DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli » Relacje z 2002 roku » Tajwan »

Vassula na Tajwanie- 21-21 listopad 2002 r.

Vassula zakończyła swoją wycieczkę ewangelizacyjną po Filipinach 21 listopada i opuściła Manila razem z Cecylią wczesnym rankiem. Przylecieli do Taipei o godz. 13:00. Na lotnisku CKS z radością czekali na Vassulę Martha, Paul, Joanne, Agnes, ks. Guy, obok br. Otfried ze Szwajcarii. Tajwan jest jednym z trzech krajów odwiedzonych przez Vassulę podczas jej podróży przez Azję, do którego Pan wysłał ją po raz pierwszy. Pierwsza wizyta Vassuli w Tajwanie była na prawdę dużym błogosławieństwem od Pana dla mieszkańców Tajwanu, ale także dla ludzi z TLIG z Tajwanu. Czekaliśmy, żeby przywitać Vassulę w Tajwanie, ale nie przypuszczaliśmy, że mogła by przyjechać tak krótko po międzynarodowej pielgrzymce TLIG do Egiptu. Nawet nie wiedzieliśmy, czy możemy przygotować na jej duże publiczne spotkanie, wywiad w radio i konferencję prasową oraz miedzyreligijne spotkanie w taki krótkim czasie i z bardzo granicznymi środkami. Podczas jej dwudniowego publicznego pojawienia się w Taipei, cokolwiek nie powiedziała i do kogokolwiek nie przemówiła, jej natchnione i pełne mocy przemówienia były odbierane aplauzem z entuzjazmem, admiracją i odpowiedzią zarówno przez Chrześcijańską jak i nie-Chrześcijańską publicznością. A my, pomocnicy TLIG w Tajwanie, którzy mogliśmy rozmawiać z Vassulą osobiście, byliśmy wszyscy pod wrażeniem jej uprzejmością, prostotą, ale także jej troską, którą zawsze nam pokazywała o jedność i pokój.

21 listopad 2002 r

Jak tylko Vassula i Cecilia powróciły z kontroli Imigrantów na lotnisku, zostały natychmiast zabrane do hotelu. Naturalnie podczas jednogodzinnej podroży samochodem miały miejsce wesołe i spontaniczne rozmowy ponieważ nasi Tajwańscy przyjaciele i Vassula znają się od długiego czasu. Po wizycie w recepcji, Vassula i przyjaciele TLIG mieli swoje pierwsze spotkanie ustalając ostatnie szczegóły bo jej napiętego grafiku na następne dwa dni. Wieczorem została przygotowana prywata kolacja powitalna, aby w końcu wszyscy pomocnicy TLIG z Tajwanu mogli się poznać a także poznać się z Vassula, ponieważ kilku z nich żyje na wschodniej i południowej części wyspy Tajwanu. Musieli podróżować pociągiem a nawet samolotem, żeby móc być na tej kolacji! Podczas kolacji powitanej każdy miał możliwość podzielić się własnym doświadczeniem orędzi w swoim życiu, o tym jak poznali orędzia i co zrobili dla TLIG... Poza barierą językową i miedzy bardzo odmiennym tłem kulturowym miedzy Vassula a Tajwańskimi przyjaciółmi TLIG, kolacja wyglądała jak spotkanie rodzinne, każdy był zainteresowany opowiadaniami innych, czasami od czasu do czasu wybuchając śmiechem.

Piątek, 22 Listopad 2002 r.

To był najbardziej zapracowany dzień dla Vassuli: wywiad radiowy o godz. 9:00, po którym nastąpiło spotkanie w Kurii Arcybiskupa z duchowieństwem z Taipei o godz. 11:00. W południe lunch z duchowieństwem. Po lunchu konferencja prasowa od godz. 14 do 15:00. Od 15 do 16 odbyło się kolejne spotkanie z przywódcami religijnymi. Na szczęście wszystkie to spotkania miały miejsce w tym samym miejscu, dzięki uprzejmej zgodzie Arcybiskupa.

