HOME MESSAGES

 
II János Pál pápa

"Isten áldja meg őt"

Beszámoló a pápával való személyes találkozásról.

bulit2.gif II. János Pál pápa emlékére ...

bulit2.gif II. János Pál pápa és Vassula
erőteljes párhuzamossága ...


The Pope


 


A pápa látható amint Vassula neki szóló dedikációját olvassa az Igaz Élet Istenben üzenetek elején.


Kattints a képre, ha fel akarod nagyítani.


1998 február 14

Találkozás a Szentatyával.

Két barátommal együtt 1998 február 10-én megadatott nekünk a lehetőség, hogy részt vegyünk a Szentatya miséjén, amelyet magánkápolnájában mutatott be. Én Niels Christian Hvidt vagyok, két barátom pedig Anu és Abhay George, akik az indiai Kerala államból származnak, de jelenleg Dániában élnek.

Tíz pap koncelebrálta a misét a Szentatyával, és huszonhárman voltunk jelen laikusok. A szerény de mégis rendkívül szép mise után a Szentatya fogadott minket az audiencia teremben közel a magánkápolnához. Mindannyiunkat üdvözölt, megáldott és megajándékozott egy Rózsafüzérrel. Öten közülünk ajándékot is vittek a Szentatyának.

Nálam az Igaz Élet Istenben tizedik része volt franciául. Néhány hónappal azelőtt, Vassula bízta rám, miután dedikálta a Szentatyának. Belül, az első oldalon ez állt:

Pour le Saint Pere Jean-Paul II.
Que Dieu vous benisse et vous protege,
Vassula

(Szentatyánknak, II János Pálnak. Isten áldja meg és védelmezze önt, Vassula.)

Amikor hozzám jött, a könyvet a kezemben tartottam. Miután átvettem a Rózsafüzért és kezet csókoltam neki, németül így szóltam:

"Hoztam önnek egy nagyon fontos könyvet. Vassula könyvét."

A Szentatya érdeklődéssel így szólt:

"Ah! Vassula!"

Akárcsak Stanislaw Dziwizs atya, aki évtizedek óta a pápa személyi titkára, és három nappal ez előtt az audiencia előtt nevezték ki püspökké, szintén érdeklődve mondta:

"Vassula!"

Szemmel láthatóan mindketten tudták kiről van szó.

Akkor így folytattam:

"Önnek dedikálta." A pápa őszinte és meleg érdeklődéssel nyitotta ki a könyvet, majd elolvasva Vassula üdvözlését így szólt:

"Gott segne sie": azaz "Isten áldja meg őt", majd a kereszt jelével megáldotta a könyvet.

Ezek után továbbadta Mietec atyának, aki összegyűjtötte az ajándékokat, hogy a Szentatya az audiencia után megtekinthesse azokat.

Mielőtt továbblépett volna a csoport következő tagjához, így szóltam hozzá:

"Nagyon sokat imádkozunk önért Szentatyám", amire ő így felelt: "Köszönöm!"

Niels Christian Hvidt
Accademia di Danimarca
Via Omero 18
I-00197 Roma

 

A következő idézet II János Pál pápától származik, és egy nyilvános audiencián hangzott el a Vatikánban. AZ L'Osservatore Romano spanyol nyelvű kiadásának 1996 augusztus 16-i számából vettük.
(Ez az apostoli áldás természetesen 9 hónappal a nyilatkozat után volt)

"Teljes szívemből üdvözlöm jelen levő spanyol nyelvű testvéreinket, különösen a Jézusról nevezett Szent Teréz Közösség szerzetesnőit és az 'IGAZ ÉLET ISTENBEN' LELKI KÖZÖSSÉGEK TAGJAIT. Mindannyiuknak lelkiekben gazdag nyarat kívánok, ami lehetővé teszi, hogy megerősítsék keresztény elkötelezettségüket, nagylelkű választ adjanak az Úrnak oly módon, hogy önök legyenek a világban az Ő szeretetének tanúi. Kísérje önöket apostoli áldásom, amit szeretettel adok, és kísérje azokat is, akik önöknek kedvesek! "vissza a honlapra