HOME INDEX

A MI SZÍVÜNKBEN KERESSETEK OLTALMAT!1989. április 5.

Virágom, az én békémet adom neked, az én Lelkem van rajtad, újítsd meg Egyházamat! Olyan legyen, mint kezdetben, a régi időkben! A szeretet legyen közöttetek, ameddig vissza nem térek ! Szeretettel és békével keltsd életre a halottakat! Keljen új élet a kísérteteknek ezen a földjén! Ó kedves! Mennyire vágyódom erre a Dicsőséges Napomra!

(Később Szent Édesanyánk adott üzenetet a találkozó részére.)

 Dicsérd az Urat, gyermekem, amiért bölcsességet adott neked!

Dicsértessék az Úr irgalmáért, szeretetéért, és azért, hogy megosztja velem műveit!

  Íme, üzenetem a kis lelkeknek:

Béke legyen veletek gyermekeim ! Szeretteim, egyszerűségben közeledjetek Istenhez! Legyetek olyanok, mint a gyermekek, mert azok találnak rá az Úrra, akik nem teszik próbára Őt. Az alázatosak előtt mutatkozik meg, és azoknak, akik nem bizalmatlanok iránta . Látjátok gyermekeim, mennyire megzavarja a balgákat, ha próbára teszik a mindenhatóságot. Nem, a Bölcsesség sohasem tér be a ravasz lélekbe. Nyissátok ki tehát szíveteket az Úrnak és fogadjátok Őt a szív egyszerűségével! Támaszkodjatok rá, mert akkor a Bölcsességre támaszkodtok. Imádkozva növeljétek az Úrba vetett hiteteket. Az is az Isten kegyelme, ha valakinek hite van. Szeretteim, jöjjetek Szeplőtlen Szívembe, és nálam megpihenhettek. Ti, akik szenvedtek, ti, akik fájdalmat viseltek, jöjjetek hozzám, és én, a ti Édesanyátok éppen úgy megvigasztallak, ahogyan az anya vigasztalja meg gyermekét, ha bajban van. Én még ennél is többet teszek. Közbenjárok értetek az Atyánál, és sohasem okozok nektek csalódást. Jöjjetek, és a mi Szívünkben keressetek oltalmat! Hullassa el ez a töviskoszorú a mi Szívünket fojtogató töviseit, növesszen friss ágakat és hozzon virágokat! Higgyetek Istenben, bízzatok Benne! Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.

 Itt van Szent Mihály:

Isten gyermekei, ne hallgassatok a Sátánra és ne beszéljetek vele! Hazudni annyi, mint a démonnal beszélgetni. Ha engeditek, hogy felgyűljék bennetek a harag, az annyi, mint helyet adni neki, hogy megvesse lábát. Ne legyen nyelvetek a ti bukástok oka! Imádkozzatok hozzám, és közbenjárok értetek. Bízzatok Istenben és az Ő végtelen irgalmában! Megáldalak benneteket!previous index next