DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli » Relacje z 2002 roku » Amsterdam, Holandia »

Vassula w Holandii, marzec 2002

Vassula powróciła do Amsterdamu po raz pierwszy od jej ostatniej wizyty 25 stycznia 1997 r., czyniąc tą czwartą wizytą w Holandii. Anthippie Dimozantos wykonał dobrą pracę przygotowując konferencję przez ostatnie trzy miesiące. Około 2.000 ludzi przyszło, żeby zapełnić większość krzeseł w sali, która normalnie mieści 10 boisk tenisowych.

Niels Christian Hvidt przedstawił Vassulę, używając projektora video, żeby pokazać niektóre slajdy PowerPoint z różnych stron wcześniejszego życia Vassuli przed jej przemianą i po – zdjęcia, który nawet przyjaciele z TLIG nie znali.

Potem Vassula powitała zgromadzonych, wyrażając swoją radość z powodu bycia z powrotem w Holandii. Potem ona przeszła prosto do orędzi. To, co następuje jest transkryptem z jej przemowy.

Do ludzi takich jak ja, którzy zmartwychwstali, Jezus mówi: "Promienie Mojej boskiej światłości uniosły cię i jak źródło światła - świecę nawet w tych sercach. Cóż mam wam dzisiaj powiedzieć? Czy zawiodłem w karmieniu stada? Czy nie wyrównałem waszej ścieżki dla was, tak, żebyście się nie przewracali, kiedy idziecie? Czy nie pokazałem wam wszystkim głębokości mojego miłosierdzia? Czy kiedy widziałem was schodzących aleją śmierci, i będących tak daleko od ścieżki życia, czy nie interweniowałem? Ale, och, tak wielu z was wciąż buntuje się przeciwko Mnie."

Co Bóg ma na myśli poprzez bunt? To jest wtedy, kiedy ludzie są w stanie wojny z Bogiem. Jak ktoś może przestać buntować się i zawrzeć pokój z Bogiem? Co to znaczy zawrzeć pokój z Bogiem? To jest wtedy, kiedy ktoś powraca do względów Boga i zażyłości. Po okresie rozdzielenia i buntu poprzez grzech i naruszenie i kiedy ktoś przyjmuje życie zgodne z Bożym prawem, którym jest prawo miłości przedkładając Boga najpierw w swoim życiu, wtedy on może powiedzieć: ja nie buntuję się przeciwko Bogu. On kontynuuje w tym orędziu: "Ja sprawiam, że Mój Głos jest słyszany z wysoka. Ja krzyczę głośno, tak, że wszyscy słyszą, dobrzy lub źli, rzeczywiście Mój Głos dosięgał krańce świata. Dobrzy podobnie jak źli muszą żałować. Dobrzy za to, że nie wykonują dokładnie mojej woli, i za nie modlenie się we właściwy sposób (wielu z nich zbliżają się do Mnie tylko ze słowami), i źli za popełnianie śmiertelnych grzechów bez przerwy, z powodu twardości serca i zwłaszcza ich obojętności wobec Mnie."

Ja zauważyłam poprzez te wszystkie lata, kiedy podróżowałam po całym świecie, jak Bóg jest obrażany poprzez obojętność ludzi. Mówisz im: Bóg mówi! On jest żywy! On nie jest tylko ustawiony w ikonie! On mówi. On jest z nami. On manifestuje Siebie poprzez znaki i zachwyt i zapowiedzi, cudami i nie ma reakcji. Wszystko, co oni mogą powiedzieć: Och jak cudownie i oni potem odwracają się i idą. To oznacza innymi słowami: Jaka sprawa? To jest poważne, ponieważ obojętność w żaden sposób nie jest dobra, i staje się grzechem, w końcu staje się odrzuceniem Boga. Pan mówi: "Ja pokazałem wam całą Moją Wspaniałość, ale także po obmyciu was tymi wszystkimi łaskami, wciąż wielu jest daleko ode Mnie. Kiedy Ja sprawiam, że to pokolenie poznaje Moje orędzia, oni trąbią głośno: Przyjdź i słuchaj słowa Bożego! Ludzie się śpieszą, oni gromadzą się wokół mojego wysłannika, żeby posłuchać moich słów. Oni słuchali, ale nigdy w pełni nie zrozumieli Moich słów, i ci sami wciąż słuchają. Oni czytają, ale Słowo nie wnika w ich serce, a oni wciąż czytają, ale ich serca są daleko ode Mnie. Oni nie reagują na Moje słowa. Oni wypatrują znaków na niebie, ponieważ ich serca nie są zarezerwowane dla Mnie. Tak, oni słuchają moich słów z obojętnością, i to jest, dlatego oni nie przekładają ich na praktykę."

