wyjazdy » Pielgrzymka do Libanu, Syrii i Jordanii, 2005 » Oficjalny raport z pielgrzymki »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7   NEXT

Jordan

Przyjechaliśmy trochę później niż oczekiwaliśmy do Hotelu Marriott w Amman. Pomimo, ze niektórzy jedli w środku, wielu skierowało się na teren stawu, gdzie czekało gorące jedzenie. Już zaczął się wieczór i ciemniało się i była zimna bryza wiejąca na zewnątrz – bardzo zimna rzeczywiście. To była następna sposobność na dobry humor i cierpliwość. Aniołowie przygotowali żart dla nas: kiedy jedliśmy, muzyka grała z głośnych głośników. To był wybór Bożonarodzeniowy. Pierwsza ze wszystkich była piosenka „Zimowa Kraina Czarów”, po czym nastąpiła „Marzę o Białych Świętach.” Było wiele uśmiechów jak i dreszczy, i następnego dnia, kilka przeziębień! To jest jedno z najcenniejszych wspomnień z naszej pielgrzymki. Niektórzy z nas potem weszli do środka i słyszeli gości Vassuli przemawiających. Jednym z nich był Anglikański Biskup Jeruzalem, Prawy Pastor Riah Abu Rl-Assal, szanowana postać i dobrze znany niektórym z naszych Anglikańskich pielgrzymom. Byliśmy także obdarowani obecnością i oficjalnym powitaniem przez Pana Akel Bitaji z Królewskiego Hashemite Dworu i doradcę jego Majestatu Króla Abdullah II.

Vassula z Arcybiskupem Boutros Mouallem, Biskupem Galilei, Prawym Pastorem Riah Abu El-Assal, Biskupem Episkopalnego Kościoła w Jeruzalem i Środkowego Wschodu, i Panem Akel Biltaji, Doradcą Króla Abdullah w Jordanie
Vassula z Arcybiskupem Boutros Mouallem, Biskupem Galilei, Prawym Pastorem Riah Abu El-Assal, Biskupem Episkopalnego Kościoła w Jeruzalem i Środkowego Wschodu, i Panem Akel Biltaji, Doradcą Króla Abdullah w Jordanie

Pan Biltaji powiedział, „ Ja jestem tutaj w imieniu jego majestatu Króla Abdullaha II. Witamy was w Jordanie! To tu wszystko się zaczęło.. To jest kolebka wiary; chodzenie i podążanie za krokami Abrahama, Jakuba, Mojżesza, Eliasza, Jana Baptysty, Jezusa I Mohammeda. To tu jest gdzie Judaizm, Chrześcijaństwo i Islam są Miłością w jednym Bogu. Ta podróż, co, do której zrozumiałem dzięki tobie Vassulo, jest wszystkim o miłości, pojednaniu, tolerancji i cierpliwości, to jest to, co dokładnie potrzebujemy tutaj. Ta ziemia gdzie Mojżesz poprosił ans wszystkich, żebyśmy przyszli, ta ziemia gdzie Niebiosa są otwarte i oświadczają o chrzcie Jezusa: „To jest mój ukochany Syn, z którego Ja jestem bardzo zadowolony..”

„Witamy was i chcemy, żebyście zabrali ze sobą naszą wiadomość: wiadomość Islamu; chcemy także się rozprzestrzeniać. Islam jest miłością. Niech najbardziej współczujący i miłosierny Bóg usłyszy nas. Islam jest miłosierdziem. Żeby być Muzułmanem musimy zauważać innych. Nie mogę być Muzułmanem, jeżeli nie jestem Chrześcijaninem i jeżeli nie jestem Żydem. Tak my, w tej części świata wierzymy. W tym duchu, który jest teraz w każdym z nas, niech Pan zobaczy czy to w klasztorze, czy w meczecie, sanktuarium, lub synagodze, zobaczy ducha, którego ty (Vassulo) przynosisz ze sobą i którego ja mogę zobaczyć na ich twarzach, uśmiechach, miłości, z 38 krajów. Politycy nie mogliby tego zrobić. Religia to zrobiła. To, dlatego zawsze musimy trzymać się naszych wartości.”

