HOME INDEX
EGYHÁZAM BELSő EREJE A SZENTLÉLEK


1991. április 15.

Uram jöjj hozzánk teljes hatalmadban Szentlelkeddel együtt! Gyengéd Abba, elérkezett az idő, hogy az igazság Szentlelke éppúgy megdicsőítse Fiadat, ahogy Te megdicsőítetted Fiadat, és Fiad megdicsőített Téged. Bizonyítsd be a világnak, hogy Igéd él és cselekszik, és nem csupán papírra nyomtatott szó. Szentlelked fordítsa
"az apák szívét gyermekeik felé,
és a gyermekek szívét az apák felé!" 1
Béke legyen veled! Vassula, az Írás sohasem hazudik! Írva van, hogy az eljövendő végső napokban az emberek az "istenfélelem látszatát keltik, de belső erejét elvetik" 2
Ó kedvesem, lesz-e elég hit eljövetelem idején?...
- Egyházam belső ereje a Szentlélek, aki Egyházamban él és bennem munkálkodik. Amilyen a testben lévő szív, olyan az én Szentlelkem is az én Testemben, amely az Egyház.
- Egyházam belső ereje az én Szentlelkem, aki ingyen adja és osztja adományait és kegyelmeit, hogy az Egyház javára legyen.
- Egyházam belső ereje az én Szentlelkem, aki Szavaimra emlékeztet titeket. Nem nyilatkoztat ki új dolgokat, ugyanazt tanítja, amit már korábban is tanított.
- Egyházam belső ereje az én Szentlelkem, aki átváltoztat, felemel és valóságos képmásommá alakít benneteket.
- Egyházam belső ereje az én Szentlelkem, a Tuz, mely életre kelt, megtisztít benneteket, és lelketeket tuzoszloppá, a szeretet izzó kemencéjévé, a világosság élő fáklyáivá alakítja, hogy félelem nélkül hirdessétek Szavamat, a Magasságbeli tanúivá váljatok, és másokat is megtanítsatok arra, hogy csak a mennyei dolgokat keressék.
- Egyházam belső ereje az én Szentlelkem. ő az élet és a lélegzet, aki életben tart benneteket, aki arra indítja lel-keteket, hogy vágyakozzatok utánam, és Abbának szólítsatok.

Ha visszautasítod és elnyomod a Szentlélek adományait, gyermekem, akkor milyen szolgálatokat tudsz nekem nyújtani és felkínálni? Ne légy olyan, mint a holtak, akik kifelé a vallásosság látszatát keltik, de a vallás belső erejét elvetik és haszontalan elméletekkel korlátoznak engem istenségemben. Ne gátold meg azokat, akik úgy jönnek hozzám mint a gyermekek, és huségesek a Szentlélekhez. Én vagyok az, aki Szentlelkem menyegzőjére hívom őket.

  A szentség titka: az irántam, a ti Istenetek iránti huség. Ti semmit sem tudtok magatok megtenni, amíg Lelkem, aki bennetek él, rá nem vezet és meg nem tanít benneteket a mennyei dolgokra.
 Bizony mondom neked, aki fél engem, elfogadja intelmeimet. Ezért ne aludj most, mert itt az idő, amikor többet kellene ébren lenned és virrasztanod, mint valaha. Ezek azok az idők, amikor ki kell nyitni a füledet, figyelned kell Lelkemre, nem pedig megvetned. Ne játszd alkalmatlan pillanatban a bölcset! Ne utasítsd el Szentlelkem leheletét! Ne nyomd el a belső erőt, amely Egyházamban munkálkodik!
  Okos akarsz lenni? Akkor nyisd ki a szemed!
  Okos akarsz lenni? A szívedet és a füledet nyisd ki barátom, ne az értelmedet! Az okos ember sohasem veti meg a Lélek figyelmeztetését, csak a büszke nem ismer félelmet.
  Az Úr félelme a bölcsesség kezdete.
  Okos akarsz lenni? Keresd az Igazságot, aki készségesen hajol nyomorúságod és gonoszságod fölé, hogy megmentsen. Nézd, ki hajol nyomorúságod fölé, hogy magához vonjon, kiemeljen sírodból és újból életet leheljen beléd.
  Ó jöjj! Ne érts félre! Nem erőltetlek és nem akarom megsérteni szabadságodat!
  Megsajnáltalak nemzedék! Ne mondd, hogy már mindent elmondtam, amit el kellett mondanom. Miért akarsz engem magadhoz hasonlóan korlátok közé szorítani?
  Én vagyok Szavam emlékeztetője, igen, Egyházam belső ereje vagyok, és szabadságomban áll új jeleket küldeni és új csodákat muvelni. Szabadságomban áll, hogy felemeljelek, nemzedék, és gyógyító olajat öntsek rád Szentséges Szívem gazdagságából akkor, amikor akarom, és arra, akire akarom.
  Felépítem, igen újjáépítem Egyházamat, amely most romokban hever. Ezért nemzedék, nehogy úgy állj elém az ítélet napján, hogy azt kelljen mondanom: Te is egyik üldözőm voltál, aki rombolt, amíg én építettem. Az irgalom áll ajtótok előtt, és könyörületem zörget ajtótokon megpróbáltatástok idején.
  Ti szentnek tartjátok magatokat? Bizonyítsátok be szentségeteket azáltal, hogy imádással fordultok felém! Bizonyítsátok be szentségeteket azzal, hogy megmutatjátok a lelkeket, akiket megtérítettetek és hozzám hoztatok, mert országom nem a kimondott szavakra, és nem a vallásosság külső megnyilvánulására épül, hanem a belső erőre, amelyet csak én adhatok meg Szentlelkem által, ha kéritek. Érezzétek jelenlétemet és irántatok való szeretetemet! Én, Jézus Krisztus, jelen vagyok. Megáldalak benneteket Szentséges Szívemből, és szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon.
  Legyetek egyek! Az Ecclesia újból életre kel!


1 Mal 3,24.
2 2 Tim 3,5

previous index next