Orędzia teraz są rozprzestrzenione w 60 krajach, które odwiedziłam. One są przetłumaczone na 40 języków. To nie jest praca gospodyni domowej! Ja jestem gospodynią domową. Mam dwoje dzieci. Ja mam do prowadzenia, ale jakoś, kiedy Jezus mnie wzywa, powiedziałabym, ze Bóg jest Bogiem porządku, On nie zakłóca w rodzinie. On nie zakłóca pracy domowej, ale ja mogę być dostępna dla Boga, żeby otrzymywać orędzia. Ja mogę być z Nim osiem godzin w czasie dyktand, mogę być 5 minut w czasie dyktand, ale jestem dostępna dla Boga. Potem on wysyła mnie, żeby przekazać, to, co otrzymała, ponieważ to nie zostało zrobione dla mnie. Ja jestem długopisem, i kiedy długopis będzie pusty, to, co zostało napisane pozostanie. Bóg pobłogosławił tą pracę.

Ja otrzymałam wezwanie. Uwierzyłam i odpowiedziałam. Potem praca stała się bardzo obszerna. Potrzebowaliśmy pracowników do pomocy na tym polu boskiej miłości. Jedna osoba jest nie wystarczająca, żeby wykonać pracę, więc Bóg wysłał ludzi, żeby głosili te orędzia. Oni także zostali wezwani. Są jeszcze inne orędzia i inni pracownicy są potrzebni dla innych winnic. Bóg nie robi mieszaniny. On wzywa pewnych ludzi, żeby iść do tych ludzi. Do tego pola, którym jest Prawdziwe Życie w Bogu, Bóg wezwał różnorodnych ludzi i poprzez laskę i poprzez siłę Ducha Świętego oni powstaną i przyjdą uczestniczyć w tej pracy i staną się także pracownikami.

Wszystko zostało zrobione samo. Gospodyni domowa nie może tego zrobić, Bóg musi położyć palec na tym dziele. Na początku, kiedy Bóg powiedział, że to orędzie dotrze do krańców ziemi, ja nie mogłam sobie tego wyobrazić. Nigdy nie mogłam sobie wyobrazić czegoś takiego. Co Bóg mi mówi? On tylko wzywał mnie do pisania. Właściwie my teraz stoimy na boisku tenisowym, ale ja już nie gram. Nagle przestało mnie to interesować, ponieważ odkryłam perłę, wieczne życie, i zostałam powołana do pisania, i zamiast biegać na boisku tenisowym zostałam wezwana do zbierania tego orędzia.

Ale jednego dnia, narzekałam Bogu: Nikt tego nigdy nie przeczyta. Oni mnie wyśmieją. Kto słyszał, ze Bóg dzisiaj przemawia? Oni pomyślą, że ja jestem szalona i podrą orędzie na konfetti i wyrzucą je. Oni włożą je do szuflady i będą zbierać kusz. A Bóg bardzo spokojnie powiedział: "Nie Vassulo, Ja pobłogosławiłem to orędzie i będę widzieć, że będzie dokończone. Ty dokończysz swoja misję ze Mną."

