HOME INDEX
AKKOR JÖN EL AZ ÚJ ÉG ÉS AZ ÚJ FÖLD,
AMIKOR ELHELYEZEM BENNETEK TRÓNOMAT


1995. április 3.

Az én Szívem a te lakóhelyed, ezt soha ne felejtsd el! Gyermekem, én, a Főpap mondom neked: Szeresd papjaimat és imádkozz értük! Most figyelj és írd: Tanítani fogom nemzedéketeket, hogy megértsék, amit könyvemben 1 olvasnak.
  Oltár, engedd meg, hogy reád helyezzem tanításomat, Szentséges Szívem e kimeríthetetlen kincsét, hogy minden népből, fajtából, nyelvből és nemzetből való ember jöhessen és vehessen belőle! Ha megteszik, új életre keltem őket, és megvilágosítom szemüket, mert Szavam gyógyít.

Ha valaki szereti Szavamat, jöjjön ide, ha valaki szeret engem, megtartja Szavamat, és Atyám szeretni fogja őt. Eljövünk hozzá, és otthont készítünk magunknak nála. Kívánjátok Szentlelkemet, ahogy a levegőt kívánjátok a lélegzéshez! Kérjétek Szentlelkemet, az életadót, hogy jöjjön el hozzátok, és tegyen új csodákat lelketekben... Kérjétek Szentlelkemet, hogy fedje fel előttetek példabeszédeim és mondásaim rejtett értelmét és a ti időtök próféciáit! A várost 2 nem lehet alapok nélkül felépíteni 3 mert nem lenne helye benne Szentlelkemnek.
  Jöjjetek, és értsétek meg! Akkor jön el az új ég és az új Föld, amikor elhelyezem bennetek trónomat, mert ingyen fogok vizet adni az élet forrásából mindenkinek, aki szomjazik. 4 Engedjétek meg ezért Szentlelkemnek, hogy országomba és az örök életbe vigyen benneteket. A gonosznak ne legyen többé hatalma felettetek, nehogy meghaljatok! Ha szükséges lenne, bármelyik pillanatban habozás nélkül újból feláldoznám értetek életemet, hogy megmentselek benneteket.

Engedjétek, hogy Szentlelkem megművelje talajotokat, és földi édent készítsen bennetek. Szentlelkem alkosson új Földet, hogy virágba borítsa bennetek földeteket, hogy megsemmisüljön első földetek, amely az ördög birtoka volt. Akkor ismét fel fog ragyogni dicsőségem bennetek, és isteni világosságomban ki fog hajtani és fel fog növekedni minden isteni mag, amelyet Szentlelkem hintett el bennetek. Engedjétek, hogy Szentlelkem eljöjjön hozzátok mint viharos tűz, és megtisztítson benneteket kiégetve belőletek a száraz növényeket 5 és helyükbe égi palántákat 6 és gyönyörűséges szőlőskerteket tegyen! Attól a naptól kezdve én leszek őrzőjük.

Kiáltson most hozzám régi földeket, ami nem más többé, mint pusztulás és rom, és meg fogok könyörülni szégyeneteken... kevés megmaradt fátok száraz és töredezett, tüzelőnek való csupán, engedjétek ezért, hogy Szentlelkem új Paradicsommá, új Földdé tegye lelketeket, amelyben otthont készíthetünk magunknak! 7 Mert látjátok, elmúlt a tél, virágok nyílnak talajotokon. Látjátok? A szőlő kibontja első virágát, és illatba borul. Ez a mi Paradicsomunk, a mi mennyországunk. El fogunk jönni kertünkbe, hogy begyűjtsük gyümölcseit. El fogunk jönni kertünkbe, és megpihenünk erényeitek között, amelyek olyanok lesznek mint kútfők, mint az élő víz forrásai, mint tömjént termő fák dús völgyei, mint legelők és szőlőskertek, mint mirha hegyek. Mert tetszik nekünk az alázat, és örülünk a szeretetnek. A béke tiszteletet nyújt nekünk, és az öröm elbűvöl minket. Kertünk gyümölcsei valójában erények, melyeket szívesen lát szemünk.

Engedjétek ezért, hogy Szentlelkem tanítson benneteket, és megmutassa, hogy az igaz tanítás élet! Készítsetek helyet Szentlelkem számára, hogy lelketek közepében eresszen gyökeret és ott megtelepedjen! Ahol ezer tüskés bokor és tövis volt, ott lesz Szentlelkem bennetek az élet Fája. Jóságomból el fogjátok nyerni országomat, amely megszerzi nektek a feddhetetlenséget és az istenséget, hogy örök életetek legyen.

Hasonlítsd össze magadat most, Vassula, korábbi éneddel! érted? Látod, hogyan tette Szentlelkem régi földedet új Földdé? és hogy csak azŐmagjai hozhatnak bőséggel jó gyümölcsöt?
  És hogy az Ő jelenléte nélkül műveletlen, száraz és terméketlen föld maradt volna lelked?

És mi lesz az új éggel Uram?

Az új éggel? Az is bennetek lesz, amikor Szentlelkem szentségben fog uralkodni felettetek. Szentlelkem, aki velem együtt ül trónomon, fel fog ragyogni sötétségetekben mint ragyogó Nap az égbolton, mert meg fogjátok kapni a Szót, hogy úgy tudjátok kifejezni gondolataitokat és úgy beszéljetek, ahogyan én szeretném. Amit kimondotok, az egyetértésben lesz az én képmásommal és az én gondolatommal. Amit tesztek, azt hozzánk hasonlóan fogjátok tenni, mert Atyátok Lelke fog bennetek beszélni. és a ti új világotok együtt kel útra Szentlelkemmel, hogy meghódítsa az én dicsőségemre a csillagok maradékát 8 és azokat, akik nem tisztelték törvényemet, akik múló árnyékként teljesen belesodródtak a sötétségbe, akik sohasem ismerték meg a reményt és a szentséget, amelyet a ti időtök számára tartottam fenn.

Az új ég, oltárom, akkor jön el, amikor Szentlelkem kiárad mindannyiatokra a magasságból, a legmagasabb égből. Igen, el fogom küldeni Szentlelkemet nektek, hogy új éggé tegye lelketeket, hogy ebben az új égben háromszorosan megdicsőüljek. Miként kiegyenesedik azok ösvénye, akik megkapták Szentlelkemet, az ő sötétségük és homályuk is kivilágosodik. Felépülve lángoló csillagokká lesznek, amelyek mindörökre megvilágítják sötétségüket. Hamarosan el fog tűnni ez a Föld és az az ég, mert trónom ragyogó dicsősége fog bennetek felragyogni. én, Jézus mondom nektek: én, a Főpap, a legmagasabb égből hívlak benneteket, hogy jöjjetek és csatlakozzatok hozzám! Járuljatok a kegyelem trónja elé! Kéznyújtásnyira van tőletek. Jöjjetek hozzám, és örökölni fogjátok mennybéli országomat!1 a Bibliában
2 jelképes kifejezés, mi vagyunk a városok
3 Istenre való hagyatkozás nélkül, Isten legyen a mi alapunk,
4 vö. Jel 21,6
5 rossz szokásokat, bűnöket,
6 erényeket
7 a Szentháromságnak
8 az emberek maradékát,

previous index next