HOME INDEX
OLTÁROM VAGY


1990. április 24.

Szeretetedre hagyatkozom, a Te szereteted pihenjen rajtunk! Úgy éljen mibennünk szereteted, mint eddig még sohasem!

Kedvesem, azért adtam neked mindent, hogy közelebb vonjalak magamhoz, és alkalmassá tegyelek arra, hogy velem légy! Azért adtam neked ezt a kegyelmet, mert így tetszett nekem. Meg akartalak vigasztalni. Ez a te megmentésedre szolgál gyermekem, és mindvégig melletted vagyok ily módon.

Te az én oltárom vagy, és azt akarom, hogy oltárom tiszta legyen. Égő lángommal: tüzemmel: Szentlelkemmel akarlak betölteni. Még csak tegnap történt leányom, hogy megtaláltalak az ördög csapdájában. És ma, látod szabad vagy! Én, a te Szabadítód szabadítottalak meg, és nemcsak megszabadítottalak, hanem életet is adtam neked. Börtönben voltál, és kiszabadítottalak, ruhátlan voltál, és fejedelmien felékesítettelek. Terméketlen voltál, termővé tettelek és felvirágoztattalak.

Azelőtt sohasem hajolt meg térded, hogy dicsérj vagy imádj engem, a te Uradat, és mégis lehajoltam hozzád, hogy elérjelek és megáldva téged felkenjelek. Sohasem hallottam, hogy hangod engem köszöntött volna, és azt sem láttam, hogy tudatosan az én kedvemért jöttél volna házamba. Én mégis eljöttem hozzád, a te házadba, a szobádba, hogy meghalljad hangomat, és elénekeltem neked a szeretet énekét, hogy menj el a nemzetekhez, és tanítsd meg őket énekemre. Hibáidat úgy eloszlattam, mint a felhőt, bűneidet, mint a párát. Örvendezz hát lélek, az én jelenlétemben! Továbbra is megmutatom általad az emberiségnek nagy szeretetemet és irgalmamat, hogy végül elhiggyék, hogy én vagyok az! SZERETET vagyok! Ily módon fogom összehívni népemet, és körülveszem őket szeretetemmel - olyan leszek körülöttük, mint egy lángoló fal. Én leszek az ô dicsőségük. Jöjj, Vassulám...

Ó Istenem, mennyire szeretlek!

E szavak olyanok számomra, mint diadémon csillogó ékkövek... Igen, szeress engem, Istenedet! Kövesd első parancsolatomat, de a többit se hanyagold el! Pihenj most, és közben ne feledkezz meg jelenlétemről! Mi ketten?

Igen, Uram, mi ketten, mindörökre!

Megáldalak. Áldj te is engem!

Áldott légy Uram, és köszönök mindent, amit adsz!

previous index next