HOME INDEX
AZ ÉN NAPOMON MEG FOGNAK REMEGNI A SZIGETEK


1992. január 20.

Béke legyen veled! Hallgass meg leányom! Körülnéztél? Mit láttál?

Azt láttam, hogy az EGYSÉG-et felfordulás és még nagyobb megosztottság előzi meg. Nem látom az egységért folytatott küzdelmünknek és az istentagadásnak végét.

Lelkem, aki nemzedéketek bírája, a felfordulásnál, meg-osztottságnál és istentagadásnál többet látott. Mondom neked, sokan ellenem szövetkeznek. E pillanatban is hallom, hogy házamban összeesküvést szőnek ellenem, de hamarosan az én napomon meg fognak remegni a szigetek, és bár e nemzedék jajgatni fog, nem hallgatok rájuk. Az ég kapuja zárva lesz azon a napon. És a mezítelen Föld sóhajtozni fog, mint az özvegy, aki egyedül maradt szomorúságában.
  Szívem összeszorul és már most beteg attól a fájdalmas hangtól, amit hallatni fogsz, nemzedék. Nem fogok kárörömet érezni feletted, mert nem lelem örömömet az emberi nem megalázásában és bántalmazásában.
 Szentlelkem ismét kiárad rátok, de úgy, mint azelőtt sohasem. Gyenge, pislákoló lángból lobban fel tüzem, és megújít benneteket. Majd mint az az ember, aki a meghódított városba lép, én, az Úr, elárasztalak benneteket dicsőségemmel, és az Ecclesia új életre kel . Végül az igazságosság fog győzni.

  És te, leányom, ne félj érdekemben kiáltani! Ne ijedj meg az emberektől, különösen azoktól ne, akik szembeszállnak veled! Légy boldog, leányom! Tudok olvasni ezeknek az embereknek legbensőbb gondolataiban, és féltékeny fülem mindent hall. Azt gondolják, hogy mindent tudnak, pedig nem tudnak semmit.

  Leányom, imádkoztam érted az Atyához, hogy vegye tekintetbe törékenységedet.
Vassula, igyekezz megérteni az Atyát! Törékeny vagy, de gondom volt rá, hogy mélyen belém gyökerezz, nehogy meginogj vagy eleressz, amikor egymás után erős viharok támadnak rád. Te az Ő ivadéka vagy, és ezért engedi meg féltékeny szeretetében és nagylelkűségében, hogy ilyen ellenállásba ütközz. Nem hallottad, hogyan tökéletesíti a lelkeket a szenvedés által, és hogy a szenvedés hozzátartozik neveléstekhez?
Légy ezért türelmes leányom, légy nagylelkű, ne riadj vissza semmitől és ne panaszkodj semmiért!
Ne fáradj bele a munkába!
Kövesd Vérem nyomát, amelyet mindörökre hátrahagytam! Akik követik e nyomokat, bejutnak országomba. Ismerd fel, hogy az Atya nem könyörtelen, hanem mindig igen gyengéd hozzád! A Bölcsesség szeret téged. Ezért leányom, tartsd meg a parancsolatokat, élj az Evangélium szerint! Engedd, hogy Szent Társad legyek, és imádkozz papjaimért, akik engem képviselnek!


ENNÉL NAGYOBB DOLGOKAT FOGSZ LÁTNI


1992. január 24.

A szentmise alatt mondta nekem Jézus:

"Ez csupán a kezdet. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni!" Ezt azután mondta, hogy csodáiért és műveiért dicsértem Őt, mert hatalmával sokak szívét megnyitotta az Egyházak Világtanácsában. Az Úr nyár óta üzeneteket diktált az egységgel kapcsolatban. Útbaigazításait és kívánságait közölte. Azután megengedte, hogy bizonyos szívek megnyíljanak az EVT-ban és befogadják Szavait. Ez tette lehetővé számomra, hogy az egység hetében felkeressem őket és átadjam nekik Jézus üzenetét.

previous index next