Po kilku dniach Bóg Ojciec przyszedł i zapytał mnie: "Czy chcesz Mądrości?", Teraz mądrość jest wielkim darem, ale w mojej ignorancji na początku, ja nie mogłam sobie wyobrazić, co Bóg mi oferuje i po prostu powiedziałam: „Tak!” Tak jakby to nie było czymś wyjątkowym. Nie zareagowałam. Ale Bóg powiedział: "Żeby osiągnąć mądrość musisz nabyć mądrość, ale Ja ci pomogę nabyć mądrość," i potem on odszedł. Przez cały dzień zastanawiałam się nad tymi słowami, które Bóg powiedział: Ale Bóg zaoferował mi coś bardzo dużego! Czy to nie Salomon miał mądrość? To jest samo poznanie Boga! Później dowiedziałam się, ze poznanie Boga jest największym darem, który możesz mieć: Rozumieć i znać Boga jest największym darem! Ponieważ tylko potem możesz powiedzieć: spotkałem Boga, i znam Boga, i rozumiem Boga. I potem możesz także powiedzieć: chodzę z Bogiem. W Piśmie jest wiele fragmentów o pewnych świętych ludziach prorokach, które mówią: Ten i ten chodził z Bogiem. To nie oznacza, że on chodził w normalnym, naturalnym sensie. To oznacza, że jego umysł był w Bogu i on wykonuje boską wolę Boga. Wszystko, co on przechodzi będzie boskie, ponieważ to będzie pod wpływem światła Boga. Więc kiedy rozważałam o mądrości, przyszłam z powrotem do Boga i powiedziałam: "Ty zaoferowałeś mi Mądrość! To jest duże," a On był rozbawiony, i powiedział: "Tak, ale będziesz musiała ją nabyć, ale Ja ci pomogę."

Więc to, co mamy w naszych dłoniach w Prawdziwym Życiu w Bogu to są nauczania, bardzo głębokie! One nie są tylko oferowane mnie. On zaoferował je dla korzyści Kościoła. On zaoferował je dla korzyści ludzi. Nie dla mnie! I jeśli czytacie i także żyjecie orędziami, wasze życie będzie udoskonalone w taki sposób, ze możecie rządzić z Bogiem, kiedy wciąż jesteście tutaj na ziemi. Więc ja powiem: jak możemy rządzić z Bogiem, kiedy wciąż jesteśmy tutaj na Ziemi? To, co będziecie myśleć będzie zgodne z umysłem Chrystusa! Będziecie udoskonaleni, ponieważ będziecie obdarzeni Chrystusem, i więc cokolwiek zaproponujecie Bogu będzie boskie i to, dlatego będziecie mogli rządzić z waszym ojcem. My zapominamy skąd pochodzimy, ponieważ jest tak wiele technologii wokół nas! Nie jest złym mieć technologię, jest dobre, ale musicie sobie uświadomić skąd pochodzicie! Kim jest wasz Ojciec, przed waszym ojcem na ziemi? Wasz Ojciec jest Królem! I powinniście o tym zawsze pamiętać. Wasz Ojciec jest Królem. On jest najwyższym. On jest Majestatem. On jest wspaniałością. I my pochodzimy od Niego, ponieważ On dał nam swój wizerunek. Więc tak jak On powiedział w Orędziach, jesteście królewskiego pochodzenia, a nie od złego. Pochodzicie z wysoka. Jesteście kością z jego kości. Jesteście ciałem z jego ciała. Więc dlatego musimy przemienić nasze życia i zachować szlachetny wizerunek, który On wyrył na nas.

Jak się zmienić? Kiedy zadam pytanie: Jak się zmienić, żeby być w stanie robić wolę Bożą? Dzisiaj jesteśmy tutaj, może jutro nie będzie nas tutaj już więcej. Jak wielu z was jest gotowych, żeby iść do nieba? Jeżeli obejmiecie Jezusa, obejmiecie Krzyż. Nie możecie oddzielić Krzyża od Jezusa. Kiedy pytam ludzi:, Co jest pierwszym krokiem, żeby wykonywać Bożą wole, czy ktokolwiek może mi odpowiedzieć? (ktoś z publiczności): „Kochać swojego bliźniego jak siebie samego!” (Odpowiedź Vassuli: Tak, to jest Boża wola, ale jak to zrobić? Jest wielu, którzy nie umieją tego zrobić. Jak to pozyskać? Żałować! Żałować jest pierwszą rzeczą. Żal przyniesie owoc miłości. Niektórzy ludzie wzywają Ducha Świętego, żeby on mógł zrobić wolę bożą, ale on nie może do was przyjść, jeżeli jesteście w długu grzechu. Jeżeli macie w sobie grzech, jak możecie oczekiwać, ze Duch Święty wypełni was? Więc trzeba siebie oczyścić i dać miejsce Duchowi Świętemu, żeby was wypełnił. Im bardziej żałujecie, tym bardziej będziecie oczyszczeni i zrobicie miejsce dla Ducha Świętego, żeby was wypełnił i przemienił. I wtedy możecie robić Wolę Boga. To wszystko jest nauczane w Prawdziwym Życiu w Bogu. Skrucha jest bramą, która prowadzi dusze z ciemności w światło. To jest także znak pokory. "Im będziecie bardziej pokorni, tym łatwiej mój duch znajdzie w was drogę," Pan mówi. Nasz Pan tutaj, mówił o miejscu, ponieważ te nieczystości są blokami, i On chce roztrzaskać je wszystkie, żeby On mógł mieć wolne przejście w was. To rozbijanie skał jest nazywane oczyszczeniem, ponieważ Duch Święty może przekształcić waszą duszę całkowicie.

