HOME MESSAGES

Tavasz az Egyházban


Vassula evangelizációra hívó levelei az ezred forduló kezdetén:2001. január 15.

2001 - az evangelizálás időszakaKedves Igaz élet Istenben család! Íme beléptünk az új évezredbe. Remélem, hogy ez az évezred az Úr számára sok diadalt hoz. Amikor az üzenetekben az Úr büntetésekre figyelmeztet, azt mindig feltételes módban teszi. Amikor diadalról szól, azt is a mi imáinktól, hűségünktől és készségességünktől teszi függővé.

Múlt évben a Szentföldön mondott beszédem mindenkit emlékeztetett arra, hogy nekünk ott kell szolgálnunk Istenünket, ahol sötétség uralkodik. A mi Urunknak olyan szolgákra van szüksége, akik képesek Őt ott szolgálni, ahol hiányzik a szeretet. Felszólítást kaptam ezért, hogy emlékeztesselek benneteket a következőkre:

Áldottak vagytok, mert hittetek az Ő üzenetében.

Áldottak vagytok, mert elfogadtátok (az üzenetet) és igent mondtatok Istennek arra, hogy segítetek életre kelteni és kiemelni az Egyházat ebből az égbekiáltó hitehagyásból azzal, hogy Istentől kapott képességeitekhez mérten megteszitek mindazt, amit meg tudtok tenni.

Áldottak vagytok, mert nem sajnáltátok a fáradságot arra, hogy másokat szolgáljatok.

Áldottak vagytok, mert megsokszoroztátok képességeiteket, amelyeket az Úr bizalommal adott nektek.

Áldottak vagytok, amikor a Szentlélek vezetésével vissza tudtok vinni egy lelket Istenhez. Ez a legnagyobb szolgálat, amit Istennek adhattok, mert Isten mindennél értékesebbnek tartja a lelket.

Áldottak vagytok, ha beleegyeztek abba, hogy békeszerzők legyetek az egység érdekében, és olyan magokat hintetek el, amelyek tisztaságban teremnek gyümölcsöt.

Áldottak vagytok, ha Krisztus céljai és érdekei miatt lemondtatok saját céljaitokról és érdekeitekről.

És áldottak vagytok, ha keresitek és viselitek a keresztet, amit az emberek legkevésbé sem keresnek ezen a világon.

Jézus mondja: hiába állítjátok, hogy van hitetek, ha nem evangelizáltok. Az evangelizálás felebaráti cselekedet, mert a lelkek megmentéséért teszitek. Evangelizálni annyi, mint Istent és a felebarátot szolgálni. A szolgálat azért tekinthető szintén felebaráti szeretetnek, mert magatokat adjátok oda másoknak, magatokat áldozzátok fel mások érdekében.

Ebben az új évezredben, amelyet “végső időknek” is lehet nevezni, Jézus és áldott Édesanyja üzenetet küldtek részünkre, amelyben értésünkre adják, hogy apostolokat fognak támasztani, akiket “a végső idők apostolainak” fognak nevezni. Az lesz a feladatuk, hogy keljenek útra és evangelizálják ezt a kereszténységét vesztett társadalmat. Amikor titeket az Igaz élet Istenben üzenet életre keltett és arra késztetett, hogy olvassátok és értsétek meg a Szentírást, majd térjetek vissza az Egyház szentségeihez, az tulajdonképpen kiképzés volt számotokra, és így ti tanúvá váltatok.

A legnagyobb meglepetés azonban az, hogy már elkezdődött a második pünkösd, miként a Szentlélek tudtomra adta. A második pünkösd személyes jellegű, és ha megkapja valaki a Tüzét, az tanúvá válik. Képességeket kaptatok, amelyeket meg kell sokszorozni.

Én magam sok képességet kaptam, amelyeket az Úr adott és ad nekem, és ezekkel kell munkálkodnom. Nem azért kaptam, hogy elrejtsem, hanem azért, hogy kamatoztassam. Mindig félek egy kicsit, valahányszor beszélni kezdek, hogy talán nem elég, amit teszek, de amit teszek, azt örömmel teszem.

Ebben az évben néhány nappal ezelőtt szólt hozzám a Szentlélek és megbízott azzal, hogy kérdezzem meg testvéreimtől az Igaz élet Istenben családban a következőket:

 • Ki lenne kész közületek arra, hogy imatalálkozókat szervezzen úgy, mintha számomra (Vassula számára) szervezné ?

