HOME INDEX
DÁNIEL, A PRÓFÉTA(FOLYTATÁSA)


1993. december 22.
(Folytatás:)

Igen, Vassula, írd:

Igen, azok, akik minden ok nélkül visszautasították hívásaimat, ezt fogják vallani: "Vétkeztünk, rosszat tettünk. Urunk, meddig tart ez a gyalázatos gonoszság, meddig fogják még lábbal tiporni szentélyedet és seregedet? Meddig lesz még eltemetve az igazság? 1 Ez lenne vétkeink eredménye, és közömbösségünk bűntette?" És azt fogom mondani nektek:

Amikor a halál belopakodott ablakaitokon keresztül, ti nem hallgattatok aggódó kiáltásaimra és figyelmeztetéseimre. Kigúnyoltátok és semmibe vettétek figyelmeztetéseimet. Amikor sántítva és panaszos koldusként jöttem hozzátok figyelmetekért könyörögve, ti haragra gerjedtetek és elkergettetek. Amikor gondterhelt apaként jöttem, és arra figyelmeztettelek benneteket, hogy testetek már elporladt, bár még álltok, szemetek megromlott, bár még üregében van, és már feloszlásnak indultatok, bár azt tartják rólatok, hogy éltek, 2 ti haragra gerjedtetek, háborút indítottatok ellenem és minden szent ellen, akit hozzátok küldtem. És most rémuralmatok visszahull rátok. Ezt fogjátok mondani: "Uram, miért adtad át szent helyedet, hogy a vadállat hatalmába kerüljön? 3 Nem fogunk többé borodból inni? Nem fogunk többé kenyeredből enni? Nem fogunk többé szőlőskerteket ültetni? Arra kényszerülünk-e , 4 hogy a törvény ellenségének 5 engedelmeskedjünk, és azoknak, akik a vadállat 6 uralma alá tartoznak?"

Akkor majd emlékeztetni foglak benneteket, hogy milyen kitartóan és milyen gyakran küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, hogy megmondják nektek: "Öltsetek mindannyian zsákruhát, tartsatok bűnbánatot, javuljatok meg, böjtöljetek száraz kenyéren és vízen!" De nem akartatok rám hallgatni... Nem akartatok bűnbánatot tartani, és magatokat megalázni sem, hanem a sötétséget világosságra, a világosságot sötétségre cseréltétek. Pedig mondom nektek, hogy még el kell jönnie a nagy szorongattatás idejének, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. 7 Amikor eljön az én napom, a Nap olyan sötét lesz, mint a szőrzsák. A Hold lángba borul, és megrendül a Föld alapja, és miként a gyomor visszaadja tartalmát, a Föld is hasonlóképpen fogja ontani magából a gonosz lelkeket. Amikor ez megtörténik, az emberek vágyakozni fognak a halálra, de hiába fogják keresni. Akkor az égbolt könyvtekercshez hasonlóan felgöngyölődve eltűnik, lángba borul, és minden elem megolvad a forróságban. 8

El fog jönni az a nap, és hamarabb, mint gondolnátok. E jövendöléseket a ti életetekben fogom beteljesíteni. Jók és rosszak egyaránt elvesznek, amikor az a nap eljön. A rosszak azért, mert csak rosszat tettek, a jók azért, mert nem hallgattak figyelmeztetéseimre. Bár sok mindent láttatok, nem figyeltetek fel. És bár fületek nyitva volt, nem hallottatok meg engem. Ki figyel most közületek?...

Amikor mindez elmúlik, újból felállítom örök áldozatomat a szent helyen, ahogyan a régi napokban volt. Ezután a Föld minden nemzete és minden lakója azonnal imádni fog és el fog ismerni engem mint áldozati Bárányt az örök áldozatban ó az átok fel lesz oldva 9 és örök áldozatom újból szent helyére kerül. Attól kezdve nem lesz többé éjszaka, mert jelenlétem 10 fog megvilágítani benneteket... 11 Akkor mindenki újból eljön, hogy igya Véremet és egye Testemet, és elismerik áldozatomat. Egy hangon és egy szívvel fognak szolgálni engem éjjel és nappal szentélyemben, és minden szívbe kiárasztom Szavamat...

Akik bűnbánattal és bűneiket megvallva kiáltottak hozzám 12újból előttem fognak állni, hogy szolgáljanak nekem, és nem fognak többé éhezni, vagy szomjazni. A tikkasztó szél sem fogja kínozni őket, 13 mert jelenlétemben megvigasztalódnak. Soha többé nem fogják kérdezni: "Hol a Te Borod?" vagy "Hol a Te Kenyered? Mivel táplálkozzunk?", mert Teremtőtök veletek lesz. Megígérem, hogy közöttetek fogok lakni, 14 és megígérem, hogy a Föld soha többé nem kerül ilyen szorongattatásba. újból békét és biztonságot árasztok rátok. És nem lesz tovább csukva azoknak szeme, akik látnak, és figyelni fog azoknak füle, akik hallanak. Hallgass ide leányom, mondd meg népemnek, hogy jön Szabadítótok és Nála van a győzelem díja! Az Ő Neve: a Hűséges és az Igaz, az urak Ura, a királyok Királya. 15


1  vö. Dn 7,23; Dn 8,12-13.
2 vö. Mt 6,22-23 és Jel 3,1-6
3 Az úr azt mondta nekem, hogy a vadállat a szabadkőműveseket jelképezi.
4 vö. Jel 13,16-17
5  ő a lázadó is, lásd 2 Tessz 2,3-4
6 a Jel 13,1-18. versében a szabadkőművességet jelenti
7 vö. Dn 12,1.
8  vö. 2 Pét 3,12.
9 vö. Jel 22,3, az örök áldozatra mondott átok
10 az Oltáriszentségben, a Szent áldozatban
11 vö Jel 22,5.
12 azok a pásztorok, akik még az úr napja előtt bűnbánatot tartottak
13 vö. Jel 7,16,
14 vö. Jel 21,3,
15  vö. Jel 17,14; Jel 19,11.

previous index next