Mamy wiele orędzi o Duchu Świętym, ponieważ Jezus mówi: "Znacie Mnie tak: Ojca tak jak to, za przyczyną Starego Testamentu, ale nie znacie za dobrze Ducha Świętego," więc On daje wiele nauczań na temat sił i działania Duch Świętego. On jest dawcą miłości, On jest źródłem Jedności Chrześcijańskiej, On jest waszym bratem, waszym bankietem, perłą, wiecznym życiem i jest bramą do nieba. W orędziu, Jezus mówi to: "Nawet, jeżeli jesteście suchą pustynią, Mój Święty Duch może przekształcić twoja duszę, gdzie Ja mogę odpocząć w tobie. Mój Duch Święty może przekształcić twoją duszę w pałac, gdzie Ja mogę być królem i rządzić tobą. Mój Duch Święty może przekształcić twoja duszę w niebo. W tym niebie będziesz w stanie Mnie uwielbić." Ponieważ Bóg mieszka w nas, On chce, przekształcić nas w niebo. Tylko wtedy będziemy w stanie uwielbić Boga. Duch Święty nigdy nie może wejść do przebiegłej uszy i On nie jest w stanie przebywać w grzechu. Jest orędzie takie, gdzie Bóg mówi: "Pokolenie, Nie mów, ze wciąż nie masz czasu, żeby postępować do przodu. Przyjdź teraz i żałuj. Owocem żalu jest miłość."

Chciałabym wziąć krótkie orędzie tutaj i przypomnieć o Piśmie, kiedy Jezus mówił o lampie Boga. Co jest lampą ciała? Jezus mówi w tym orędziu: "Nauczano was, ze lampą waszego ciała jest wasze oko. I tak jest. Ponieważ chore oko nie ma widzenia. Nie ma widzenia i tylko ciemność, a zdrowe oko widzi jasno. Każdy, kto ma Ducha Świętego będzie szukał prawdziwych cnót i będzie napełniony skarbami z królestwa Bożego. Te skarby i wspaniałości są cnotami."

Kiedy Bóg podbija duszę, on podnosi ją w stanie łaski, ponieważ on chce przekształcić duszę w idealny wizerunek Siebie. W orędziu On mówi o tym: "Poszerzcie wasze serca, żeby otrzymać więcej z tego, żebyście mogli dać więcej z siebie nam, tak, żebyśmy My mogli dać więcej z Siebie wam. To jest Mój triumf w was."

