HOME INDEX
JÖJJ MAGASZTALJ ENGEM ÉS IMÁDJ, MERT SZENT VAGYOK!


1989. június 29.

Áldott legyen az Úr, a Mindenható, egyedül Ő művel csodákat. Uram, Te tanítottál Szavadra, és én most csupán hirdetem csodáidat. Könyörületedben megbocsátottad bűnömet és észhez térítettél. Megértetted velem, és tudomásomra adtad a Bölcsesség Szavait: "Akik belőlem esznek, még jobban megéheznek, akik belőlem isznak, még jobban szomjaznak" 1 . Hasonlóan ahhoz az asszonyhoz, aki özveggyé lett, én is futkosok ebben a pusztaságban, keresem örök forrásodat, és zöld legelődet, ahol pihenőre hajthatom fejem.

Leányom, terméketlen fa voltál, de én virágba borítottalak, és gyümölcsöt hoztál. Ellenséges pogány voltál, de én buzgó imádóvá tettelek, közönyös voltál, de én lelkesedést öntöttem beléd irántam, a te Istened iránt. Jöjj, maradj meg jóindulatomban, és légy velem egy!

Uram, meglepődtem tegnapi találkozónk miatt...

Én, az Úr adom követeimnek üzeneteimet. Nézd, ma szabaddá tettem kezed. Érezd szabadnak magad!... Ha velem akarsz jönni, és osztozni akarsz velem. keresztemben, a béke és a szeretet keresztjében, akkor jöjj! Gondodat viselem, érezd magad szabadnak! ... Jól tudod, hogy elég vagyok önmagamban, én vagyok a Magasságbeli . Szeretem ártatlanságodat, és nem veszem el tőled jeleimet. Megadom a szegényeknek és a szűkölködőknek, hogy dicsérhessék Nevemet. A szív tisztaságában jöjj hozzám, mert szeretnék segíteni neked, hogy haladhass. Jöjj, magasztalj és imádj engem, mert Szent vagyok . A Szeretet örökké szeret téged, jöjj!

Uram?

Én vagyok, imádkozz, és szeretném hallani imádat, amelyet neked diktáltam!

Ó Jézusom Szentséges Szíve, imádlak Uram, felajánlom Neked akaratomat. Tégy engem a béke és a szeretet eszközévé! Tégy engem Szentséges Szíved égő vágyának áldozatává! Ámen.

Maradj kicsiny, és csak az én Lelkemben növekedj! Sohasem leszel elhagyatott.


1 Sir 24,21

previous index next