HOME INDEX
DÁNIEL, A PRÓFÉTA


1993. december 20.

"Te meg csak menj és légy nyugodt!
Amikor véget érnek a napok,
te is fölkelsz,
hogy a tiéd legyen, amit megérdemelsz." 1
Uram?

ÉN VAGYOK.

Add, hogy ne maradjon tovább zárva azok szeme, akik nem látják jeleidet! Add, hogy megnyíljanak és éberen figyeljenek azok a fülek, amelyek most nem hallanak!

Add, hogy megnyíljanak azok a szívek, amelyek sohasem értették meg bölcsességedet, és megértsék példabeszédeidet! Bárcsak ápolnák mindazt, amit Te magad ültettél lelkükbe, és dicsőítenének Téged!

Végül mindannyiatokat meg foglak látogatni... 2 És te, leányom, ne hagyd, hogy a kedvetlenség elvegye erődet! Futásod még nem ért véget, ezért ne csökkentsd sebességedet! Segíteni fogok neked, és hallani fogod hangomat is, ami új erőt ad lelkednek. Figyelj most, és írd: Kezdetben, amikor még nem tudtad, mit jelent az őszinteség, kezdetben, még mielőtt a Bölcsesség eljött volna, hogy Szavamat tanítsa neked, elküldtem neked szolgámat, Dánielt 3 hogy megérintse szívedet és hozzám hozzon téged. Majd eljöttem én, hogy felemeljem az emberiségből az egyik legkisebbet. Kegyelmem és erőm által enyémmé tettelek. Veled ebédelt az Uralkodó és mint hárfáját használt téged, hogy háza népéből sokakat magával ragadjon szeretetóhimnuszával. örvendj, leányom, mert veled együtt szándékozom befejezni életutadat.

Kezdetben, mielőtt tüzem keresztülhaladt volna rajtad, elküldtem Dániel szolgámat, hogy kérjen meg téged, olvasd el Dániel könyvét, mivel ide tartozó igazságok találhatók benne. Olyan igazságok és jövendölések, amelyek pecsétjét ma fel kellene törni, hogy érthetővé váljanak, mivel azok a végső idők jelei. Ezért Dániel könyvét, amely le volt pecsételve, és szavait, amelyek titokban voltak tartva, most felfedem előttetek a maguk teljességében. Mondottam nektek, hogy nemzedéketek elhagyta hitét és ez a hitehagyás beférkőzik szentélyem szívébe és hatással lesz papokra, püspökökre és bíborosokra.

Tudod leányom, azokról a hitehagyottakról beszélek, akik elárulják Egyházamat és szembehelyezkednek választottammal, Egyházam helyettesével, aki visszatartja lázadásukat. Hallottátok, hogy a Sátán a ti időtökben mindazt el akarja pusztítani, ami jó, és üldözőbe veszi azokat, akiket hozzátok küldök irgalmas felszólításaimmal, amelyek megmenthetnének benneteket. Ezek a hitehagyók nem fogták fel, hanem visszautasították mennyből jövő hívásaimat és jeleimet. Inkább a gonoszságot üdvözlik, ami lelküket még mélyebb sötétségbe és pusztulásba viheti. Szívesen látják a hazugságot és elvetik az igazságot.

Hallottátok, hogy ők "egy időre, két időre, és egy fél időre" 4 üldözni fogják népemet, mely a vadállat uralma alá kerül. 5 Hallottátok, hogy tervbe vették, hogy a vadállat segítségével megváltoztatják hagyományaimat és törvényemet, és azt tervezik, hogy elpusztítják az örök áldozatot, megtapossák, összetörik és helyébe felállítják a vészt hozó undokságot, az élettelen képmást... és hatalmukba kerülnek a szentek, akiket nemzedéketek számára küldök.

Ma mindannyian láthatjátok, miképpen teljesednek be a jövendölések. Ezek a hitehagyók 6 háborút viselnek a szentek ellen, akiket hozzátok küldök. Ma ők bizonyulnak erősebbnek. 7 Azok pedig, 8 akik minden ok nélkül elvetik mai üzeneteimet, a következő vallomást teszik majd az én napomon: 9

"Ó Urunk, vakok voltunk és vétkeztünk, valóban igazságtalanul bántunk Veled, és megszegtük parancsolataidat és törvényedet. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a Te Nevedben szóltak az egész világhoz. Urunk, nem figyeltünk irgalmas hívásaidra és nem fogadtuk meg egyetlen tanácsodat sem. Istenünk, nem figyeltünk nyilvánvaló jeleidre, nevetségessé tettük valamennyit, mivel vétkeztünk ellened. Nevetségessé tettük a Szentírást, mivel nem fogadtuk el égi jeleidet 10 és Szentlelked adományait, hanem elfordítottuk tekintetünket, nehogy lássunk és megtérjünk. És most ránk zúdul az átok és a fenyegetés, amiről a Szentírás szól, mert valóban vétkeztünk ellened. És kihez forduljunk most, hogy megszüntették a Szent áldozatot? Mivel táplálhatnánk lelkünket? Hogyan csillapítsuk szomjunkat? Most miképpen nyerhetjük el az életet? Megvalósult a vészthozó undokság, amiről beszéltél, de elrejtve tartottál. Szorongattatásunk határtalan létünk kezdetétől fogva." 11

Vassula, az én szeretetem fog téged fenntartani. 12 Engedd meg te drága, törékeny lélek, hogy teljesen igénybe vegyelek! Légy az én csendes tanúm! 13

Jöjj!


1 Dn 12,13.
2 Megértettem hogy tűz által. Isten tűzzel fog minket meglátogatni, és mindenki hallani, látni és érteni fog.
3 őrangyalomat,
4 Dán 7,25; jelentése: három és fél év
5 vö. Jel 13,1-18.
6 A mi Urunk szerint azok az egyházi személyek, akik a szabadkőművesek hatása alatt állnak. Ezekről a hitehagyókról, a második vadállatról, vagyis a hamis prófétáról van szó a Jel 13,11. versében.
7 vö. Dán 7,21.
8  a jó pásztorok, akik azonban kételkednek és elzárkóznak
9 olvassák el Dániel 9,4-19 versét!
10 vö. Mt 24,30; Dn 7,13-14; Megértettem, hogy a Szentlélek megnyilvánulását, aki most hatalommal jön összegyűjteni Isten népét. A Szentlélek kiáradása mennyei jel az Egyház megújítására; más szavakkal, az új Jeruzsálem megalapítására.
11  vö. Dn 12,1.
12 Az úr abbahagyta a diktálást, mert nagy terjedelme miatt most nem folytatja az üzenetet. Megértettem, hogy később akarja befejezni. [1993 dec 22]
13 Az írással.

previous index next