To nie ten, który mówi: „panie, Panie”, idzie do nieba, ale ten, który wykonuje wolę boga. Wolą Boga jest to, ze uczycie się kochać Boga, całym swoim sercem i umysłem i siłą i swojego bliźniego jak siebie samego. Jezus mówi w orędziu, że wiara nie wystarczy. Wiara bez aktów miłości jest nie wystarczająca. Ale jak postępować w miłości? Kiedy Jezus przyszedł i zapytał pewnego dnia: "Ja chcę, żebyś modliła się bez przerwy." Ja powiedziałam: "To nie jest możliwe. Modlić się bez przerwy. Zostawić moje obowiązki domowe! To jest niemożliwe." I On powiedział: Modlić się bez przerwy, nie oznacza, że chcę, żebyś była 24 godziny na kolanach na dzień. Modlić się bez przerwy to modlitwa bez słów. Jest nazywana cichą modlitwą. To jest kontemplacyjna modlitwa. To jest wtedy, kiedy twoje serce pragnie Boga przez cały dzień. To jest wtedy, kiedy twoje serce pożąda Boga przez cały dzień. To jest wtedy, kiedy żyjesz ustawicznie w Bogu i Bóg żyje ustawicznie w tobie. To jest modlitwa bez przerwy. I jednocześnie to jest największe pragnienie Boga, to oznacza, że stawiasz Boga najpierw. Największe przykazanie jest korzeniem wszystkich innych przykazań, ponieważ żyjesz ustawicznie w Bogu i Bóg żyje ustawicznie w tobie, ponieważ Bóg wlał Siebie w ciebie i chce, żebyś wlał siebie w Niego, to jest krąg. Bóg daje Swoją miłość tobie, ale On chce, żebyś oddał swoja własną idealną miłość Jemu z powrotem. To słowo to samo ogołocenie: Oczyszczenie siebie. Im więcej miejsca, tym więcej Boga, i w innym orędziu, Bóg mówi: "Ja jestem zachwycony, kiedy widzę Siebie w tobie, Ja cieszę się, kiedy patrzę na siebie w tobie, tak, ze odbijasz wizerunek Boga." I Bóg kocha to. On lubi widzieć siebie, i stajecie się jednym, jednym sercem, i jednym umysłem, i to jest żyć Prawdziwym Życiem w Bogu. Ale potem, jakaż większość radość posiąść Boga i pozwolić sobie na bycie zdobytym przez Boga, pozwolić, żeby Bóg cię podbił, żeby posiadł ciebie I będziesz zdobyty przez Boga. On jest twoim Ojcem. Czego jeszcze chcesz? On sprawia, ze rozumiemy tak wiele, jak bardzo On jest Ojcem.

Kiedy Bóg Ojciec przemówił do mnie po raz pierwszy, to był Bóg Ojciec, a nie żadna inna osoba, ponieważ jest wyraźna różnica, ponieważ kiedy On rozmawia z tobą, jesteś poruszony. Nie ma wątpliwości. Dusza nie może być oszukana. Bóg powiedział: "zabierz imię Vassula i wstaw swoje własne." Cokolwiek On mówi do mnie, on mówi to do ciebie. Więc kiedy On powiedział: "Ja jestem twoim Ojcem," ja poczułam, jakbym Go znała już przedtem, to było jakbym Go już wcześniej spotkała. To był znajomy głos, bardzo prosty i taki łagodny. I On powiedział: "Ty pochodzisz ode Mnie, ty należysz do Mnie, ty jesteś Moim nasieniem, Ty jesteś Moja." Każde słowo, które On powiedział było takie i to było jakby ktoś miał amnezję, i to było jakbyś nie pamiętał, kim byłeś, i nagle, odzyskałeś swoją pamięć, ponieważ kiedy Bóg mówi: "Ja jestem twoim Ojcem," to to powraca, i to było właśnie tak: uświadomiłam sobie, że On prawdziwie jest moim Ojcem p kość z jego kości i ciało z jego ciała. Kiedy Jezus opisuje Ojca, On mówi te słowa. "Mój Ojciec jest Królem, ale bardzo matczynym, On jest Sędzią, ale bardzo czułym i kochającym, On jest Alfą i Omegą, ale bardzo łagodnym." Taki jest Ojciec!

Ja chciałabym mówić wam o ważności modlitwy, ale zanim przejdę do fragmentu, chciałabym podzielić się z wami orędziem. Jeżeli masz cierpliwość, masz miłość, jeżeli masz hojność masz miłość, bez daru miłości, nie możesz mieć innych cnót. Im większą miłość masz w sobie, tym większe cnoty będziesz mieć. To jest orędzie, którym chciałabym się podzielić z wami: "Powiedz Mi, po co jest drzewo owocowe, które nigdy nie będzie wytwarzać swoich owoców? Na jaki użytek jest harfa bez strun? Innymi słowy:, Na jaki użytek są pochwały, wypowiedziane bez miłości? Waszym golem powinna być miłość, bo to z miłości na końcu będziecie sądzeni, nie z waszej elokwencji mowy lub z waszej wiedzy ani nie z żadnych z waszych darów, które Ja w Mojej łaskawości dałem wam, będziecie sądzeni z miary waszej miłości." Każdy, kto kocha zna Boga. Czy chcecie się cieszyć niebem? Czy chcecie rozradować się w mojej obecności? To przyjdź do Mnie jak dziecko. Chcesz Mnie spotkać i zobaczyć Mnie? Zatem przyjdź do Mnie z niewinnością serca. Przyjdź do Mnie z czystym sercem, i łuski, które pokrywają twoje oczy odpadną i zobaczysz moja chwałę. Pamiętaj, co w Piśmie Jezu powiedział: „Szczęśliwi czystego serca, oni zobaczą Boga.” I tutaj jest zachwycający fragment, który się do tego odnosi: „Żeby zobaczyć Boga i poznać Go jako swojego Ojca, musisz być urodzony ze Mnie przez laskę. Jak inaczej mógłbyś zobaczyć Boga? Dziecko przed urodzeniem, nigdy nie widziało swojego ojca. Nie zanim się nie urodzi nie zobaczy swojego ojca. I tak jest z twoim duchowym urodzeniem, twoim urodzeniem we Mnie. Ciało jest ciałem i ma wizję ciała, ale kto jest urodzony z Ducha dana mu jest wizja Boga, umożliwiając mu uchwycenie Go, poznanie Go, i wnikniecie w Jego głębokości. Kiedy się modlisz, to nie jest tylko mówienie do Boga. To jest także akt miłości, i to jest także akt naprawy.