 • Ki lenne kész arra közületek, akiket megérintett Jézus üzenete és akiknek szívét megváltoztatta, hogy erről tanúságot tegyen ?

  (...)*

  Sok áldást erre az évre, hogy gyümölcsöző legyen!

  Vassula  * /!!! A levél további részét megküldjük mindazoknak, akik a fenti kérdsekben érintve érzik magukat és címünkre írnak. /


  Vassula következő levelét a korábbi, 2001. Január 15-én kelt levelével kapcsolatban fontos elolvasni.

  2001 - az evangelizálás éve

  2001. január 22

  Kedves Igaz élet Istenben család!  Szeretnélek emlékeztetni benneteket az Atya szavaira, amelyekkel az 1998. II. 25-én mondott üzenetében szólt hozzánk:

  “A tavasz ékességébe, az én tavaszomba borítom ezt a Földet. Mit jelent Jahve Tavasza? Az én Tavaszom, szeretteim, akkor lesz, amikor egész teremtésem ragyogó fénybe öltözik. A tisztulás keresztségében visszanyeritek első képmásotokat. E tisztulásban mindenki közelebbi szeretet-egységre fog törekedni velem. Szívetek buzgón fogja keresni az Igazságot, az Utat és az Életet…”

  Majd néhány sorral lejjebb, az Úr így folytatja:

  “A Szeretet készül visszatérni, hogy helyreállítsa országát. Az én országom uralma lesz az a Földön. Meg fogják tenni akaratomat a Földön, miképpen a mennyben. Ezért most van itt a bűnbánat ideje! Gonosz korszak ez, de a ti életetek jóvátételt adhat érte. Mondjatok le saját akaratotokról, és élvezzétek jóságomat! Ismerjétek fel, mi az én akaratom!…”

  Amikor az Atya szól, világosan beszél, mit apa a gyermekeivel. Az Atya az előbbiekben azt mondta nekünk, hogy a tavasz ideje következik számunkra, amit egy tisztulás fog megelőzni. Senki sem tökéletesedhet anélkül, hogy át ne menne előbb az isteni tűzön. Isten minden eszközt fel fog használni a lelkek megtisztítására. Ugyanakkor Isten azt is jelzi, hogy erősebbé fogja tenni felszólítását, megsokasítja irántunk kegyelmét és megadja mindazt a lehetőséget, amit csak megkaphatunk, hogy megváltozzék a szívünk. Ezért szüntelenül ébernek kellene lennünk és nem szabad abba a tévedésbe esnünk, hogy a bűn teljesen el lett törölve. A világ jelenleg súlyosabban megbántja

  Istent, mint valaha, és felszólításaira csak igen csekély válasz érkezik az emberiség égbekiáltó közömbössége miatt. Néhány évvel ezelőtt Boldogságos Anyánk egyik üzenetében azt mondta, hogy a világ hideggé, jéghideggé vált Isten szeretetével szemben, és hogy ez az, amivel mi mindenféle bajt, földrengést, katasztrófát, betegséget, éhséget magunkra vonunk.. Elsősorban azzal, hogy az emberek közömbösek Isten felszólításaival szemben.

  Nemrég kaptam azt az üzenetet, amelyben Krisztus, aki szomorúnak, bánatosnak látszott, így szólt:

  “Mondd meg mindenkinek, a jóknak és a rosszaknak: a mennyből hallatom hangomat, hangosan kiáltok, hogy minden ember meghallja, akár jó, akár rossz. Igen, az én hangom valóban elért a világ minden tájára. Ugyanúgy meg kell térniük a jóknak, mint a rosszaknak. A jóknak azért, mert nem teszik meg pontosan az én akaratomat, és azért, mert nem imádkoznak helyesen. Sokan csak szavakkal közelednek hozzám. A rosszaknak pedig azért, mert szívük keménysége miatt szüntelenül halálos bűnöket követnek el…”.

  Egy másik üzenetében ezt mondja az Úr: “Gonosz ez a korszak” és máshol (1995. május 10-én):

  “Nemzedéketek belépett a szomorúság és a megpróbáltatások idejének kezdetébe, a gonoszság rettenetes idejébe.”

  Isten hívja gyermekit és nem hagyott fel azzal, hogy kinyilvánítsa kegyelmét és irgalmát az egyes korszakokban, és továbbra is lehetővé

  teszi, hogy megmeneküljön az egész emberi faj. Az “Igaz élet Istenben” üzenetben, ami isteni Szavának megismétlése, arra szólít fel minket, hogy mondjunk le saját akaratunkról, és járjunk kedvébe azzal, hogy elismerjük az Ő isteni akaratát. Mindarról le kell mondanunk, ami nem vezet Istenhez.

