HOME INDEX
MEGMENTEM OROSZORSZÁG FIAIT


(Ez az üzenet orosz orthodox barátomnak szól Oroszországgal kapcsolatban:)

(...) Megadom gyógyító békémet Oroszországnak, örökös szövetséget pecsételek meg vele. Ahogyan a pásztor kimenti a farkas torkából bárányait, úgy mentem meg Oroszország fiait. Fel akarom emelni és szentté akarom tenni őt, és fiait is. Oroszország a romlatlanságot fogja tanítani, mert Szentlelkem fog benne élni. Szentségben és igazságosságosságban fog uralkodni felette (...)

previous index next