HOME INDEX
UTAIM SZELÍDEK, SZERETTELJESEK ÉS TÖKÉLETESEK1996. március

Az én békémet adom neked. Ebben a békében fogadd üzenetemet!...1

Csupán annyit kell tennie, hogy olvassa el üzenetemet, azután döntsön. Leányom, az egész teremtés engedelmeskedik nekem...

Igen, a teremtés engedelmeskedik Neked, de teremtményeid közül nem mindenki engedelmeskedik!

Nem... nem mindenki engedelmeskedik. Vannak, akik abba a kísértésbe esnek, hogy inkább az emberek elismerését keressék, mint az enyémet... Mások jobban vágyakoznak arra, hogy elnyerjék az emberek tetszését, mint az én tetszésemet, Istenük tetszését. Sokan vannak, akiket csupán önérdekük késztet engedetlenségre. Mások még nem határozták el, hogy lemondanak szenvedélyeikről, saját kényelmükről, és annyiszor vétkeznek, ahányszor lélegzetet vesznek. Beszéltem mások megítéléséről, és hogy miképpen válik nyelvük elítéltetésük okává, de kiegészítem azzal, hogy azok a szájak, amelyek tüzet köpnek, és beleharapnak az emberekbe darabokra tépve őket, szintén szenvedni fognak, mert megbántják Szentlelkemet.

Szentlelkem útjai oly különbözőek! Akit Szentlelkem vezet, az megkapja a kegyelmet, hogy tiszteletben tartsa törvényeimet és utaimat, amelyek szelídek, szeretetteljesek és tökéletesek. Én vagyok a szeretet Forrása, és Jézus a Nevem. A gonosz lélek azonban a bűn és a gonoszság forrása... Leányom, ne veszítsd el bátorságodat, legyen életed szépséges ékesség, virágcsokor, egyre erősödő tömjénfüst, hogy láthatóvá váljék előttetek a láthatatlan Isten képmása mindörökre. Maradj hűséges hozzám! Melletted vagyok. Soha ne félj! Dicsérj engem, leányom! Béke...

Uram, Életem, Családom, a Te részed vagyok, és lelkem ujjong Tebenned. Mindörökre áldom Nevedet. Teremtés, ünnepeld Isten hatalmas műveit, és dicsérd Őt, aki felemeli az alázatost! Miképpen kételkedhet a halandó csodálatos közbelépéseidben?

Vassulám, életed legyen hozzám szóló szüntelen imádság!... Ne engedd, hogy bárki megtévesszen azt mondván neked, hogy Istennek nincsenek eszközei arra, hogy közelebb jöjjön népéhez... ne engedd, hogy ezek az emberek megzavarják lelkedet! Én tömjénem, imádkozz ezekért az emberekért, hogy jöjjenek ők is, igyanak forrásomból és éledjenek fel! Azért rosszindulatúak, és azért vonakodnak meghallgatni és megérteni, mert elhagytak engem és törvényeimet.

Ó,2 Vassula, virágom, kiszáradt föld lett e nemzedék! Imádkozz a világ megtéréséért! IC


1 Megkérdeztem Jézustól, hogy mi történik, ha "valaki" nem engedelmeskedik, vagy nem figyel kérésére.
2 Jézus sóhajtott...

previous index next