W orędziach, Jezus wzywa nas wszystkich do aktów naprawy. Odstępstwo jest tak wielkie, że ktokolwiek jest bliżej Boga jest proszony o akty naprawy. Nasza Pani mówi w orędziu, ze modlitwy mogą zmienić świat. Wielu ludzi obwinia Boga. Łatwo jest obwiniać Boga za wszystkie zło na świecie. Jeżeli są trzęsienia ziemi, naturalne klęski, niewinne dzieci umierają, większość ludzi obwinia Boga. Kiedy ktoś zadał mi pytanie, ktoś, kto nie chodził do Kościoła i powiedział mi:, Jeżeli Bóg istnieje, dlaczego zostawia ten świat w krzywdzie jak burdel? Dlaczego? Ja zapytała Jezusa. Dana odpowiedź była bardzo krótka, ale później w orędziach On wyjaśnił to wszystko w szczegółach, ale nawet ta wiadomość, może wam pozwolić zastanowić się. On mi powiedział: "Jeżeli umieracie, to jest z powodu waszego odstępstwa!" Zło przyciąga zło. Świat sam unicestwia siebie. Nasza Pani mówi, że przyciągamy to na siebie poprzez naszą niegodziwość i poprzez nasze odstępstwo. Ponieważ dzisiaj ludzie, boja się powiedzieć, że wierzą w Boga, zwłaszcza młodzi ludzie. Nie chce się religii. To jest przeszłość. To jest tak jakbym słyszała kogoś, kto mówi:, „Kiedy będę stary, usiądę w moim ogrodzie i pomyślę o tym, ale tylko, kiedy będę stary.” To jest dzisiejsza postawa, ale modlitwy są bardzo silne.