  Egy másik újabb üzenetében a mi Urunk bemutatja azokat a különböző módokat, ahogy az egyes emberek az Ő isteni felszólítását fogadják. Így szól:

  “Már hallanotok kellett a magvetőről szóló példabeszédet: “ha valaki anélkül hallgatja az ország szavát, hogy megértené, eljön az ördög és kitépi azt, ami a szívében el lett vetve. Ezek az emberek tétlenül, megdöbbenve, értetlenül állnak. És vannak olyanok, akik ujjongva hallgatták hangom visszhangját követem által, nagy örömmel fogadták prófétámat, és ostrom alá vettek más városokat is, hogy hírül adják, ismét eljutott hozzájuk az ország szava nyíltan és erőteljesen. Csakhogy ez a lelkesedés hamar lelohadt bennük, mivel az én szavam csak sziklára esett a szívükben, és nem gyökerezett meg bennük. A szavamat ért első üldözés alkalmával, vagy ha csak egy csekély baj állta útjukat, már nem tudtak kitartani. Nem, ők nem azok, akik szilárdan állnak, amikor az emberek az én Nevem miatt rosszul bánnak velük, mindenféle hazugságot és rágalmat szórva rájuk, mert sohasem volt szilárd alapjuk. Ők lesznek az elsők akik elesnek…”

  Istenhez imádkoztam egyszer és így kérleltem Őt: “Istenem, Uram, tegyél róla, hogy minden nyelv békéről, kiengesztelődésről, szeretetről, hitről és egységről beszéljen ezen a Földön! Idejében küld el Szentlelkedet, mutasd meg minden embernek, hogy Te vagy a mi segítségünk és vigasztalásunk! Jöjj és keltsd új életre a meglévő kis maradékot, máskülönben miképpen hallhatnának csodáidról a sötétben lévő holtak? Miképpen láthatnák igazságosságodat, ha lelkük még mindig a feledés országában fekszik?” Én vajon miért kaptam ”idejében” sugallatot? Mivel Isten értésemre adta, hogy mi most csodálatos időket élünk, mi az irgalom idejében élünk. Ezek az idők nem tartanak örökké, már túl késő lesz , ha véget ér az isteni világosság ideje, ami most ránk ragyog. Hiszen sokan vannak, akik még mindig nem tudják jobb kezüket a baltól megkülönböztetni, mennyivel rosszab helyzetben lesznek tehát, ha elmúlik az irgalmasság ideje.

  Isten jósága, irgalma és szeretete ezekben az években a Szentlélek hatalma által lett számunkra kinyilvánítva, aki oly nagylelkűen mutatta meg önmagát, mint a régi időkben, hogy szemtől szembe beszéljen velünk. Mindannyiunkat hív korlátozás nélkül, hogy tartsuk be törvényét, parancsolatait, és hogy mindenkit a Szívébe vonzzon. Továbbra is megújít minket a Szentlélek által, akit oly bőséggel áraszt ki ránk, mint eddig még soha sem a történelem folyamán, hogy életünket szüntelen imává tegye. Örvendeznünk kell ekkora kegyelem láttán!

  Jahve tavasza az a kegyelem, amit azért kapunk, hogy az isteni Szeretet életét éljük. Az isteni Szeretet rávezet arra, hogy megértsük Istent és így megtegyük akaratát, ahogy előbb idézett üzenetében mondta:

  ”Az én országom uralma lesz az a Földön. Meg fogják tenni akaratomat a Földön, miképpen a menyben.”

  A kegyelem létezik, és mi ingyen kapjuk, nem érdem szerint. Az a kegyelem, amit Isten felkínál nekünk, felemeli lelkünket a magasságokba és arra a küldetésre, amit Ő ad számunkra. Ne feledkezzetek meg arról, hogy ha valaki csak egyetlen lelket megnyer Isten számára, az a legnagyobb szolgálat, amit Neki nyújthat, és hogy e szolgálat miatt sok vétkünkért kapunk bocsánatot. Ez a legnagyobb adomány, amit Istennek felajánlhatunk.