Wywiad Radiowy

Wywiad radiowy był prawdziwym darem z nieba. Przyszedł on niemal cudownie w dniu przyjazdu Vassuli. Przyjaciel Marthy zna panią, która pracuje w radio jako prezenterka w BCC (Broadcasting China Corporation), jednej z największym stacji radiowych w Taipei. Usłyszawszy o przyjeździe Vassuli do Taipei i powodach do tego, zdecydowała się w na ostatnia chwilę zaprosić Vassulę na wywiad dla jej codziennego porannego programu radiowego zwanego „Wiosna duszy”. Jakkolwiek przed wywiadem bardo jasno powiedziała nam wszystkim, żeby Vassula nie oczekiwała, że będą jej zadawane pytania a temat Chrześcijańskiej wiary, ponieważ jej program nie jest religijny. Jakkolwiek z czasem postępowanie wywiadu stała się coraz bardziej i bardziej zainteresowana świadectwem Vassuli, szczególnie kiedy usłyszała jak życie codzienne Vassuli radykalnie się zmieniło po jej nawróceniu, z prowadzenia życia bez Boga na życie tylko dla Boga i z Bogiem. Bardzo naturalnie prezenterka zaczęła zadawać następne pytania na temat orędzi, dając czas i wolność Vassuli, żeby mówiła swobodnie. Po wywiadzie prezenterka powiedziała nam, że jest protestantką i że jest bardzo głęboko poruszona wywiadem Vassuli. Była taka zadowolona kiedy Vassula wręczyła jej książki z orędziami po Chińsku.

Spotkanie z lokalnym duchowieństwem

O godz. 10:40 Vassula przyjechała do Kurii Arcybiskupa gdzie miała się spotkać z Arcybiskupem Archidiecezji Taipei, msgr. Josephem Ti-Kang oraz jego duchownymi ale także z kapłanami i zakonnicami z innych części Tajwanu. Vassula zastała bardzo ciepło przyjęta przez Arcybiskupa, który słyszał już o niej i jej orędziach. Ku swojemu zaskoczeniu zobaczyła znów kilku europejskich kapłanów, którzy uczęszczali wcześniej na jej spotkania w Szkocji i Francji! Ponieważ Vassula miała zaledwie jedna godzinę, aby przemówić do duchownych- co właściwie oznaczało tylko pół godziny ze względu na tłumaczenie wszystkiego tego co mówiła na chiński- cudownie udało jej się przekazać w bardzo prosty i jasny sposób wszystko to co najistotniejsze i trafne dla tej publiczności. Spotkanie rozpoczął młody diecezjalny ks. Francis bardzo dając bardzo zwięźle swoje osobiste świadectwo. Bardzo często był pytany przez innych kapłanów diecezjalnych dlaczego popiera TLIG. Ks. Francis dał tylko jedne powód: dzięki orędziom stał się bardziej świadomy swojego powołania kapłańskiego i znalazł radość w byciu kapłanem. Później był czas na przemówienie Vassuli. Na początku Vassula bardzo krótko się przedstawiła: świecka kobieta Prawosławna wezwana przez Boga do Jego służby, tak jak mówią Pisma, że Bóg mówi: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków. (Heb 1,1). Później przypomniała swojej katolickiej publiczności, że w Kościele Katolickim , zgodnie z pouczeniami II Soboru Watykańskiego, świeccy również maja ważną rolę do odegrania odnośnie ekumenizmu (Lumen Gentium ,35). Później Vassula skupiła uwagę publiczności na trzy główne tematy, które sukcesywnie rozwijała bardziej szczegółowo w absolutnej zgodności z pouczeniami pism na temat ekumenizmu Ojca Świętego oraz zgodnie z Pismem Świętym.

