HOME INDEX
FUTÁSODNAK NINCS VÉGE
ELHATÁROZTAM, HOGY SIETNI FOGOK VISSZATÉRÉSEMMEL


1995. március 31.  

Oita, Japán

Amikor a sötétség börtönében voltam és a bűn verme tartott fogva, ahol kegyetlen arcú szellemek kísértették lelkemet, és amikor úgy gondoltam, hogy elfeledve és megfosztva örök világosságodtól ott is maradok, Te mint ezer fényesen ragyogó Nap leszálltál dicsőségedből és megvilágítottad félelmetes éjszakámat. Hirtelen mellettem állt valaki, és lelkem reménytől repesett. Egy lehelet érintette meg arcomat, kinyitotta szememet: és láthatóvá vált a láthatatlan Isten. és amint szemtől szemben álltam a Tisztasággal, a Ragyogással és az egyedüli Uralkodóval, egyszer csak élni kezdtem. Feltámasztott a mindenhatóság lehelete, és nem szegültem többé szembe a törvénnyel.

Por és hamu! Húsból való szívet adtam neked most, és élő lelket leheltem beléd. Bár mély feledékenységbe merült lelked, irgalmam segítségedre sietett, meggyógyított és megmentett.
Így szóltam: "Én leszek Jegyese, Nevelője és Védelmezője, ő pedig az én menyasszonyom, tanítványom és gyermekem lesz, és csodálatos úton fogom őt vezetni. Zafírokon fog lépkedni lába. Csillaga leszek, amint sötét völgyekben jár, pálcája és botja, amikor üldözik és vadásznak rá. Bár sivatagokon és völgyeken halad keresztül, sohasem fog szomjazni és éhezni. én leszek Kelyhe és Testem lesz eledele. én leszek az, akit dicsérni fog és akiről gyülekezeteikben énekelni fog.

És most, kiváltságos szeretetem gyermeke, bátorság! Futásodnak nincs vége, de kezedet fogva segítek neked.1 Légy békében, és engedd meg, hogy mindennap oktassalak! Én tanítottam tanítványaimat és én alakítottam őket. Ahogyan őket tápláltam Szavammal, úgy fog táplálni téged az, aki feltámasztott. Szentlelkemmel együtt foglak tanítani, hogy elkerülj minden rosszat. Akarsz-e még tanulni tőlem?

Igen, Uram.

Jól van. Akkor tanulni fogsz. Az Atya és én továbbra is ki fogjuk árasztani rád a tanítást mint próféciát... Szívesen tanítok, különösen olyan lelkeket, mint te, akinek egyedül tőlem kell függenie, jóakaratú és tanulni vágyó, mint a gyermekek, akik tetszeni akarnak tanítójuknak! Gyönyörűségemet lelem az ilyen lelkekben. Végül még valamit szeretnék hozzátenni üzeneteimhez: Elhatároztam, hogy sietni fogok visszatérésemmel. Nem fogok túl soká várni azzal, hogy visszatérjek hozzátok. Bár sokan vannak, akik nem akarják elhinni ezt, majd ha megtörténik elhiszik, de szívük nem lesz fölkészülve, hogy fogadjon engem. Visszatérésem a küszöbön áll. Ezért vártam annyira rád, hogy siess és fejezd be a művet, amelyet Atyám és én adtunk neked Szentlelkem által. Kincsem, késlekedés nélkül engedd, hogy folytassam diktálásomat! Nagyon szeretlek, segíteni fogok, hogy rendbe hozd szívedet, és örömet szerezz nekem.

Érted? Látod, miképpen vettem le válladról az adminisztrációs munka terhét? Azt akarom, hogy csak az én rendelkezésemre állj. Hívni foglak, és te elérhető leszel. üzeneteim további részét közvetlenül az Antikrisztus megjelenése előtti napon fogod megkapni...

És hogyan kell folytatnunk, ha megjelenik?

Valamivel több mint három napon és három éjjelen át2nem fogjátok tudni úgy folytatni, ahogy akarjátok. De ezt a csendet saját kezemmel fogom megtörni, amikor felnyitom a hatodik pecsétet.3

Örüljetek, mert hamarosan veletek leszek! Meg fogják hallani hangomat, ellenségeim remegni fognak, és mellüket fogják verni. 4 Ma éppen úgy szenvedek veled együtt, ahogyan a Getszemáni kertben szenvedtem. Jöjj Vassula, megáldalak, mert tisztelsz és dicsérsz engem5 és mert nekem adod idődet, hogy kezed által írjak.

Jegyzet az olvasók részére.

"Valamivel több mint három napon és három éjjelen át.": Lásd a Jel 11,1 versében: "Három és fél nap múlva Istentől az élet lelke szállt beléjük és talpra álltak"... Ez a két tanúra, a két prófétára vonatkozik, Illésre és Mózesre. Ma a két Szív, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve és Jézus Szentséges Szíve Illéssel és Mózessel párhuzamosan prófétál nekünk. Illés a prófétálást és az úr eljövetelére való felkészülést jelképezi éppúgy, mint Keresztelő Szent János, aki Illés szellemében jött el. Mózes a törvényt jelképezi. A három és fél nap alatt el fognak hallgattatni minden mennyei próféciát, mert az lesz az Antikrisztus uralmának ideje. "Egy idő, két idő és egy fél idő múlva ez mind beteljesedik, akkor, amikor az az erő, amely a szent népet szétszórta, nem lesz többé."6

"A mélységből fölbukkanó vadállat harcra kél ellenünk, legyőzi és megöli őket."7

"A népekből, a törzsekből, nyelvekből és nemzetekből sokan fogják nézni holttestüket három és fél napon keresztül, és nem engedik, hogy holttestüket sírba tegyék. A föld lakói ujjongani fognak e miatt, s örömükben ajándékot küldenek egymásnak, mert a két próféta terhére volt a föld lakóinak."8

"De ezt a csendet saját kezemmel fogom megtörni, amikor felnyitom a hatodik pecsétet." Ez lesz a vége az Antikrisztus három és fél évig tartó hatalmának.

"De három és fél nap múlva Istentől az élet lelke szállt beléjük és talpra álltak mindazok nagy félelmére, akik nézték őket. Az égből harsány hangot hallottak, mely így szólt: ,Jöjjetek föl ide! Erre ellenségeik szeme láttára egy felhőben fölszálltak a menybe. Abban az órában nagy földrengés támadt, a város tizedrésze összeomlott, és a földrengésben hétezer ember vesztette életét."9 "A többieket félelem szállta meg, és dicsőíteni kezdték Istent a mennyben."10

"Amikor a hatodik pecsétet feltörte, láttam, hogy nagy földrengés támadt. A Nap olyan fekete lett, mint a szőrzsák és az egész Hold olyan, mint a vér".11

"Meg fogják hallani hangomat, ellenségeim remegni fognak és mellüket fogják verni."

"Így kiáltottak a hegyeknek és a szikláknak: Omoljatok ránk és rejtsetek el trónon ülőnek színe elől, és a Bárány haragja elől!"


1  Kettős értelme van: segít írni és haladni.
2  Jelképes szám, három és fél évet jelent.
3  Lásd az üzenet végén lévő jegyzetet.
4  Lásd az üzenet végén lévő jegyzetet.
5  Jézus úgy gondolja, hogy a találkozók alatt.
6  Dán 12,7
7  Jel 11,7
8  Jel 11,9-10
9  Nagy számban minden osztályból.
10  Jel 11,11-13
11  Jel 6,12
12  Jel 6,16

previous index next