HOME INDEX
MIT TEHETNÉK MÉG ÉRTETEK, AMIT NEM TETTEM MEG?
TÖKÉLETES EGYSÉGÜNK


1992. január 20.

Jézus, mosolyogjon ránk Szent Arcod, és új életre kelünk. Megosztottságunk tűzként emészt fel minket. Mivel egyedül te teszel csodákat, hozz össze minket, és tégy róla, hogy az emberek lemondjanak esztelenségükről! A Te terved az, hogy a húsvét dátumának egyesítésével egyesíts és így békíts össze minket. Szent segítségedet kérem!

Gyermekem, viseld örömmel keresztemet, dicsérd az Atyát nagylelkűségéért!
  Figyelj rám! A gonoszok azt remélik, hogy tönkreteszik egység-tervemet, de bukásukhoz közelednek. Amikor békét ajánlottam, általános békét, ők szinte mindannyian háborút akartak. Hogyan pártolhatnám ügyüket, hogy megvédjem őket, amikor Atyám keze fölöttük lesz? Őket magukat ejti foglyul most az a háló, amelyet kifeszítettek. Mit tehetnék még értetek, amit eddig nem tettem meg? Magamra vettem bűneiteket, kiengeszteltelek benneteket az Atyával, életemet áldoztam értetek. Mit tehetnék még értetek, amit nem tettem meg?
  Szentséges Szívem Vassulája, szerezz nekem örömet, és engedd be Lelkemet lelked belső szobájába! Engedd meg Lelkemnek, hogy lelked mélyén lélegezzen és ott éljen! Engedd, hogy megsemmisítsek minden tisztátalanságot és tökéletlenséget, amellyel találkozom!
  Vassulám, bár lelked szinte lángba borul, valahányszor felemelem kezemet, hogy összetörjem mindazt, ami még fogva tart téged, ne félj, ne siess el rémülten! Engedd, hogy gyökerestül kitépjem lelkedből e gyengeségeket!
  Viharként jövök hozzád, és megteszem Szívem akaratát. Ez a te felkészülésed tökéletes eggyéválásunkra. Kezdetben megmondtam, hogy hálóm és céltáblám leszel, de akkor nem értetted meg, hogy az utóbbi mit jelent. Nem értetted meg, hogy meg kell tisztítanom és fel kell díszítenem lelkedet annak érdekében, hogy e tökéletes egységre felkészíthesselek. Ki kellene feszítenem íjamat és téged kellene céltáblául állítanom nyilam elé. Ó mit meg nem tennék érted! Sebeket kapsz és gyötrelmeid lesznek, de ne küzdj a Szent Isten ellen! Engedd meg Lelkemnek, hogy növekedjék benned, és isteni tüzemnek, hogy lángoljon lelkedben.
  El fogsz olvadni isteni tüzemtől. Ne panaszkodj, ha kalapácsként jövök, és összetöröm tökéletlenségeidet! Ne kérdezd Szent Istenedtől, hogy mit tesz! A belső szobába tartok, az én lakóhelyemre, és a makacs akadályok nem fognak feltartóztatni engem. Viharral fogom megtörni és megsemmisíteni e vetélytársakat.

Ó Uram, mérséklettel haladj!

Be akarom fejezni megtisztításodat, ezért ne tarts vissza! Te oly drága vagy nekem, hagyd, hogy gyengédségem beborítson téged! Semmit se tagadj meg tőlem, lélek! Készséges eszközt akarok készíteni belőled, mivel tűzként és íjként fogod bensődben jelenlétemet érezni. Ne félj! Nem téged törlek meg, hanem vetélytársaimat. Csupán küzdeni fogok bensődben. Tekintettel leszek törékenységedre is. Én neveltelek és rendeltelek téged e küldetésre, hogy visszhangom légy! Engedd meg királyodnak, hogy uralkodjék feletted! Engedd meg Uralkodódnak, hogy kormányozzon téged! Semmi sem kerüli el tekintetemet, tisztaságom minden kis tisztátalanságot legyőz és megsemmisít. Világosságom továbbra is izzani fog benned, és Lelkem úgy árad lelkedben mint folyó. Szent Arcomat keresd fáradhatatlanul és meg fogod érteni, hogy ÉN VAGYOK mosolyog rád.

previous index next