HOME INDEX
MINDAZOKAT MEGMENTEM, AKIK RAGASZKODNAK HOZZÁM


1989. április 23.

(A Saint Maurice kis templomában megtartott imatalálkozó után, amelyen felolvastam az üzeneteket. A kis templom tele volt.)

Áldott légy Uram, aki megengedted nekünk, hogy a Te Nevedben találkozzunk. A Úr mindenkor jóságos az érdemtelenekhez. Uram, Te válaszoltál imánkra, Te válaszoltál arra a böjtre és áldozatra, amelyeket szeretett gyermekeid neked ajánlottak. Áldott legyen Szent Neved! Áldjuk Nevedet! "Az én Uram jóságos, szeretete örökké megmarad, nemzedékről nemzedékig tart hűsége" 1 . Szolgáljunk az Úrnak!

Én vagyok az Úr, aki szeret téged. Üldözőid szeme láttára foglak táplálni. Áldottak legyetek mindannyian, akik meghallottátok és felismertétek a Pásztor hívását. Áldottak legyetek mindannyian; akik áldozatokat ajánlottatok fel nekem. Mindazokat megmentem, akik hozzám ragaszkodnak. Két karom a bölcsőtök, Szentséges Szívem a menedéketek, én vagyok a ti Istenetek, és ti az én népem, örvendjetek! Örvendjetek szeretteim! Ne akarjátok megérteni, miért lett ez a gyenge eszköz Szavam hordozója! Higgyetek a szív egyszerűségével, ne akarjatok engem próbára tenni, legyetek kedvesek előttem, mint az ártatlan és tiszta gyermekek ! Tekintsetek Szentséges Szívemre! Előttetek állok, felfedem előttetek Szívemet. Érezzétek irántatok való égő szeretetemet! Ne szegüljetek ellenem, ne álljatok ellen könyörgésemnek! Jöjjetek hozzám, és engedjétek, hogy Szentséges Szívem mélyére fogadjalak benneteket! Az én Szívem legyen a ti menedéketek ! Én ne jönnék segítségetekre, szeretteim? Én, aki a Szeretet magasztos Forrása vagyok, én okoznék nektek csalódást? Segélykiáltástok visszhangja az egész mennyet betöltötte. Meghallottam Földről jövő könyörgéseteket. Ne féljetek szeretteim, ne féljetek! Szemem mindent lát, és mindent meghallok. Bizony mondom nektek, hogy minden lépéseteket én vezetem és én áldom meg. Én vagyok a ti hűséges őrzőtök. Meg fogom öntözni szőlőmet, és saját kezemmel fogom gondozni. Éjjel is őrködni fogok felette, nehogy betörők hatoljanak be szőlőmbe. Akik el akarnak jönni, hogy megnézzék szőlőmet,jöjjenek nappal! Csak a rókák járnak éjszaka. Keljetek tehát fel napfelkeltekor, mint a józan emberek, és látogassátok meg a szőlőmet. Én az Úr vagyok gondozója. Végtelen szeretetemben és nagy szánalmamban jövök, hogy rendbehozzam szőlőmet! . Legyetek boldogok, és hallja meg az ég dicséreteteket! Örvendezzetek és hirdessétek az Úr dicsőségét! Legyetek az én kis követeim, akik Szavamat hordozzák. Hangotokra ébredjenek fel az alvók! Hirdessétek szeretetemet minden nemzetnek, hogy visszatérjenek, akik eltávolodtak tőlem. Nem fogom elutasítani őket, bár szívük száraz és bűnük skarlátvörös. Megmutatom nekik megbocsátó Szívem gazdagságát. Énekeljetek és örvendjetek, mert mindvégig veletek maradok!


1 Zsolt 100,5

previous index next