HOME INDEX
ÁLDD MEG ÜLDÖZŐIDET!


1989. április 11.

(Ma kezdődik az igazi üldözés. Jézus értésemre adta, hogy idén az orthodox húsvéti időben érezni fogom az Ő szenvedését.)

Uram, sokan vádolnak azzal, hogy hamis próféta vagyok. Bizonyítékot keresnek ellenem, akár hamisat is, amelynek alapján kijelenthetik, hogy az üzenet nem isteni. Már van néhány hamis tanú. Azzal vádolnak, hogy én a démon fegyvere vagyok, egy másik karizmatikus mozgalom lerombolására.

Ragaszkodj hozzám, béke, béke! Gyermekem, ne vonj meg tőlem semmit! Mindketten veled vagyunk 1 Ne feledd, ez a Sátán füstje, és hidd el, a füst nem tart soká, elpárolog és eltűnik. Vassula, én, a te Istened, olyan szeretettel szeretlek, amelyet csak a mennyben fogsz megérteni. Légy áldott gyermekem, mindazért a rágalomért, amit rólad mondtak, és mindazért a hamis vádért, amellyel téged illetnek. Légy boldog, mert nagy lesz a te jutalmad a mennyben! Elhiszed nekem? Hányszor mondtam, hogy téged is éppúgy üldözni fognak, ahogy engem üldöztek? Üzenetem megnyeri a szíveket, de néhányan mégis ellened fordulnak. Nem tudják, hogy ha üzeneteimet elítélik, engem ítélnek el. Hiszen megmondtam, hogy hibát keresnek benned; kiforgatnak, ahogy másokkal is megtették, akiket én küldtem! Áldd meg üldözőidet! Imádkozz vádlóidért, teljes szívből bocsáss meg nekik! Tanuld meg Vassulám, hogy Szeretet vagyok! Szeress engem! Szükségem van erre a szeretetre, hogy tovább adjam másoknak. Úgy szeresd testvéreidet, ahogy én szeretlek téged!

De Uram, egyesek teljesen elvakultak!

Bízzál bennem kicsim! Felragyogok felettük, és világosságommal sokakat megvilágítok. Lelkem áldottjai, elfeledkeztetek szenvedésemről? 2 Szeretetből szenvedtem, légy egy velem! Én engedtem, hogy mindez így történjék, hogy te is megízleld ugyanazt a kelyhet, amelyet én ittam ki szenvedésem alatt. 3 Szeretlek, és ezért engedtem meg gyermekem, hogy igyál kelyhemből. Kis lelkeket emelek magamhoz, átalakítom őket, és szenvedésem kis képmásává teszem őket. Boldog vagy, mert felajánlottad nekem szívedet és lelkedet, hogy isteni kezemmel egy másik kis feszületté alakítsam. Örvendezz lélek! Örvendezz, és légy boldog ajándékommal! De ne feledkezz meg arról kicsim, hogy ugyanezen ég alatt, ahol élsz, báránybőrbe bújt ragadozó farkasok is vannak. Ők azok a hamis próféták, akiktől már óvtalak téged.

(Azt kértem az Úrtól, hogy a Bibliából adjon választ nekem ezekkel az emberekkel kapcsolatban. Kinyitottam a Bibliát, és ujjam Jeremiás 23,10 versére esett, amelyben a hamis prófétákról van szó.)

Kedves, ne félj, előtted vagyok. Légy boldog, amiért mindenféle rágalmat szórnak rád. Szemem figyeli ezeket az embereket, hallom szavukat és érzem szívüket.

Igen, de Te velem vagy, és semmitől sem kell félnem.

Bátorság! Az én erőmet adom neked, hogy folytathasd . Mi ketten?

Mindörökkön örökké.

(Mintha mindez az üldöztetés sem lenne elég, lemondták annak a nagy teremnek a bérletét, ahol meg akartuk tartani a találkozót. Egyszerűen lemondták, annak ellenére, hogy már régen lefoglaltuk. Azt mondták, hogy nem akarják, hogy náluk vallásos összejövetel legyen. Ott álltam kétszáz ember gondjával, és senki sem akart befogadni. Egy héttel a találkozó előtt! De az Úr segítségünkre sietett. Az Úr lehetővé tette, hogy az Ő templomában lehessünk, egy kis templomban, amely a kapucinusoké. Igen, Őfensége a legalázatosabbat és legszegényebbet választotta ki a testvérek közül jelként azok számára, akik üldözik Jézus üzenetét.)


1 Szent Édesanyánk és Jézus.
2 Amikor Isten ajkáról hallom e szavakat, teljesen ellágyulok. Fensége azt érezteti velem, hogy ez a "sátor"jobban betakarja testemet, mint valaha. Úgy érzem, hogy sohasem lesz vége a száműzetésnek, amelyben vagyok...
3 Jézus mintha lakomával kínált volna! És én boldog vagyok, hogy felajánlotta nekem ezt a kelyhet.

previous index next