1)28Eklezjalny wymiar kruchy: nie tylko pojedynczy chrześcijański, ale wszystkie Kościoły, każdy Kościół jako Chrześcijańska wspólnota wezwany jest do skruchy i uniżania się przed Panem (Jm 4,10). Owocem skruchy jest miłość. Bez miłości, tak długo jak długo nie umrze ona dla własnego ego, serce Kościoła stanie się zimne, twarde i nieprzejednane. Mówiąc o tym Vassula wspomniała wizje trzech żelaznych prętów reprezentujących Kościoły Katolickie, Prawosławne i Protestanckie. Te trzy żelazne pręty nigdy się nie zetkną razem jeśli się nie ugną dzięki ogniowi Ducha Świętego. Tylko dzięki skrusze wszystkich Kościół ten otrzyma owoc miłości i pokory, które są absolutnie niezbędne dla pojednania i jedności.

2)28Grzech podziału: podział nie pochodzi od Boga, ale od Szatana. Jest to zło ale także skandal. Kościół Katolicki, Kościół Protestancki i Kościół Prawosławny są współodpowiedzialni za podział, który ich rozdziela i utrzymuje w słabości i odsuwa od Bożego przykazania miłości (Mt 12,25). Aby zostać połączonym, każdy z nich musi dać koniec podziałowi zaczynając od zjednoczenia daty Wielkanocy między Kościołem Katolickim a Prawosławnym .

3) 28Rola Ducha Świętego w prowadzeniu Chrześcijan do jedności: owocny i prawdziwy ekumenizm – który Nasz Pan chce, żeby stał się rzeczywistością- nie przyjdzie dzięki ludzki prawom i ustanowionym przez człowieka regulacją. Ponieważ jeśli zacznie się ekumenizm z prawami ludzkimi i ustanowionymi przez ludzi regulacjami jest się niemal pewnym, że będzie się osądzać swojego brata przez nie należenie do tego samego Kościoła. Taki ekumenizm nie jest chciany przez Pana. Dlatego kościół musi być uległy wobec Ducha Świętego i Jego manifestacjom. Nie oznacza to, ze trzeba porzucić wszystkie teologiczne zasady i nauczanie Kościoła na temat ekumenizmu, ale pozwolić raczej Duchowi Świętemu ożywić literę i prowadzić ekumeniczne działania w kierunku jedności, która będzie w sercu i zadawalała Boga (Jn 17, 21).

Przemówienie Vassuli na temat jedności było tak duchowe, teologicznie i biblijnie bogate, a w tym samym czasie, rzucało więcej światła na Pismo Święte i obecną sytuację świata, ze choć nadszedł już czas na lunch, została poproszona przez kapłanów różnych narodowości, żeby odpowiedzieć na jeszcze kilka pytań odnośnie orędzi, szczególnie jak Pan zamierza ustanowić jedność.

