HOME INDEX
TIZENKÉT BOLDOGSÁG1991. április 14.

Áldott legyen Jahve, aki a szeretet csodáit mutatja nekem!1

Béke legyen veled! Mondd meg nekem, tanítvány, boldog vagy-e, hogy én vagyok Lelki vezetőd?

Igen Uram, ez több mint boldogság. Sok mindent tanulok egyenesen ajkadról.

Írnál velem?

Készen állok, Uram, szolgálatodra. Készíts fel, és nyisd meg fülemet, hogy csak a Te hangodat halljam!

Figyelj rám!

- Boldogok, akik a békéért dolgoznak, mert az én békémben fognak élni, és mindörökre az én világosságomat fogják sugározni.
- Boldogok a könyörületesek, ők irgalmat nyernek az ítélet napján.
- Boldogok a nagylelkűek, akikkel megoszthatom kelyhemet. Üdvösségem örököseinek fogják nevezni őket.
- Boldogok, akik jegyességre lépnek velem. Azon a napon, amikor engem színről színre meglátnak, ugyanazt az örömet fogják érezni, amelyet én érzek mint Vőlegény.
- Boldogok, akik nem fogadtak el más tanúságtételt, csak az egyetlen és egyedüli igazságot, amelyet én adtam nektek. Mondom nektek: Jöjjetek, jöjjetek országomba, és részesüljetek mindenben, amim van.
- Boldogok, akik nem tesznek különbséget egymás között az én Szent Nevemben, hanem alázatuk és szeretetük által mutatják ki egységüket. Így fogják nevezni őket: Isten szentélyének oszlopai és alapja.
- Boldogok vagytok, akik bár nem láttok, mégis hisztek! Örüljetek ennek a kegyelemnek, amelyet az Atyától kaptatok, és imádkozzatok azokért, akik még nem kapták meg!
- Boldogok vagytok ti, akik elfogadjátok, hogy velem együtt megostorozzanak, megalázzanak és keresztre feszítsenek, és testeteken viselitek Testem ismertetőjegyeit. Nyitva áll lakóhelyetek a mennyben, hogy befogadjon benneteket, és nagy lesz a ti jutalmatok.
- Boldogok, akik Szentnek tartják Nevemet. Meg fogom hallgatni őket, amikor Nevemben szólnak és kérnek.
- Boldogok a kicsinyek, akik dicsérnek és imádnak engem. Nagy dolgokat teszek majd bennük.
- Boldogok a hűségesek, akik megtartják parancsolataimat és az Írás egyetlen betűjét sem változtatják meg. Övék a mennyek országa.
- Boldogok vagytok bárányaim, akiket a ragadozó farkasok mint vadakat üldöznek miattam, amiért veletek ettem, ti meg énvelem.

Mondom nektek, nem volt hiábavaló szenvedésetek. Az Atya látja mindezt és számon tartja minden ember cselekedetét. Szodomának és Gomorrának nem lesz olyan rossz sora, mint azoknak, akik üldözték Szentlelkemet.
  Maradjatok ezért ébren, mert senki sem tudja eljövetelemnek óráját és napját. Királyotok hamarosan el fog jönni. Akit oly sokáig vártatok, hirtelen jön el közétek. Bátorság! Szeretteim! A Sátán füstje valóban behatolt szentélyembe, de melyik füst marad meg örökké?
  Szentlelkem leheletével el fogom oszlatni, el fogom űzni ezt a füstöt, és az alvilág semmilyen tekintélye vagy ereje sem lesz képes közbelépni. Azért jövök, hogy tüzet hozzak a Földre, és sorra megtisztítsam a nemzeteket.
  Légy áldott!


1 vö. Zsolt 31,22

previous index next