Jeżeli jesteście tutaj dzisiaj, to, dlatego, ze zostaliście dzisiaj wezwani i możecie dużo zrobić. Nasza Pani mówi, że możecie zmienić świat. Wasze modlitwy mogą zmienić świat. Wasze modlitwy mogą pozyskać łaski dla przemiany grzeszników, i im więcej przemian, tym więcej będzie modlitw i wysłuchanych za inne przemiany. Modlitwy wiernych są potrzebne bardziej dzisiaj niż kiedykolwiek. Bóg potrzebuje waszych poświęceń. W orędziu, Bóg powiedział raz, że największą usługę, jaką ktoś może zrobić Bogu, to przyprowadzić jedną duszę z powrotem do Niego. To jest największa usługa, którą możesz przynieść. Możesz to zrobić czy to przez swoje życie, czy to przez twoje modlitwy, czy to przez twoje poświęcenia, i ja bym powiedziała także przez twoje akty miłości. To może przyprowadzić ludzi z powrotem do Boga – do przemiany! Kiedy modlisz się, za innych ludzi a nie za siebie, kiedy modlisz się za innych, to jest jakbyś rozlewał swoja własna krew za nich, ponieważ wtedy twoja krew jest bez własnej korzyści. Więc modlenie się i spędzanie swojego czasu dla innych ludzi jest jak dzielenie swojej krwi, i przypomina miłość Chrystusa. To jest służenie naszemu Panu, ponieważ Jezus mówi: jest wiele ludzi, którzy chodzą do Kościoła. Oni otrzymują duchowe odżywienie dla siebie, oni czytają orędzia i postępują do przodu i oni siedzą w domu i to wszystko. Oni nie służą innym, a Bóg prosi nas, żebyśmy służyli innym, żeby przekazać wiedzę. Jezus powiedział do mnie w orędziu: "ja zostałem wysłany na świat, żeby służyć a nie żeby mi służono. Pomimo, ze mój stan był boski opróżniłem siebie i przyjąłem warunki niewolnika. Nie znano nigdy króla, który by służył swoim podwładnym tak jak ja, który jestem królem królów, służyłem," I to jest prawda. To jest fragment, nad którym ktoś może pomedytować. Nigdy nie było króla, który służyłby swoim podwładnym i tutaj mamy Króla Królów służącego swoim podwładnym. Jest wiele do powiedzenia o modlitwie, ale czas zanika. Nie będziemy mieli przerwy. Nie będziecie mieć odpoczynku. To jest to, co Jezus mi powiedział. Rób jak najlepiej umiesz, a Ja zrobię resztę. Czego wam brakuje On napełni was. Ja jestem pewna. On mówi: Gdzie tobie brakuję, Ja napełniam! Gdzie ty przegrywasz, tam widzę Swój triumf. To, dlatego się nie martwię. Ucz się bycia cierpliwą. Ucz się bycia cierpliwą, jak Ja byłem cierpliwy. Wtedy ja powiedziałam: tak, pozwól mi się nauczyć żeby być cierpliwą, jak Hiob, a Jezus powiedział: "Weź Moje!" Więc my musimy uczyć się być cierpliwymi i tolerancyjnymi, zwłaszcza, kiedy chodzi o ekumenizm. Kiedy chcemy zjednoczyć kościół. Nie możemy być nietolerancyjni.

Bóg powie wam wszystkie wasze błędy i wszystko, czego nie zrobiliście, ale On zawsze zakończy tonem nadziei. On nigdy was nie zmiażdży, ale zawsze was podniesie i da wam nadzieję. I dzisiaj nadzieją jest Duch Święty. Pisma się wypełniają, ponieważ Biblia Święta jest książką, która jest żywą na wieczność. Są fragmenty w Piśmie, którymi żyjemy dzisiaj, zwłaszcza księga Daniela. Kiedy Daniel miał wizje, był ciekawy i zapytał:, „Kiedy te rzeczy się wydarzą?” A Anioł powiedział: „Idź teraz –nie tobie to widzieć, ale na końcu czasu, Ja podniosę cię znowu.” Co to oznacza? Jezus opisuje ten fragment. Powstanie Daniela na końcu czasów oznacza, ze to proroctwo, będzie ujawnione na końcu czasów. Nasze czasy są końcem czasów, nie końcem świata, nie końcem świata, ale końcem epoki, epoki, o której Daniel mówił, czasem odstępstwa, czasem Antychrysta, który gra Boga, małpuje Boga. Jezus przemawia i naucza nas pismem na sposób Lectio Divina. Jeżeli chcesz zrozumieć Pisma nie możesz wyjąć fragmentu i zrozumieć jego pełnego znaczenia. Jednym przykładem jest Daniel i odstępstwo. Rozpoznacie koniec czasów poprzez odstępstwo. Te same wyjaśnienia w Ezechielu i także 2 Tesal. 2, mówią tej sprawie.