Konferencja Prasowa

Po lunchu z duchowieństwem, o godz. 14:00 została zorganizowana w Kurii Arcybiskupa 30 minutowa konferencja prasowa. Konferencja prasowa była kolejną instruktywną i interaktywną częściom programu tego dnia. Ludzie mogli zadawać Vassuli spontaniczne pytania. Nie przyszło zbyt wielu dziennikarzy, jeden reporter z „Radio Veritas”, lokalnego radia katolickiego i jeden z lokalnej katolickiej prasy „Chrystian Life Weekly” oraz kilku ogólnych , ale zostały zadawane rozsądne pytania. Jeden z reporterów chciał wiedzieć, jak Vassula może powiedzieć sama, że orędzia na prawdę pochodzą od Boga. Vassula bez wahania odpowiedziała, że może słyszeć głos Boga bardzo wyraźnie w swoim wnętrzu. Czasem kiedy otrzymuje orędzia zdarza się, że słyszy słowa od Boga, które są dla niej nowe i musi zajrzeć do słownika. Bardzo znany ksiądz egzorcysta z Lyon z Francji, ks. Christian Curry przestudiował jej przypadek. Ks. Curty wykluczył możliwość, że orędzia mogą być przekazywane Vassuli z jej podświadomości. Powiedział, że ponieważ Vassula nie miała nigdy żadnej religijnej edukacji, nawet podstaw katechizmu, nie mogłaby być autorką dwunastotomowych orędzi, które przez lata przeszły przez głęboką teologię i wspaniałą mistyczną duchowość. Drugą możliwością jest Szatan. Wszyscy wiemy, że Szatan chce oddalić dusze od Boga. A od początku do dnia dzisiejszego, orędzie nawróciły niezliczoną liczbę dusz na całym świecie i przywiodły ich z powrotem do sakramentów. Niektórymi z tych ludzi są ci, którzy należeli do New Age i praktykowali ezoterykę. Dlatego autorem tych orędzi nie może być Szatan. Dlatego ostatnim możliwym do przyjęcia wyjaśnieniem jest to, że autorem tych orędzi jest Bóg. Wiemy, ze Bóg jest Radością, Miłością i Pokojem. I tego doświadcza czytelnik w orędziach. Następnie zadano pytanie na temat proroctwa o 11 września. Vassula wykorzystała ta okazję, żeby przypomnieć nam, ze Bóg nas nie kara, powtarzając swój komentarz na temat proroctwa, który jest dostępny w Internecie. Orędzie dane 11.09.1991 r. było ostrzeżeniem dla całego stworzenia. Świat sam się niszcz ponieważ zło przyciąga zło, wielu ludzi dzisiaj ulega pokusie, że mogą żyć bez Boga, ze sami mogą stać się bogami.. Powinniśmy być odpowiedzialni za ofiary 11 września i odpowiedzieć na Boże wezwanie do skruchy. To przez nasze modlitwy, skruchę i ofiary świat może być uratowany od destrukcji przez wojny i różnego rodzaju katastrofy.

Spotkanie międzyreligijne

Spotkanie miedzyreligijne zostało zaplanowane na godzinę 15 w Kurii Arcybiskupa. Było to kolejne błogosławieństwo z nieba, ważne spotkanie dla TLIG w Tajwanie. W Tajwanie miedzyreligijne rozmowy są dość popularne. Ale to co jest nowego w międzyreligijnym spotkaniu Vassuli, to jest jej pełne mocy orędzie pokoju, dostarczone im po raz pierwszy przez Prawosławna świecka kobietę, która zjawiła się w Tajwanie. Na spotkaniu uczestniczyło więcej niż 30 ludzi, siedząc wokół długiego, okrągłego stołu. Pośród nich byli reprezentanci Stowarzyszenia Taoistów, Buddystów, Muzułmanów, wiary Baha`i, Pana Kościoła Uniwersalnego, jak również Arcybiskup i Biskup Pomocniczy Taipei, Sekretarz Tajwańskiej Konferencji Biskupów, oraz kilku kapłanów, którzy przyszli rano na spotkanie. Ponieważ nie było wspólnoty grecko-prawosławnej w Taipei, dlatego za przedstawiciela Kościoła Grecko-Prawosławnego na tym spotkaniu była uważana Vassula. Ja zawsze, Vassula rozpoczęła swoje przemówienie od opowiedzenia historii o jej oczyszczeniu i nawróceniu przez jej anioła stróża Daniela i dlaczego dużo teraz podróżuje i co robi podczas swoich ewangelizacyjnych wycieczek, szczególnie w Tajwanie. Potem opowiedziała o swoim doświadczeniach z międzyreligijnymi spotkaniami przez ostatnie lata. Na przykład została zaproszona, żeby przemawiać do Żydów i Arabów w Ziemi Świętej, Buddystów w Hiroszimie, Hindusów w Indiach i ostatnio de Muzułmanów w Bangladeszu, w którym założyła welon na swoja głowę podczas swojego przemówienia, żeby pokazać swoim Bangladeskim przyjaciołom, że szczerze szanuje ich muzułmańską kulturę. Ale szacunek Vassuli do jej muzułmańskich przyjaciół w Bangladeszu poszedł nawet dalej: zacytowała fragmenty z Koranu zanim przeczytała im Osiem Błogosławieństw. Widząc, że przedstawiciele muzułmańscy są na widowni, Vassula zrobiła tą sama rzecz i zacytowała kilka razy z Koranu, dając dokładnie odniesienie do swoich cytatów. Pokój to jest najlepsze słowo jakie może streścić miedzyreligijne przemówienie Vassuli, jak to Vassula ujęła bardzo wyraźnie: zaapelowała do reprezentantów nie-Chrześcijański religii żeby pracować razem dla pokoju, żeby przynieść światu pokój celując we wszystkie rodzaje etnicznych wojen i religijnych konfliktów. Vassula dodała, że była tam żeby prozelityzmowała czyniących pokój oraz promować pokój. Vassula osobiście widzi cztery wspólne elementy w innych, niechrześcijańskich religiach, które pozwoliły by zarówno chrześcijańskim wiernym jak i niechrześcijańskim wiernym dojść do konstruktywnego dialogu i do pracy dla pokoju na świecie. To jest tym, do czego chciałaby zaprosić publiczność do rozważenia, w łączności z i w świetle orędzi TLIG:

