HOME INDEX
ÍGY IMÁDKOZZ A MENNYEI ATYÁHOZ!
A VILÁGBÓL KIHALT A SZERETET1990. május 15.

A Szűzanya üzenete Lens/Sion számára:

Béke legyen veletek, gyermekeim! Én, a ti Szent Édesanyátok arra készítelek fel benneteket, hogy találkozzatok az Úrral. Lelki növekedésetekben segítek nektek. Kegyelmekkel árasztalak el, hogy megsegítselek és bátorítsalak benneteket. Értsétek meg, hogy rendkívüli napok ezek, amelyekben éltek. Ezek a napok előzik meg az Úr eljövetelét, ezek nyitják meg az utat, amelyen eljön. E napok készítenek fel Királyotok érkezésére.

Imádkozzatok, hogy mindenki felkészüljön rá. Buzgón imádkozzatok gyermekeim azokért a lelkekért, akik nem akarnak hallani és nem akarnak látni.

Így imádkozz mennyei Atyádhoz:

Irgalmas Atyám,
add, hogy akik hallván hallanak,
de meg nem értenek,
most meghallják hangodat,
és megértsék,
hogy Te vagy a Szentek Szentje.
Nyisd fel azok szemét,
akik látván látnak,
de fel nem ismernek,
hogy most meglássák
Szent Arcodat és dicsőségedet!
Érintsd meg, nyisd meg szívüket,
éreztesd velük a Te hűségedet!
Esedezve kérlek igazságos Atyám,
hogy szeretett Fiad,
Jézus Krisztus Sebei által
térjen meg és
gyógyuljon meg minden nép!
Ámen.

Kérd az Atyát, hogy bocsásson meg a megátalkodott lelkeknek, akik nem akarnak hallani és látni. Az Atya irgalmas, és valamennyi gyermekére figyel. Igen kicsinyeim, Istenhez szálló tömjénfüst vagytok, amikor testvéreitek üdvösségéért imádkoztok. Minél komolyabban imádkoztok, annál hatékonyabbak lesznek imáitok. Köszönjétek meg az Úrnak, aki hívott benneteket, és kegyelmével segített meghallani hívását.

Imádkozzatok azokért, akik nem akarják meghallani. Az idő sürget, még sokan nem tudják, és mélyen alszanak. A napok elszállnak, és Szívem mély szomorúságba merül, amikor a magasból a mai fiatalságra tekintek... Nincs szeretet... de hát egyikük sem találkozott sohasem szeretettel. Sokan sohasem érezték édesanyjuk melegségét vagy szeretetét, mivel anyjuknak sem volt miből adnia. A világ hideggé vált, jéghideggé. A szülők egymás ellen fordulnak, a gyermekek szüleik ellen, mert nincs szeretet. Az anya nem tudja megérteni, hogy gyermeke szeretetre vágyik. A világból kihalt a szeretet. A világ mély sötétségbe borult, gyűlölet, kapzsiság és önzés uralja az egész Földet, átjárva belsejét is. Megrendülök amikor a borzalmakat, e sötét világ gonoszságát és hitehagyását látom, amely még a szentélybe is behatolt. A csapásokat, az éhséget, a szerencsétlenségeket, a háborút és a járványokat mind ti magatok okoztátok. Minden, ami a földből való, visszatér a földbe. A Föld pusztítja el önmagát, és nem Isten adja nektek a csapásokat, ahogy sokan hiszik. Isten igazságos és irgalmas, de a gonoszság gonoszságot szül.

Buzgón imádkozzatok! A szívetekkel imádkozzatok korszakotok megtéréséért és megmeneküléséért! Gyermekeim, imádkozzatok velem! Szükségem van imátokra! Imádkozzatok, és felajánlom Istennek. Legyetek biztosak abban, hogy veletek vagyok, bárhová mentek. Sohasem hagylak el benneteket, hiszen gyermekeim vagytok. Megáldalak benneteket!

previous index next