HOME MESSAGES
New York, 2001. szeptember 11.


A 2001. szeptember 11-i New York-i események megdöbbentették a világot.
Pontosan tíz évvel ezelőtt az esemény előtt Vassula a következő üzenetet kapta:


2002 januárjában Vassula írt egy további levelet ebben a témában:


MEGINOG A FÖLD ALAPJA


1991. szeptember 11.

Uram, felnézek az égre, és a mennyei dolgokat keresem. Szent Arcodat keresem, hogy békét érezzek, és örülni tudjak. Szent Arcodat keresem, hogy szemlélődni tudjak.

És az én szemem a mai világra tekint. Felkeresi sorra a nemzeteket, megvizsgálja a lelkeket egy kevés melegségért, egy csekély nagylelkűségért és szeretetért. De igen kevesen örvendeznek jóságomnak. Igen kevesen igyekeznek szent életet élni, a napok pedig elrepülnek, és meg vannak számlálva az órák a nagy leszámolás előtt.
  Városaim 1 sajnálkozás nélkül paráznaságra adták magukat! A gonosz lelkek erődei lettek! Mind romlott belülről, férgek rágják őket! Viperák és skorpiók menedéke lettek. Hogyan tudnám nem rálehelni ezekre a hitehagyottakra tisztító tüzemet?

(Jézus hirtelen hangnemet változtatott, és néhány pillanatnyi várakozás után olyan komoly hangon szólt, amitől megrettentem:)

A Föld megremeg és megrendül, és minden gonoszság, amit toronymagasságúra építettek 2 kőhalommá omlik össze, és el lesz temetve a bűn porában! Fent a magasban megrendül a menny, és a Föld alapja meginog! Imádkozz, nehogy télen essen rátok az Atya keze! Mennydörgéssel és lánggal látogatom meg váratlanul a szigeteket, a tengereket és a szárazföldeket. Figyeljetek jól végső figyelmeztető szavaimra! Most figyeljetek, amíg még van idő! Olvassátok üzeneteinket 3 , és ne legyetek gúnyosak vagy süketek, amikor a menny szól! Halkítsátok le hangotokat, és akkor meg fogjátok hallani a miénket.
Kétszer is fontoljátok meg, mielőtt elítélitek a Szentlélek műveit! Senkit sem fogok megkímélni, aki kigúnyolja a Szentlelket és nyíltan káromolja Őt. Az igazságosság az alvilágba küldi őket. Emeljétek fel arcotokat, és keressétek a mennyet, hogy Szent Arcomat szemlélhessétek. Emeljétek szemeteket az égre, és nem fogtok elveszni. Bánjátok meg bűneiteket, és kérjétek az Atyát, hogy engesztelődjön meg! Hamarosan, igen hamar megnyílik a menny és megmutatom nektek
a Bírót.


1 a lelkek
2 mint Bábel tornyát
3 Jézus és Szűz Mária, a két tanú üzenetét


Vassula magyarázata az 1991. szeptember 11-i üzenetre és
a 2001. szeptember 11-i eseményekre vonatkozóan


Azt szeretném, ha az emberek óvatosan értelmeznék ezt az üzenetet. A próféciák magyarázata nem egyszerű dolog, hacsak nem a Szentlélek megvilágosító erejében tesszük azt. Ezt az apokaliptikus üzenetet a következő módon értelmezhetjük:

A mi generációnk Isten szeretetétől elhidegülten nőtt fel. Mivel pedig a világ a nagy hitehagyás állapotában van, ezért Isten közbelép, hogy jelek által figyelmeztessen bennünket, mint például a véres könnyeket hullató szobrok, olajat vagy véres könnyeket síró ikonok. Az Igaz Élet Istenben üzenetek is jelek, akárcsak az a sok jelenés a világban, amelyeknek az a célja, hogy figyelmeztessenek bennünket és imádságra vezessenek. Ezek közül a jelek közül annyit visszautasítottak, kigúnyoltak és elítéltek már, hogy ez a Jelenések könyvének 11. fejezetét juttatja eszünkbe, amely a Két Tanúról beszél, aki nem más, mint Jézus és Mária, akik Mózes (a törvényesség képviselője) és Illés (a próféta) küldetésével rendelkeznek, ahogy az 1991 december 24 -i üzenetben is olvasható. Úgy kell olvasnunk ezt az üzenetet, hogy teljes egészében megértsük azt. A hitehagyás az isteni igazság visszautasítását jelenti, amely az Isten nélküli élethez vezet. A hitehagyás a világba vonzza a gonoszt. Szűz Mária adott egy fontos üzenetet ebben a vonatkozásban: (1990. május 15.)

Az Igaz Élet Istenben üzenetekben Isten elegendő alkalmat biztosított számunkra a bűnbánatra és arra, hogy szentül éljünk. A világ még mindig süket Isten kiáltásaira, sőt, ellenkezőleg, mindent, ami felülről jön, kigúnyol. Az üzenetek arra szólítanak fel minket, hogy ha nem térünk meg szívből és nem hozunk áldozatot, ha nem engesztelünk és nem tartunk bűnbánatot, akkor a bűneink a halálba visznek bennünket. Krisztus azt kéri tőlünk, hogy olvassuk el a 2Tessz. 2 -t, és meg fogjuk érteni, hogy valóban az idők végén élünk, hiszen Szent Pál arról a két jelről beszél ebben a részben, amely mára megvalósult: a nagy hitehagyásról és a lázadás lelkének megjelenéséről. A lázadás lelke kihívta Istent, majmolja Istent és Isten fölé helyezi magát. A világ ma csakis az önmegvalósításban hisz. Ezért az emberek így kiáltanak Istenhez: nincs szükségünk rád!

Isten nem büntet és nem akarja látni, hogy az emberiség szenved, de mi saját magunkat pusztítjuk el, és magunkra rántunk minden gonoszságot. Ez az oka annak, hogy annyi üzenetben, és nem csak az 1991. szeptember 11-iben, Krisztus figyelmeztet bennünket arra, hogy a Sátán egy nagy holokausztot készít számunkra azért, hogy elpusztítson bennünket.
Azok az emberek, akik meghaltak, jók vagy rosszak, bűneink és süketségünk áldozatai, és újra felhívják a figyelmünket arra, hogy Isten állandóan figyelmeztet bennünket és óvni akar és meg akar menteni minket minden szenvedéstől és a haláltól. Bűneinknél fogva ártatlan embereket áldoztunk fel, és szükségtelenül nagy szenvedést okoztunk sokaknak. Imádkoznunk kell azokért a családokért, akik szeretteiket veszítették el ebben a katasztrófában, hogy Isten erőt és a megbocsátás lelkületét adja nekik.

Vassula


vissza a honlapra