HOME INDEX
PÉLDABESZÉD A MENNYEGZŐRŐL-ÉN VAGYOK, AKI VAGYOK


1990. október 20.

Jézus?

Én vagyok. Csupán szeretetet kérek tőled! Mindig ezt ismétlem. Szükségem van szívetek minden csepp szeretetére! Minden szeretetet elkérek, hogy megmentsem azokat, akik az örök tűz felé tartanak.
Amikor azt mondom: "Keltsd életre Egyházamat!" vagy: "Tedd széppé Egyházamat!" vagy: "Egyesítsd Egyházamat!", olyankor arra gondolok, hogy imádkozz, imádkozz, szüntelenül imádkozz, a szívedből imádkozz!
Forrón szeress engem, mert engeszteléseddel, amely egyesül szent vértanúim engesztelésével, megdicsőítesz engem. Igen leányom, engeszteléseddel és forró imáddal, amelyet szeretettel nekem ajánlasz, mérsékelheted az eljövendő csapásokat, enyhítheted a természeti csapásokat, kiolthatod Atyám fellobbanó haragját. Isten meg tud engesztelődni, imátok hatására meg tud engesztelődni.
Széppé teheted Egyházamat. Összegyűjtheted népemet Nevemben, hogy egy oltár körül mutassatok be szentmisét. Összerakhatod a pásztor botját, amelyet először ketté, majd szilánkokra törtek. Emberek számára lehetetlennek tűnik ez az egység, de számomra minden lehetséges. Ezért imádkozz, és engesztelj testvéreidért!
Áldozatot vállaló lelkekre van szükségem, jóságos lelkekre van szükségem, hogy a gonoszságot jóval fizessem vissza, hogy a gonoszságot önfeláldozással fizessem vissza. Ezért ajánljátok fel nekem akaratotokat, és én a béke és a szeretet eszközévé, a kiengesztelődés és az egység eszközévé teszlek benneteket.

Uram, saját hitehagyásunk vádol minket. Bocsáss meg nekünk, és segíts, hogy jóvátehessük! Emlékeztess jegyességünk szeretetére, a régi napokra, és emlékeztess arra a szeretetre, amit fiatalságunkban éreztünk irántad! Ne engedd többé, hogy a gonosz legyőzzön bennünket.

Igen, ajánld fel nekem imáidat, és újjáépítem házamat, amely a ti házatok is. Légy hűséges, és megadom neked ezt a rendkívüli kegyelmet. Mint az átváltoztatásban 2 , úgy fogom átváltoztatni Egyházamat, hogy visszanyerje fiatalsága, jegyessége ragyogó dicsőségét. Mindezt Szent Nevemért teszem. Azért egyesítelek benneteket, hogy megmutassam hatalmamat.

Uram, van még más is, amit már kértem Tőled, és újból kérni szeretnék, de nem tudom, hogyan mondjam el!

Megnyitom ajkadat és beszélni fogsz! 1

Uram, nem mondtad-e, hogy a Szószóló, a Szentlélek fog minket mindenre megtanítani, és emlékeztetni fog arra, amit mondtál nekünk? Nem mondja-e az Írás: "Az Egyházban pedig Isten némelyeket apostolokká, másokat prófétákká tett"... 3, és nem mondja-e az Írás: "... van egy maradék, akiket a kegyelem választott ki. De ha ez kegyelem alapján történt, akkor nem tettek fejében, különben a kegyelem már nem volna kegyelem" 4. És végül nem mondja-e az Írás: "... Amikor egybegyűltök, legyen mindegyikteknek dicsérő éneke, vagy tanítása, vagy kinyilatkoztatása..." 5 . Így Uram, manapság miért ítélik el egyes papok a prófétai- vagy a magánkinyilatkoztatásokat? Miért csak egyik szemükkel tekintik meg? És miért támadják egyes papok, sőt püspökök elítélően üzeneteidet?