Vassula z Doradcą Króla Abdullaha z Jordanu
Vassula z Doradcą Króla Abdullaha z Jordanu

„Ja należę do grupy, jak Prawy Pastor Riah (Anglikański Biskup). Jesteśmy naśladowcami Jezusa z Nazaretu. On jest naszym nauczycielem. Mahommed jest naszym nauczycielem. Mojżesz jest naszym nauczycielem. My potrzebujemy ich wszystkich. To, dlatego ja w tym tygodniu będę w Nazarecie, moim mieście. Z Serca Jordanu w Amman, i w imieniu jego Majestatu, dziękuję za otwarcie naszych serc i naszych umysłów i oczów. Mamy pełnię dzisiejszej nocy, więc możecie spać w nocy. Życzymy wam szczęśliwej Pielgrzymki i niech Bóg was błogosławi.” Przeczytaj tutaj więcej

Następnego dnia podróżowaliśmy do Betanii, do Rzeki Jordan, na stronę chrztu Pana. Celebrowaliśmy Eucharystię w małym Prawosławnym Kościele w upale dnia. Przewodzącym celebrantem był Biskup Jeremiasz, który był olśniewający w swoich szatach, pomimo dokuczliwego gorąca. Jego wspaniały głos dołączył do radosnej celebracji. Ogień Ducha Świętego był z pewnością obecny!

Ksiądz i Biskup JeremiaszKościół Greko-Prawosławny
Rzeka Jordan (lewo), Kościół Greko-Prawosławny na stronie chrztu (prawo)

Ksiądz i Biskup JeremiaszOjciec Smeir i Biskup Jeremiasz
Ksiądz i Biskup Jeremiasz(lewo), Ojciec Smeir i Biskup Jeremiasz (prawo)

Procesja Eucharystyczna Procesja Eucharystyczna (lewo), Vassula i Inam i strona chrztu (prawo)
Procesja Eucharystyczna (lewo), Vassula i Inam i strona chrztu (prawo)

To było na terenie Betanii, gdzie Hebrajczycy przekroczyli Jordan, żeby wejść do Ziemi Obiecanej. To jest ważny szczegół żeby zrozumieć duszpasterstwo Jana Chrzciciela. Jego wiadomością było „żałować”. Żal oznacza „zawrócenie” i „zmianę umysłu”, odchodzenie od grzechu.

W Przypowieści o Synu Marnotrawnym, chłopak mówi, „Pójdę z powrotem do mojego ojca.” Jan Chrzciciel przyprowadza ludzi z powrotem na drugą stronę Jordanu, jakby mówił, „Zawróćcie i zacznijcie od nowa.”

Jezus, nowy Mojżesz, zwłaszcza według Ewangelii Św. Mateusza, przychodzi to tego punktu. Betanii, jak jest wspomniane u Św. Jana, i potem, jak stał, idzie z powrotem na pustynię na 40 dni i 40 nocy. To jest powrót na pustkowie gdzie Jezus robi to, czego my nie jesteśmy w stanie zrobić: On doskonale podróżuje drogą posłuszeństwa i wyzwolenia. Jezus prawdziwie JEST naszą DROGĄ, naszą PRAWDĄ i naszym ŻYCIEM. W Nim znajdziemy prawdziwe POSŁUSZEŃSTWO i WYZWOLENIE z grzechu; TYLKO w Chrystusie i w nikim innym.

