HOME INDEX
MARADJ CSENDES, MERT EBBEN A CSENDBEN NYUGALMAT TALÁLOK


1991. április 20.

Uram, köszönöm, hogy birtokoddá és menyasszonyoddá tettél!
Értesd meg azokkal, akik nem értik, hogy üldözőidnek Te engeded meg, hogy támadjanak engem, mert Te ily módon is megdicsőülhetsz! Azt is teljesen világossá tetted, hogy sohasem fogod megengedni, hogy üldözőid megsértsék vagy megérintsék lelkemet. Értesd meg az emberekkel, hogy ez a kettő nem ugyanaz.

Virágom, kelyhem keseru, még mindig meg akarod osztani velem?

Szeretném megosztani Veled kelyhedet!

Igen, bizonyítsd be irántam való szeretetedet azáltal, hogy felajánlod akaratodat. Igyekezz megdicsőíteni engem, Istenedet, azáltal, hogy átöleled keresztemet. Birtokommá let-tél, akiben gyönyöruségem telik. Kezembe tetted életedet.
Leányom figyelj!
Maradj gyenge, mert nagy dolgokat muvelhetek gyengeségedben! Maradj semmi, mert én lehetek a Minden a te semmiségedben!
Maradj csendes, mert ebben a csendben nyugalmat találok!
Maradj hajlékony, hogy feszületem másává alakíthassalak!
Maradj korlátaid között, hogy láthatóvá váljék benned erőm!
Légy az én példám szerint készséges, türelmes, tiszta, engedelmes, alázatos, huséges, és szüntelenül imádkozz, ahogyan én is szüntelenül imádkoztam az Atyához.
Soha ne aludj! Ne vágd el a kötelékeket, amelyek az Atyához fuznek! Földi életem szüntelen imádságban telt az Atyával, akár alkalmas, akár alkalmatlan volt az idő.
Figyelj az Atyára, és tedd meg akaratát! Én, a te Megváltód adom neked a táplálékot. Mindaz, amit megeszel, tőlem való, és megtanít az egyedüli igaz életre bennem, a te Istenedben.
Bizony mondom nektek: "Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket, meg a testet is a pokolba taszíthatja" 1
  Maradj bennem és én tebenned maradok. Meg fogom engedni, hogy halandó természetedet próbára tegyék, hogy megerősödj a megpróbáltatásokban, de lelkedet nem fogják megérinteni.
  A test és a vér nem örökölheti országomat.
  Ezért ne félj, a te megpróbáltatásaidon keresztül én is megdicsőülök. Sohasem leszel elhagyatott.


1 Mt 10,28

previous index next