1) Modlitwa. Każda religia zna modlitwę i ma swoje sposoby jej odmawiania. Utaj Vassula odnosi się do orędzi, o tego co Bóg i Nasza Błogosławiona Matka mówią: możemy zmienić świat dzięki naszej modlitwie. Ta więc, modlitwa jest pełnym mocy narzędziem aby uzyskać pokój.

2) Post. Poszczenie jest praktykowane nie tylko przez Chrześcijan, ale także przez Buddystów, Muzułmanów i Hindusów. Dlatego jeśli ktoś pości za innych, zgodnie ze swoja religia, poświęca się za innych, to w ten sposób naśladuje Jezusa Chrystusa, który dobrowolnie wylał Swoja Krew na krzyżu za innych.

3) Cnoty. Cnót uczy się i praktykuje w każdej religii, ponieważ są one czymś upragnionym i niezbędnym dla człowieka. Zgodnie z orędziami TLIG miłość jest największą cnotą ze wszystkich i w dniu sądu wszyscy będziemy sądzeni zgodnie z miarą miłości jaką mięliśmy na ziemi. Mówiąc symbolicznie, miłość jest jak matka, która ma wiele córek, które również są cnotami. Pośród tych cnót, jest jedna, której świat najbardziej potrzebuje odnośnie unikania religijnych i etnicznych konfliktów: „tolerancja”. Innymi słowy, trzeba być tolerancyjnym względem innych religii. To znaczy szanować i akceptować inne religie. Tak więc, tolerancja powinna być cnotą, która umożliwia różnym religia żyć ze sobą pokojowo we wzajemnym szacunku.

4) Należenie do tego samego Boga. Wierzenie, że wszyscy ludzie należą do jednego i tego samego Boga jest albo akceptowane albo dzielone przez wszystkie religie. Zgodnie z orędziami TLIG, wszyscy pochodzimy od Boga, który jest Naszym Ojcem i Pismo Święte mówi nam, że Bóg nie ma swoich ulubieńców (Rz 2,11). Jest to kolejny powód dla którego wszyscy wierzący różnych religii powinni kochać się wzajemnie i żyć jak bracia i siostry, ponieważ my wszyscy pochodzimy od tego samego Stworzyciela, tego samego Ojca w Niebie.

Na koniec tego przemówienia publiczność była tak wzruszona, że niektórzy uczestnicy nie mogli powstrzymać swoich emocji i chcieli zakomunikować swoją pozytywną odpowiedź. Na przykład przedstawiciel z Chińskiej Stowarzyszenia Muzułmańskiego, p. Haji Ni, wstał i podziękował Vassuli jaz i jeszcze raz za bronienie Islamu. Wybuchnął płaczem mówiąc, że wielu ludzi utożsamia Islam z terroryzmem. Było czymś bardzo wzruszającym dla pomocników TLIG a także dla Vassuli doświadczyć tego, usłyszeć wiernego z innej religii mówiącego z serca. Vassula zanim się ze wszystkimi pożegnała, zaprosiła wiernych wszystkich religii do modlenia się o pokój na świecie, każdy w swój własny sposób. Po międzyreligijnym spotkaniu, wszyscy reprezentanci zebrali się razem do grupowego zdjęcia z Vassulą i byli bardzo szczęśliwi otrzymując jako pamiątkę z tego cudownego spotkania chińskie wydanie orędzi. Pan wypełnia to co powiedział w orędziach: są one Jego Miłosnym Hymnem dla całego stworzenia. Miedzyreligijne spotkania Vassuli w różnych krajach świadczą i potwierdzają, że Nasz Pan naprawdę zanosi Swoje orędzia pokoju i miłości do naszych niechrześcijańskich braci i sióstr.