Jezus głosi żal za grzechy, ludzie modlą się o przebaczenie i Jezus bierze to na Siebie i to jest odpowiedź Ojca na modlitwy Jego ludzi. Kiedy chcemy zacząć od nowa i odejść od grzechu idziemy do Chrystusa, i nasz powrót do „odległej strony Jordanu” jest odnowieniem naszych obietnic ze chrztu, co robimy nie tylko w Wielkanoc, ale w Sakramencie Spowiedzi gdzie w imię Chrystusa, biskup lub ksiądz rozgrzesza nas. Łaciński korzeń słowa „rozgrzeszać” ma sens „uwolnienia” lub „wyzwolenia”. Poprze Kościół, Chrystus uwalnia nas; wyzwala nas od grzechu. Nasze aktywne uczestnictwo wymaga powrotu do naszego Chrztu gdzie po raz pierwszy spotkaliśmy Chrystusa, który był zanurzony w Jordanie – odpowiedź Ojca na modlitwy tych, którzy szukają przebaczenia i odnowy, i Który chodził po tej samej ziemi, co my, okazując doskonałe posłuszeństwo Ojcu, żebyśmy mogli znaleźć nas prawdziwie siebie w Chrystusie i poznać Jego Ojca jako „Naszego Ojca”.

Kontynuowaliśmy naszą drogę do Morza Martwego. Niektórzy poszli się kąpać, lub bardziej unosić! Inni, którzy czuli potrzebę ochłody i cienia, zostali w pobliskim hotelu. My wyruszyliśmy do Petra gdzie zameldowaliśmy się w dwóch hotelach. Mieliśmy pamiętne spotkania z Vassulą i wszyscy byli w dobrym duchu. Przemawiali nasi Buddyjscy i Muzułmańscy towarzysze, jak i kilku innych.

Morze Martwe
Pielgrzymi pokryci bogatym w minerały błotem, Morze Martwe
PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7   NEXT

 

 
Duchowość
Modlitwy
Mowy
Listy
Eseje
Cuda
Przemyślenia nad Orędziami
Grupy Modlitewne
Pielgrzymki i wyjazdy
    Pielgrzymka do Libanu, Syrii i Jordanii, 2005
        Oficjalny raport z pielgrzymki
        Wyrzeczenie się
        Prezydent Libanu wita Vassulę i pielgrzymów Prawdziwego Życia w Bogu
        Kardynał Sfeir
        Doradca króla Jordanii przemawia do Vassuli i pielgrzymów Prawdziwego Życia w Bogu
        Przykład jedności na Wschodzie
        Galeria zdjęć z pielgrzymek
        Rodzina Prawdziwego Życia w Bogu odwiedziła Maghdouche i naszą Panią z Mantary
        Biskup Anil Couto
    Rekolekcje w Meteorach, 2004
    Pielgrzymka do Egiptu, 2002
    Pielgrzymka do Ziemi Świętej, 2000
    Pielgrzymka do Ziemi Świętej 1998
Proroctwa
Męka Jezusa

Modlitwy
Wybór z Orędzi
 

Mowy
Wybrane mowy Vassuli i innych osób ułożone w porządku chronologicznym
 

Listy
Listy Vassuli na różne tematy
 

Eseje
Eseje i inne pisma różnych autorów na różne tematy
 

Cuda
Nowy projekt, który powstał w listopadzie 2006 roku. Zbiór zarejestrowanych cudów związanych z Vassulą i Prawdziwym Życiem w Bogu
 

Przemyślenia nad Orędziami
Regularne medytacje, refleksje i komentarz do wybranych Orędzi
 

Grupy Modlitewne
Grupy Modlitewne PŻWB
 

Pielgrzymki i wyjazdy
Przyszłe i wcześniejsze pielgrzymki i wyjazdy Prawdziwego Życia w Bogu
 

Proroctwa
Artykuły i inspiracje związane z proroctwami
 

Męka Jezusa
Vassula doświadcza Męki Jezusa
 

 
 
OREDZIE NA DZISIAJ:

Ja, Pan, Pragnę Tej Jedności
Obrońca

 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

Będę Ukazywał Cię Jako Znak Sprzeciwu, Odrzucenia Jedności
 
 
 



Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message