Kiedy Ojciec widzi odstępstwo, Ojciec zdejmuje swoją koronę i biegnie do nas, żeby nas zbawić. On wysyła nam Swojego Ducha Świętego jak nigdy przedtem w historii. On mówi to, że jak nigdy przedtem w historii Duch Święty jest wylewany na ludzkość dzisiaj. On wierzchołka do końca. „Druga Pięćdziesiątnica,” On to tak nazywa. To już się zaczęło. To jest odnowa Kościoła. On odnawia nas stale. To jest indywidualne: Jest ktoś, kto jest całkowicie obojętny, duchowe zero. To jest oddech zmartwychwstania w nas. Bóg w ten sposób podnosi duszę i podpala ją swoim ogniem i zapałem. Ta osoba staje się apostołem i otrzymała drugą Pięćdzieisątnicę. Druga Pięćdziesiątnica jest połączona z Apokalipsą 21: dusza, która jest nazywana „miastem Boga”. Po tej odnowie, możemy powiedzieć, że nie ma już Starego Jeruzalem, ponieważ jest mowa o Nowym Jeruzalem i Nowym Niebie i Nowej Ziemi. Innymi słowy, nie ma już starego siebie. On przekształca to miasto w Nowe Jeruzalem. Wtedy ta dusza będzie jak piękna panna młoda, ponieważ będzie ubrana w Chrystusa. Pan młody, który jest nikim innym tylko Bogiem i Trójcą Sam zaprowadzi pannę młodą do ślubnej komnaty Swojego serca. Więc te Nowe Niebiosa są w nas. Kiedy jest ciemność jak w nocy, tak szybo jak otrzymamy Ducha Świętego, jego światło świeci jak tysiąc konstelacji połączonych razem i dusza staje się Nowymi Niebiosami. Ziemia w nas, która była jak pustynia, po tym jak Duch Święty zasieje w nas niebiańskie nasienie, od tej pory stanie się Rajem, z pustyni przemieni się w Eden. I to są Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia. To jest odnowienie Stworzenia, Druga Pięćdziesiątnica. To się dzieje dzisiaj, już od jakiegoś czasu. To jest nadzieja, którą mamy dzisiaj: Słowo od Chrystusa: "Zatem, powiedźcie swojej duszy moi ukochani, odpocznij tylko w Bogu, bo On jest jedynym źródłem twojej nadziei. Niech twoja dusza raduje się i twoja dusza będzie odnowiona, to w tych czasach Ja wylewam moje laski na ludzkość jak nigdy przedtem w historii."

To jest wszystko na dzisiaj, ale to jest jak jedna kropla tych wszystkich orędzi, które są: od 16 lat orędziami! To jest dla mnie niemożliwe poruszyć wszystkie przedmioty, ale ja dałam wam tutaj podstawowe tematy, które musimy mieć w naszym duchowym życiu, którymi są jak kochać Boga poprzez skruchę, jak się modlić, co to jest modlitwa, i jak, żyć w dzisiejszych czasach, które są czasami odstępstwa, ale także czasami nadziei. Jest wiele proroctw o Rosji i kościele Rosji i Rumunii. Było proroctwo na 11 września, dokładnie 10 lat zanim to się wydarzyło: 11 września 1991 r. Jezus nas ostrzegł. On wołał głośnym głosem: "Stworzenie, on wzywał, żałujcie i zamieńcie swoje życia na święte. Powróćcie do Mnie, zmieńcie wasze życia, porzućcie swoja apatię, porzuć swój letarg, grzechy świata ściągną klęski na was, niegodziwość przyniesie klęski," i On powiedział, ze wieże zawalą się w kupkę kurzu i potem przemówił o grzechu. On nazwał je "Wieżami Babel."

Bóg daje nam inne proroctwa. Świat nie chce zostać przemieniony. Niektórzy tego chcą, ale po jakimś czasie powracają do swojego wcześniejszego życia. To, dlatego Jezus mówi: "Pozostańcie przebudzeni, czytajcie moje orędzia, żyjąc moimi orędziami."

 
Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
Relacje z 2006 roku
Relacje z 2005 roku
Relacje z 2004 roku
Relacje z 2003 roku
Relacje z 2002 roku
    Kambodża, południowo-wschodnia Afryka
    Hong Kong
    Tajwan
    Filipiny
    Tajlandia
    Pielgrzymka do Egiptu, październik 2002
    Kanada, Wenezuela i Chile
    Indie
    Bangladesh
    Sri Lanka
    Amsterdam, Holandia
    Południowa Afryka
Relacje z 2001 roku
Relacje z 2000 roku
Relacje z 1999 roku
Relacje z 1998 roku
Relacje z 1997 roku
Relacje z 1996 roku

Relacje z 2006 roku

 

Relacje z 2005 roku

 

Relacje z 2004 roku

 

Relacje z 2003 roku

 

Relacje z 2002 roku

 

Relacje z 2001 roku

 

Relacje z 2000 roku

 

Relacje z 1999 roku

 

Relacje z 1998 roku

 

Relacje z 1997 roku

 

Relacje z 1996 roku

 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

June 17, 2010
 
February 13, 2006
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message