HOME INDEX
FELAJÁNLÁS JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK


1992. január 26.

Szentséges Szívem Vassulája, teljesen fel akarod-e ajánlani magadat nekem?

Igen, Uram.

Mondd utánam e szavakat:
Jézus Szentséges Szíve!

Jöjj, és áraszz el teljesen, hogy az én céljaim helyett a Te céljaid, az én kívánságaim helyett a Te kívánságaid, az én szavaim helyett a Te szavaid, az én gondolataim helyett a Te gondolataid vezessenek, majd engedd meg, hogy betérjek Szentséges Szíved legmélyebb helyére! Semmisíts meg teljesen! Én, Vassula, teljes szívemből fogom Szentséges Szívedet imádni. Megígérem, hogy benső tűzzel szolgálom Szentséges Szívedet. Lelkesedéssel foglak szolgálni, buzgóbban, mint azelőtt. Gyenge vagyok, de tudom, hogy a Te erőd fenntart engem. Ne engedd, hogy elveszítselek szemem elől, és ne engedd, hogy máshol időzzön szívem! Én, Vassula, csak a Te Szentséges Szívedet fogom keresni és csak utánad fogok vágyakozni.

Jézus Szentséges Szíve!

Add, hogy ellenszenvet érezzek minden iránt, ami ellenkezik Szentségeddel és akaratoddal! Rostálj át újból és újból, és bizonyosodj meg, hogy nem maradt bennem vetélytárs! Mától kezdve vedd szorosabbra a szeretet kötelékeit, amellyel körülkötöttél, és add, hogy szomjazzon utánad a lelkem, és szívem belebetegedjen az irántad való szeretetbe!

Jézus Szentséges Szíve!

Ne várakozz! Jöjj és emészd fel izzó szereteted lángjával egész lényemet, hogy amit mostantól fogva teszek, azt csak a Te céljaidért és a Te dicsőségedért tegyem, ne magamért! Én, Vassula, felajánlom Neked életemet, és mától fogva kész vagyok arra, hogy szereteted rabszolgája, égő kívánságod és szenvedésed áldozata, Egyházad segítője és Lelked játékszere legyek. Add, hogy vonásaim hasonlóvá váljanak kereszten szenvedő Arcod vonásaihoz a keserűség által, amit a lelkek süketsége és bukása miatt érzek!
Töltsd be lelkemet!

Jézus Szentséges Szíve!

Ne kímélj meg keresztedtől, ahogy az Atya sem kímélt meg Téged! Ejtsd foglyul szememet, gondolataimat és kívánságaimat, hogy Szentséges Szíved rabja legyen! Méltatlan vagyok, és nem érdemlek semmit, de segíts felajánlásom szerint élnem azáltal, hogy hűséges maradok, és fáradhatatlanul hívom segítségül Szent Nevedet! Engedd, hogy lelkem visszautasítsa mindazt, ami nem Te vagy!

Jézus Szentséges Szíve!

Engedd, hogy a lelkek megtéréséért lelkem erősebben viselje Tested ismertető jegyeit, mint azelőtt! Én, Vassula, önként a Te akaratod alá rendelem akaratomat most és mindörökre. Amen.
És most Lelkem meg fog pihenni benned. ... Vassula, örömet szerez nekem, ha értem áldozod idődet. Egyetlen áldozatod sem lesz hiábavaló, amit Nevemben hozol!

previous index next