  Isten mindegyikünktől elvárja, hogy elvállaljuk az apostoli küldetést. Az Egyház tagjaként minden keresztény bebizonyíthatja Isten és ember iránti szeretetét, ha megsokasítja a talentumokat, melyeket Isten bízott rá. Ezért tegyünk tanúságot arról, amit Isten adott nekünk, mert szolgálnunk kell, ha szeretni akarunk, és e szolgálat által tudjuk elérni a tökéletes szeretetet. Akkor majd kivirágzik lelkünkben a tavasz, Jahve tavasza, és ránk árasztja szeretete sugarát. Akkor majd oly módon látunk szemünkkel, ahogy Isten lát, úgy hallunk mindent, ahogy Isten hallja, és szavunk evangéliumi és tiszta lesz, mint Isten szava, cselekedeteink pedig az Ő isteni akarata szerint történnek.

  Az új évezred kezdetén arra vagyunk hívatva, hogy evangelizáljunk és váljunk Isten mérhetetlen szeretetének tanúivá. Az evangelizálásra hívó felszólítás nem tőlem való, hanem a mi mennyei Atyánktól. Az is a szeretet cselekedete, ha tanúvá válunk és evangelizálunk, mert éppúgy áldozatot követel tőlünk, mintha másokért imádkozunk, mert másokért imádkozni annyi, mint vérünket ontani értük. Ezek mind a szeretet cselekedetei. Istenbe vetett hitetek szerint különböző módon fogtok evangelizálni.

  Végül is a jó cselekedet és a szükséget szenvedők, a szegények iránti tisztelet is tanúsíthatja hiteteket. A Szentírás mondja:

  “Mit használ, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei azonban nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt a hit? Mondjuk, hogy egy testvérnek vagy nővérnek nincs ruhája, s a mindennapi élelemben szükséget szenved. Ha mármost egyiktek azt mondja: “Menjetek békével! Melegedjetek! Lakjatok jól!” – de nem adja meg nekik, amire életük fönntartására szükségük van, ugyan mit használ az nekik? Ugyanígy van a hittel is: ha nincsenek cselekedetei, önmagában holt…(De valaki azt mondhatná: neked hited van, nekem pedig cselekedeteim. Mutasd meg nekem tettek nélküli hitedet, akkor én tetteimből bizonyítom hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten! Jól teszed! Ezt azonban az ördögök is hiszik – és mégis rettegnek.) …a hit is holt tettek nélkül.” (Jakab 2,14-26)

  Ezért kérte tőlünk áldott Édesanyánk egy látomás és nekem adott lokució által, hogy állítsunk fel “Beth Myriamokat” (Mária házakat). Most már sokan vannak, akik közülünk teljesítik Szűzanyánk kívánságait. Bárcsak elnyernék áldott Édesanyánk és a Szentháromság tetszését ezek a szeretetből fakadó cselekedetek, bárcsak ezek válnának a szeretet lelki forradalmának eszközeivé! Ismét ingyen adatott nekünk az élet Igéje, hogy örökbe fogadjon és átisteniesítsen bennünket. Legyünk lélekben eggyé Istennel, hogy elmenjünk a nemzetekhez és jóságosan tanítsuk, vonjuk közelebb őket a Háromságos Istenhez fiúi szeretetben, hogy kitárják szívüket és képesek legyenek még többet befogadni a Szentlélek isteni világosságából, és így legyőzzék a Sátán kísértéseit.

  Levelemet avval zárom, amit az Úr mondott nekünk egyszer:

  “Ne vétkezzetek többet, és hagyjatok fel a gonosz cselekedetekkel! Tanuljatok meg jót tenni! Keressétek az igazságosságot és segítsétek az elnyomottakat! Hadd ujjongjon ez a pusztaság és szárazság! Langyosságotok váljon lobogó lánggá! Váljatok meg közömbösségetektől és töltsön el benneteket helyette a lelkesedés! Mindezt úgy tegyétek, hogy azt mondhassátok: Kerestem Megváltómat és megtaláltam Őt. Mindvégig mellettem volt, de sötétségemben nem láthattam Őt. Dicsőség legyen Istennek! Áldott legyen a mi Urunk! Miképpen lehettem ilyen vak? – Akkor majd emlékeztetni foglak benneteket arra, hogy tartsátok meg és becsüljétek meg elveimet, hogy életben maradhassatok.”

  Igen, most valóban kezdődjék meg Jahve tavasza bennetek!

  Vassula  (...) /!!! Az Evangelizációs levelek folytatását mindazoknak megküldjük akik a legelső levél két utolsó kérdsében érintve érzik magukat és címünkre írnak. /


 • vissza a honlapra