HOME INDEX
AZ ÉJSZAKA RETTEGÉSE HAMAR ELMÚLIK


1990. október 17.

Jézusom, e könyvekben sok mindent előre megmondtál, mielőtt megtörtént volna, hogy ha megtörténik, higgyünk benne. Megmondtad nekünk, miként fogod feltámasztani nővéremet, Oroszországot, és miképpen vetsz véget istentagadásának. És íme! 14-én megnyitotta számodra kapuit Szent Vazul temploma a Vörös téren! És én, az ő nővére, hozzá siettem e napon, hogy örüljek ünnepének! De amit tőle kaptam, az csak ütés volt arcomon!... Szolgád és bátyám ütött meg, akit szeretek. Szolgád azt mondta, azért nem áld meg, mert elmentem katolikus bátyáimhoz, és az ő kezükből fogadtam a szentáldozást. Szégyenkeznem kell-e előtted Uram? Ezt a szenvedést még el tudtam volna viselni, ha még rosszabb nem következett volna, de azt mondta: "Ez kiközösítést jelent!" Te már jelt adtál nekem, mielőtt ez megtörtént volna; éreztetted velem fájdalmadat, olyan szárazzá tetted szájamat, mint a fát, és ajkaimat szárazabbá, mint a pergament. Meddig lesznek még megosztottak a keresztények?
Jöjj, és gyógyítsd meg szívünket!
Add vissza ártatlanságunkat!
Jöjj, és kelts hajnalt e sötétségben!
Köszönöm Uram, hogy alkalmat adtál nekem arra, hogy megverjenek és megalázzanak, és annak ellenére, hogy igazságtalanságot tettek velem, bátorságot öntöttél belém, hogy sorbaálljak a többiekkel, visszamenjek hozzá újból, megcsókoljam a keresztet, amelyet tartott, és a kezet is, amely éppen rám vert.

Vassula, a te fájdalmad semmi az enyémhez képest... Habár bátyád kardot rántott ellened leányom, ne keseredj el! Van még remény a kibékülésre.
 Hamarosan egy nagy csodával rendítelek meg benneteket. 1 Én, az Úr, igen hamar felékesítem menyasszonyomat 2 fiatalságának dicsőséges tökéletességével. Ezért békeszerződést fognak megpecsételni a testvérek egymás között.
  Egyházam úgy kel életre, mint a hajnalcsillag.
Az átkot feloldják... úgy fog előttem állni mint gyümölccsel telt olajfa... mint a szőlőtő, amely nyúlánk vesszőket hajt. Bimbói a dicsőség és ragyogás gyümölcsét termik, és egy nyáj lesz csak, és egy pásztor. Én vagyok a Feltámadás!
Leányom? 3 Ne veszítsd el reményedet!
Nem kell félned!
Az éjszaka rettegése hamar elmúlik. 4 Ne feledd, hogy melletted vagyok! Nem akarom túl sokáig nézni magaviseletüket, nehogy haragom felszítsa igazságosságomat. Hagyom, hogy irgalmam felülkerekedjen. Meggyógyítom minden betegségeteket, és Véremmel eltörlöm a méregnyomokat, hogy kimentselek benneteket a gödörből.
Szeretet vagyok, és a gyengéd Szeretet megbocsát az ütlegelőknek, a gúnyolódóknak, a hamisaknak. Szent könyörületemben felemellek benneteket a Szívembe.
Ne keseredj el Vassula leányom, van még remény a kiengesztelődésre és a megújulásra... még van remény... 5 ... "Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket, meg a testet is a pokolba taszíthatja". 6
Eljövök, hogy békességet hozzak a testvéreknek, és emlékeztessem őket gyengédségemre, szeretetemre és irgalmamra, hogy ők is kövessenek engem.
Ne siess el! 7... Jöjj, az Ecclesia új életre támad, az Ecclesia új életre támad, csak várj, és meglátod...


1 Belső látomásban hirtelen valakit menyasszonynak öltözve láttam, ragyogó fehér ezüstös ruhában, csupa csillogásban.
2 az Egyházat
3 Jézus megfordult, és részvevő tekintettel nézett rám.
4 Jézus vigasztalt. Szavai gyógyító balzsamként érték sebeimet.
5 Jézus újból vigasztalni akart. Mintha a súlyos sebesült akarta volna megvigasztalni azt, aki nem annyira súlyos sebesült.
6 Máté 10,28
7 Azt hittem, hogy Jézus befejezte üzenetét, és készültem elmenni.

previous index next