Sobota, 23 Listopad 2002 r.

Prywatny wywiad

To był ostatni roboczy dzień Vassuli Tajwanie, który miał się zakończyć po południu dużym, publicznym spotkaniem. Ale ponieważ Vassula była wolna rankiem Martha miała pomysł „z ostatniej chwili” żeby nagrać wideo dla TLIG w Tajwanie, pewnego rodzaju dokument, mając nadzieję, że pewnego dnia zostanie on wyemitowany w jakiejś stacji telewizyjnej w Tajwanie. Znaleziono profesjonalnego kamerzystę, który był wolny tego ranka. Przyszedł do hotelu i nagrał wywiad udzielonym Marth`cie przez br. Otfried, Vassulę i Cecylię, każdy osobno. Chociaż nikt z nich nie miał przygotowane co zapytać i jakie dać odpowiedzi, nagranie wyszło zadziwiająco dobrze, nie tylko bez zatrzymań ale także z dużą dawką humoru i radości, szczególnie kiedy Cecylia opowiadała swoje pierwsze wrażenia kiedy po raz pierwszy zobaczyła Vassulę. Mamy nadzieje, że ten film wideo TLIG zostanie wkrótce ujrzany także przez Chińczyków mieszkających poza Tajwanem.

Spotkanie modlitewne od godz. 14:00 do 17:00

Publiczne spotkanie Vassuli zostało zaplanowane na godzinę 14:00 w Kościele Świętej Trójcy przez Ojców SVD, który może pomieścić 400 osób. Jakkolwiek dostawiono wcześniej dodatkowych 150 krzeseł, żeby móc umiejscowić przewidywana liczbę publiczności ok. 600-700 osób ze wszystkich części Tajwanu, głównie z Północnego Tajwanu. Faktycznie było tak, że kościół był całkowicie zapełniony. Przyszli ludzie różnego wieku, a między nimi liczne siostry, kilku kapłanów i emerytowanych biskupów. W międzyczasie wielu wyraziło swój żal z powodu braku możliwości żeby przyjść na spotkanie i powodu ich prac przygotowawczych w swojej parafii na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla. Br. Otfried przebywał w parafii prowadząc zgromadzenie i śpiewając pieśni wychwalające Pana, żeby dziękować Bogu, ze wysłał tutaj Swoją posłanniczkę i przyjechała Vassula. Vassula zaczęła spotkanie modlitewne przez odmówienie modlitwy Pana po aramejsku. Później pozdrowiła publiczność i zaczęła opowiadać historię o tym jak się nawróciła i kilka ciekawych anegdot z jej aniołem stróżem Danielem a także z Jezusem. Opowiadała o tym jak została oczyszczona, jak została nauczona modlić się przed każdym jedzeniem, jak używać „my, nam”.... Cała publiczność została dosłownie owładnięci świeżością i duchowa siłą jej świadectwa. Zaraz po tym Vassula przeszła do bardzo ważnych tematów tak, że jej świadectwo skupiło się teraz na fundamentalnych przedmiotach duchowości trynitarnej tj. „Wielka Apostazja”, „zażyłość z Bogiem”, „skrucha”, „nieustanna modlitwa”, „pojednanie i jedność”, „Nowe Niebiosa, Nowa Ziemia i Nowe Jeruzalem”, „Kochać Boga to wypełniać Jego Wolę i zachowywać przykazania”, „Druga Pięćdziesiątnica” ...., które wyjaśniała wszystkim dodając między nie małe anegdoty. Vassula więc przechodziła z jednego tematu do drugiego. Kiedy nadszedł czas żeby skończyć, Vassula wybrała następujące orędzie, które zacytowała w konferencji prasowej i spotkaniu międzyreligijnym, żeby przekazać Tajwanowi:

Przyjdź i ucz się:

- Rankiem siej ziarno miłości.
- W południe siej ziarno pokoju.
- Wieczorem siej ziarno pojednania.

