HOME INDEX
EGYSÉG


1992. január 27.

Béke legyen veled, kis gyermekem! Ezt a kegyelmet azért kaptad, hogy rajtad keresztül nyissam meg a vakok szemét és a süketek fülét. Továbbra is meg fogok nyilvánulni rajtad keresztül ily módon. Igen tökéletlen eszköz vagy, de könyörületem látja tökéletlenségedben is az igyekezetet, és gyengédségem megenyhíti haragomat. Soha ne kételkedj szeretetemben! Vágyakozom a gyengeségre, hogy én tehessek meg mindent.
Én, Jézus,
mutatok neked 1 irányt
az egységhez.
Elérkezett az óra, hogy megdicsőítsék Testemet. Hamarosan megtudják az emberek, hogy mily módon kívánom őket egyesíteni. Az én utam nem az ő útjuk... Most kinyilvánítottam nekik vágyaimat, felfedtem előttük Szívemet. Hatalmammal fogom egyesíteni húsvét dátumát, nem kényszerítem rátok. Békés megoldást fogok találni. Igen, határtalan hatalommal leplek meg benneteket. Ma megmutattam nekik, milyen irányba haladjanak, és holnap elvezetem őket oda, ahová én akarom.


1 az emberiségnek

previous index next