HOME INDEX
CSUPÁN AKARATODAT KÉREM


1989. július 4.

Uram?

Én vagyok. Légy összeszedett minden összejövetelen, ne félj! Tanításom igaz, engedd meg, hogy neveljem lelkedet, engedd meg, hogy folytassam isteni tervemet. Csupán akaratodat kérem. 1 Az én békémet, az én szeretetemet adom neked az egész örökkévalóságra. Sohasem fogsz bennem csalatkozni. Béke, gyermekem, hallgasd meg Édesanyámat!

Igen, Uram.

Szűz Mária, a mi Szent Anyánk:
Vassula, pihentesd meg lelkedet Jézus Szentséges Szívében, és a többit bízd Rá! Jöjj, lediktálom neked üzenetemet!


(Üzenet a Fribourgban, 1989. július 14-én tartandó imatalálkozóra:)

Béke legyen veletek! Itt vagyok ezen az összejövetelen, fölétek tartom kezemet, és megáldalak benneteket. Hallgassatok a Bölcsesség Szavaira! Az Úr csupán szíveteket keresi. Ne utasítsátok Őt vissza! Ha felajánljátok Neki szíveteket, megadja nektek szeretete adományát, Szentséges Szívébe vezet és fogad benneteket. Ott van a ti otthonotok, lelketek otthona. Forduljatok vissza az Úrhoz, és ajánljátok fel Neki akaratotokat! Jöjjetek vissza a Magasságbelihez, és áthat benneteket Szeretete illatával. Ma azért hívlak, hogy buzdítsalak benneteket. Felszólításunk felhangzik ebben a sötét világban, ebben a sötét és félelemmel telt világban, amivé a ti korszakotok vált. Kérek minden lelket, fontolja meg, hogy Jézus és én vajon miért sürgetjük minden úton módon, és a világ oly sok részén megtéréseteket? Olyanok vagyunk, mint az aggódó szülők, akik minden eszközt megragadnak, hogy elérjenek és figyelmeztessenek benneteket, hiszen szeretett gyermekeink vagytok. Vegyétek szívetekre figyelmeztetéseinket és felszólításainkat! Bánjátok meg bűneiteket, szívből imádkozzatok, jöjjetek szeretettel az Úrhoz, jöjjetek és imádjátok az Urat! Fogadjátok el szeretetét, amelyet felajánl nektek. Szerezzetek örömet Szívének, hadd lássa, hogy mindannyian eljöttök a szentségimádásra. A Szeretet szeretetet kér; a Szeretet a ti szíveteket keresi. Jöjjetek tehát a Szeretethez, Jöjjetek Szent Istenetekhez, aki szeretete viszonzásáért kiált hozzátok. Szent Édesanyátok vagyok, aki szeret benneteket, ne kételkedjetek! Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

(Szent Mihály ad nekünk üzenetet.)

Szent Mihály vagyok, a ti Szent Mihályotok, akihez azért imádkoztok, hogy oltalmazzon és védjen meg benneteket a gonosztól. Ne feledjétek, ez az ima megsegít benneteket nehézségeitekben. Engedjétek, hogy a Szeretet Lelke kiárassza kegyelmének hívását, figyeljetek a kegyelem Lelkére, figyeljetek a Lélekre, mert nagy az Ő irgalma. Ne hallgattassátok el azokat, akik őseitekhez hasonlóan a Szent Istentől kapnak üzeneteket! Ne mondjátok a látnokoknak, hogy "Ne láss látomásokat", és a prófétáknak, hogy "Ne taníts minket, mert mi az igazságban vagyunk". Hanem ehelyett emeljétek fel tekinteteteket és nézzetek körül, mert mindenki gyülekezik és visszatér Istenhez. Fiaitok jönnek a távolból, és leányaitokat gyengéden idehozzák, mert az Úr mondta ezt: "Bár a ti korszakotokon az éjszaka uralkodik, az én Világosságom áthatol rajta, és kiárad erre a Földre. Minden nép eljön hozzám, és Szent Nevemben újból egyetlen szent akolba gyűjtöm össze nyájamat. Ti az Úr gyermekei, imádkozzatok, és engedjétek meg az Úrnak, hogy meggyógyítsa népét, népe viszont elfogadja mindazt, ami a gyermekek és a kicsinyek ajkáról jön. Ne féljetek, közel van a szabadulás, itt van közvetlenül az ajtótok előtt . Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Engedd meg az Úrnak Vassula, hogy igénybe vegyen téged, vágyódj az Úr után, szeresd Őt, mert nagyon könyörületes.

{ Később, még mindig Istenre szomjazva fordultam Hozzá ezen a különleges módon, amelyet Ő adott nekem. Ha csak tíz másodpercre is, de igen nagy szükségem volt arra, hogy Megváltómmal bensőséges módon találkozhassak és beszélgethessek Vele. }

Uram szeretlek...

Én vagyok. Virágom, szeress engem, felvidítasz, jöjj hozzám, itt vagyok a közeledben.


1 Bensőleg láttam, hogy Jézus felém nyújtotta kezét, mialatt azt mondta, hogy "Csupán akaratodat kérem:"

previous index next