HOME INDEX
A BÖLCSESSÉGET AZ EGYSZERŰ GYERMEKEK KAPJÁK


1990. április 30.
Uram, Istenem, védj meg minket szeretetedben,
emelj fel világosságodba,
és bocsáss meg nekünk végtelen irgalmadban!
Tégy erőssé a hitben!
Egyesíts, hogy egyek legyünk,
és együtt mondhassuk
egy szent tabernákulum körül:

"Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség!
Egy az Isten, mindnyájunk Atyja,
aki minden fölött áll, mindent átjár
, és mindenben benne van." 1
Igyekezz hát követni engem !

Add meg nekünk a bölcsességet, hogy követhessünk!

A bölcsességet az egyszerű gyermekek kapják. Ameddig nem a szív egyszerűségében keresnek engem, addig nem kapják meg, és amíg csupán tanultságuk munkálkodik, addig a bölcsesség rejtély marad számukra.

Tépd széjjel tanultságukat Uram, hogy végre szemükkel láthassák szépségedet és ragyogásodat!

Kicsi szív, imádkozz hát értük! Imádkozz ezen istentelen időkben, úgy szálljon fel imád, mint a tömjén illata! Imádkozz azért, hogy visszaadjam látásukat! Imádkozz, hogy elmenjek hozzájuk, és felkeltsem őket örökös álmukból! Imádkozz kicsim, aki tőlem kaptad a törvényt, és akit Szentlelkem vezet! Imádkozz, hogy haljanak meg bűneik számára, és támadjanak fel a szentségre, a szeretetre és a hitre! És ha vannak bölcs emberek, azzal mutassák meg bölcsességüket, hogy a szív egyszerűségével fordulnak hozzám, hogy lelkesednek minden iránt, ami szent, és hogy buzgón vezetnek hozzám lelkeket. Mindezt tegyék alázattal és szeretettel! Ne feledd, ha nem kapod meg, amit kérsz, az azért van, mert nem elég buzgón és nem a szíveddel imádkozol! Jöjj most, soha ne fekedkezz meg jelenlétemről! Szent Istened vagyok, és én szeretlek téged a legjobban!

{Kitartok kérésem mellett.}

Uram, Te jóságos, türelmes és megbocsátó vagy, nagyon szeretsz mindenkit, aki Hozzád fordul. Hallgasd meg imánkat Uram, még ha oly szegényesek is! Légy irgalmas hozzánk, és hallgass meg minket! Bűnösök vagyunk, nem szentek, de Téged úgy ismernek, hogy meglátogatod a beteget, és meggyógyítod szereteteddel. Mindannyian betegek vagyunk, beteg ez a nemzedék, és átjárta a bűn. Jöjj hozzánk, gyógyíts meg bennünket! Segíts, hogy mérhetetlen hitetlenségünkben mégis tudjunk hinni!

Igazságosságom örökké tart, irántatok való szeretetem végtelen, részvétem a szerencsétlenek és a betegek iránt felülmúlja az emberi értelmet. Kérjetek és kaptok! Vágyakozással várom imátokat.

Testvéreim nevében is kérlek, hogy jöjj, és ments meg minket szeretetedben! Térj vissza hozzánk, tisztíts meg minket!

Szeretetként térek vissza hozzátok, és tüzem megtisztít benneteket.

Új Eget és új Földet ígértél nekünk, Uram!

Ennél többet is ígértem neked kicsim. Új Jeruzsálemet ígértem neked, és azt is megígértem, hogy köztetek fogok élni, lakóhelyet készítek magamnak nálatok. Érted? Hamarosan veletek leszek!

Akkor siess Uram, siess! Várva várjuk a második pünkösdöt és Szentlelked kiáradását, második eljöveteledet!

Mindannyian felkészültetek fogadásomra?... Miért hallgatsz?

{Félénken és szomorúan mondtam}:

Uram, azért, mert nehéz kimondanom, hogy "még sokan nem készültek fel fogadásodra..."

Imádkozz hát azokért, akik nem törődnek velem! Imádkozz az istentelenekért! Imádkozz azokért, akik nem készültek fel fogadásomra! Készüljetek! A fügefa termése beérett, és nemsokára ehettek gyümölcséből! Jöjj, mi ketten?

Igen Uram, mi ketten.


1 Ef 4,5-6.

previous index next