Valójában gyermekem, ellenem küzdenek, mert elnyomják a Szószólót. Leányom, ezek az emberek nem ellened fordulnak, nem angyalom, nem azt teszik, hanem ellenem fordulnak, nem ellened. Ha semmibe vesznek téged leányom, az azért van, mert az ő sivatagukban nőttél fel. Azért nem öntöznek téged, hogy elhervadjál és eltűnjél. Továbbra is megfeledkeznek arról, hogy én vagyok a te hűséges őrződ. Vassula, emlékeztetlek az esküvői lakomáról szóló példabeszédemre 6 . Leányom, sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. A bizalom olyan kegyelem, amelyet én adok. A hit is olyan kegyelem, amelyet én adok. Ezek az idők a kegyelem és az irgalom idői. Ezek azok az idők, amikor Szentlelkem kiárad rátok. Ezek azok az idők, amikor Szentlelkem kiemel benneteket nagy hitehagyásotokból, hogy egybekeljen veletek. Lehullik rólatok korszakotok nyomorúsága, mert saját kezemmel veszem le rólatok halotti lepleteket, hogy menyegzős köntösötökbe öltöztesselek. Érezd örömömet Vassulám! Érezd, hogy már most mennyire örülök ennek az eljövendő eseménynek! Szentlelkem azért jön, hogy tüzet hozzon a Földre, és mennyire kívánom, hogy égjen! Ez a Szentlélek menyegzőjének ideje: ezek azok az idők, amikor a Béke Királya elküldi szolgáit, angyalait, prófétáit és mennyei udvarát, hogy menjenek el a világ négy sarkába, és hívják meg barátait lakomájára az ő országába, és felkínálja nekik mennyei mannáját. Teljes igazságosságban küldtem el követeimet egészen a küszöbükig, hogy jelezzék visszatérésemet, de sokan nem hittek nekik, és csalóként bántak velük. Mások azért nem akartak eljönni, mert előbbrevalónak tartják, ha az emberek tisztelik őket, mint ha én magam becsülöm őket.
Mivel meghívtalak benneteket, és ti visszautasítottatok engem, mivel intettem nektek, és ti nem akartok tudomást venni róla, mivel semmibe vettétek minden könyörgésemet, és visszautasítottátok a Szeretet ajánlatát, társadalmatok kivetettjeivel fogom betölteni házamat, és nekik adom országomat, hogy megszégyenítselek benneteket. Visszaadom látásukat, és meggyógyítom őket. Kitárom házam ajtaját, hogy beengedjem őket. Követeim hangosan kiáltanak majd az utcákon és a nyilvános tereken. Én küldöm őket, hogy hívják meg a halottakat, akikkel az utcasarkokon találkoznak. Akiknek még senki sem beszélt soha rólam, meglátnak engem, és akik még sohasem hallottak rólam, felfigyelnek rám, és megértenek. Azok találnak rám, akik nem kerestek. Ahogy előtted is felfedtem Szent Arcomat, leányom, úgy fogom azok előtt is felfedni, akik nem kerestek engem. Nem akartok tudni Szentlelkemről, sem Szívemről, amelyet kezemben kínálok fel nektek! Ezt most azért mondom el mielőtt még megtörténik, hogy ha már megtörtént, higgyétek, hogy
Én vagyok, aki vagyok!
Országomat elveszik tőletek,
és oly népnek adják,
amelyet bűnösnek és esztelennek,
társadalmatok kivetettjeinek neveztek.
Házamat azok építik újjá,
akiket ti egyszerűeknek tartotok.
Ők lesznek azok, akik szeretetükkel
újjáépítik házam romjait
és mindazt, ami tönkrement.
Szentlelkem fogja őrizni és vigasztalni őket...

Hamarosan porhalommá válik
a kevélyek városa!
Az igazságosság fog győzni!

Imádkozz ezekért a papokért, imádkozz megtérésükért!
Légy áldott gyermekem! Már csak egy kis idő, és hamarosan színről színre látsz engem!
Én vagyok!


1 Hirtelen a szavak áradata tolult ajkamra.
2 a szentmisén
3 1 Kor 12, 28
4 Róm 11,5-6
5 Kor 14,26
6 Máté 22,1-14

previous index next