Potem idź zebrać plon i ofiaruj go Mnie, twojemu Ojcu w Niebie. Ja zaś, twój Ojciec Niebieski, powiem ci: «Za twoją życzliwość, Moje dziecko, otrzymałaś swoją nagrodę w Niebie.» (18.06.94)

Po ty jak Vassula zakończyła czytać orędzie i odmówiła modlitwę uzdrowienia nad uczestnikami, ku zaskoczeniu Vassuli chór nagle zaczął śpiewać tytułową pieśń TLIG „Doxa, Doxa” po chińsku! Kiedy chór śpiewał, bardzo naturalnie wszyscy ludzie na tym zgromadzeniu połączyli się razem chwytając się za ręce.

Pożegnalna kolacja

Wieczorem została zorganizowana pożegnalna kolacja dla Vassuli i Cecylii ze wszyskimi przyjaciółmi TLIG, którzy wykonali naprawdę dobrą pracę podczas i przed przyjazdem Vassuli do Taipei. Swoją obecnością zaszczycili nas Arcybiskup Taipei i jego biskup pomocniczy. Od koniec kolacji Vassula osobiście podziękowała każdemu i upomniała nas żeby pracować w jedności i powiedziała, że powinniśmy najpierw skonsultować się nawzajem przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji.

Niedziela, 24 listopad 2002 r.

Samolot Vassuli odlecieć miał o godz. 10:20. Z tego względu zawieźliśmy ją oraz Cecylie na lotnisko o 9:00. Zanim Vassula i Cecylia weszły na pokład, wypiliśmy ostatnia kawę, jeszcze raz dzieląc się naszymi intensywnymi doświadczeniami z ostatnich dwóch dni spędzonych razem z: Martha, Paul, Joanne, br. Otfried, Cecilia i Vassulą. Byliśmy niezwykle wdzięczni Naszemu Panu za tak obfite wylanie na TLIG w Tajwanie Swoich Błogosławieństw. Bardzo o wierzymy, ze pan jeszcze raz wyśle tutaj Swoją posłanniczkę. Ale od dzisiaj do tego dnia trzeba wykonać jeszcze dużo pracy i potrzebnych jest jeszcze więcej pomocników. Modlimy się o to i jesteśmy przekonani, ponieważ wizyta Vassuli w Tajwanie jest dowodem na to, ze jest to Boże działo i ze On nas nie zawiedzie.

Br. Otfried

 
Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
Relacje z 2006 roku
Relacje z 2005 roku
Relacje z 2004 roku
Relacje z 2003 roku
Relacje z 2002 roku
    Kambodża, południowo-wschodnia Afryka
    Hong Kong
    Tajwan
    Filipiny
    Tajlandia
    Pielgrzymka do Egiptu, październik 2002
    Kanada, Wenezuela i Chile
    Indie
    Bangladesh
    Sri Lanka
    Amsterdam, Holandia
    Południowa Afryka
Relacje z 2001 roku
Relacje z 2000 roku
Relacje z 1999 roku
Relacje z 1998 roku
Relacje z 1997 roku
Relacje z 1996 roku

Relacje z 2006 roku

 

Relacje z 2005 roku

 

Relacje z 2004 roku

 

Relacje z 2003 roku

 

Relacje z 2002 roku

 

Relacje z 2001 roku

 

Relacje z 2000 roku

 

Relacje z 1999 roku

 

Relacje z 1998 roku

 

Relacje z 1997 roku

 

Relacje z 1996 roku

 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

June 17, 2010
 
February 13, 2006
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message