HOME INDEX
A RABOKHOZ


1992. május 6.
"Fallal vett körül, nem mehetek ki,
súlyos bilincsbe vert." 1
Könyörületedben mégis eljöttél szobájukba, hogy gondoskodj róluk.

A világ valamennyi rabjának:

Béke veletek! Én vagyok az, az Úr, a ti Megváltótok. Ne lepődjetek meg! Szentlelkem szól hozzátok, aki jelen van minden egyes szívben. Irántatok való szeretetem felülmúlja az értelmet, és amíg el nem juttok a mennybe, addig nem tudjátok megérteni teljességét. E sötét napokban leszállok hozzátok égi trónomról, hogy tudtotokra adjam mindazt, ami a világban történik és amit én cselekszem. Azért jövök, hogy újból biztosítsalak benneteket ígéretemről. Azért jövök, hogy újból biztosítsalak benneteket, kis gyermekeim, irántatok való szeretetemről és hűségemről. Eljövetelem igen közel van. Ünnepélyesen mondom nektek, aki megtartja Szavamat, sohasem hal meg, és ti, akik még haboztok, ne kételkedjetek tovább, hanem higgyetek!
  Ha nem tudtátok megérteni a Szentírás tanítását, ne bánkódjék szívetek! Jöjjetek ma, és teljes szívvel bízzatok bennem! Melyik apa tudná végighallgatni gyermeke sírását anélkül, hogy meg ne szakadna a szíve?
  Én vagyok a ti Örök Atyátok, aki örök szeretettel szeret titeket.
  Mint az apa, aki hívja gyermekeit, hogy megossza velük birtokát, és örököseivé tegye őket, úgy hívlak benneteket én is, hogy legyetek országom örökösei. Ó bárcsak szívetekbe írnátok és befogadnátok szavaimat! Kis gyermekeim, hallottátok, amint azt mondtam: Most elmegyek, de hamarosan ismét veletek leszek. Bizony mondom nektek, hamarosan veletek vagyok. Azt mondtam, hogy Atyám házában sok a lakóhely. Mindenkinek van egy lakóhelye. Szerezzetek békét és nyugalmat szíveteknek azáltal, hogy elfoglaljátok e lakóhelyeket! Foglaljátok el azáltal, hogy békét köttök velem. Ma a Sátán egész gyűlöletét a világra zúdítja. Országokat oszt fel, dönt meg és tesz tönkre haragjában. Csapást csapásra mér, de az én kezem nagy hatalommal fogja felépíteni mindazt, amit ő tönkretett. Szavamra emlékeztet titeket mindaz, amit szeretet-himnuszomban írtam nektek. Azért adtam, hogy felfrissítsem emlékezeteteket, és hogy Szívemmel a kezemben megmondjam nektek, hogy szomjúhozom a szeretet hiánya miatt. Senkinek sem teszek szemrehányást. Ti mindannyian az én ivadékaim vagytok, és én vagyok Örök Atyátok és Társatok. Jól tudom, mi van lelketekben, de nem azért vagyok itt, hogy megvádoljalak benneteket cselekedeteitekért.
  Azért vagyok itt ma, hogy megmutassam nektek, hogyan bántak a Könyörülettel és a Gyengédséggel. Még mindig Szívemben van a lándzsa hegye, és töviskorona veszi körül Szívemet. Ezt látva megrendülnek az ég oszlopai, és angyalaim eltakarják arcukat fájdalmukban. Még a Hold is veszített fényéből, mert az emberek rosszakarata és gonoszsága minden órában újból keresztre feszíti Isteneteket. Saját Véremmel jelöltem meg egy ösvényt, hogy megváltsalak benneteket, és ha lábatok letért erről az igaz ösvényről, mondom nektek, azért jövök most hozzátok, hogy kézen fogjalak és lépésenként visszavezesselek erre az igaz ösvényre.
  Ajánljátok fel nekem akaratotokat, és engedjétek, hogy lebontsam azt a falat, amelyet keresztbe építettek ösvényemre, és amely megakadályoz titeket és engem abban, hogy találkozzunk.
  Kis barátaim, Szent Isteneteknek még sok mondanivalója lenne, de az túl sok lenne most nektek. Már csak egyet teszek hozzá: Azért jöttem el cellátokba, mert nagy az én szeretetem, amit irántatok érzek. Hívjatok, és meghallgatlak benneteket. Megáldalak és szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon.


1 Siral 3,7.

previous index next