HOME INDEX
AJÁNLJÁTOK FEL MAGATOKAT SZENTSÉGES SZÍVEMNEK!
KERESZTEM LESZ A BENNÜNKET ÖSSZEKÖTŐ JEL


1992. május 5.

Gyermekem, az én békémet adom neked. Írd:
  Én vagyok a ti Királyotok, és azért vagyok itt, hogy keresztet rajzoljak mindazok homlokára, akik őszinték és igazán szeretnek engem. Mondjátok el velem együtt a Szentséges Szívemhez szóló felajánló imát 1 , és mialatt elmondjátok, ujjammal rátok rajzolom jelemet. Keresztem lesz a bennünket összekötő jel. Szeretni foglak benneteket teljes Szívemből, meg foglak őrizni és illatommal foglak megillatosítani.
  Ajánljátok fel magatokat Szentséges Szívemnek és Boldogságos Édesanyátok Szeplőtelen Szívének, hogy szíveteket az én kertemmé, pihenőhelyemmé és palotámmá tehessem.
  Teljes szívvel térjetek vissza hozzám! Ne jöjjetek és ne álljatok elém megosztott szívvel! Jöjjetek, és áldásomat adom rátok, míg előttem elhaladtok. Én vagyok a ti Reménységetek. Szólaljatok meg, és szívből hívjatok segítségül, akkor én úgy adom ajkatokra a szót, hogy dicsérjetek és tiszteljetek engem. Fiaim, leányaim, legyetek szelídek egymáshoz! Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket, hogy az ítélet napján kegyelmet találjatok nálam! Mondom nektek, eljönnek azok a napok, amikor az éretlen gyümölcs többé nem lesz jó semmire, mert Királyotok, aki ma hozzátok szól, ki fogja nyilvánítani dicsőségét, és ti színről színre fogjátok Őt látni: Boldogok azok, akik készen állnak fogadásomra! A Magasságbeli örököseinek fogják nevezni őket. Legyetek egyek! Az Ecclesia új életre kel!

Boldogságos Édesanyánk szól hozzánk:

Szívem gyermekei, e napokban láthatjátok, miként teszi tönkre, miként pusztítja el magát a világ. A Föld tönkreteszi gyermekeimet, elpusztítja őket, és sok családban hoz csapást csapásra. A Föld alapja megrendül attól a gonoszságtól, amit elkövetnek. Mondom nektek, amíg megengeditek az ördögnek, hogy rabságába ejtsen benneteket, addig sokakat fog betemetni a bűn pora. Kérlek benneteket és könyörgök hozzátok, hogy temessétek el mindazt, ami nem szent. Még meddig haboztok, hogy útra keljetek és megkeressétek Őt, aki a legjobban szeret benneteket, a ti Hitveseteket és Teremtőtöket? Ő váltott meg benneteket és adta örökségül az országot, amelyet nektek készített a világ kezdetétől. Ő hív benneteket egész napon át.
  Ti lehettek e nemzedék építői és palántázói. Ti lehettek a Föld helyreállítói. Fizessetek a Föld bűneiért böjttel, áldozattal és szívből jövő imával! Boldogok a békeszerzők, Isten fiainak fogják hívni őket.
  Fogadjátok áldásaimat!1 1992. január 26-án diktálta nekem a Szentséges Szív

previous index next