HOME INDEX
NE FOJTSÁTOK EL A LELKET, FOGADJATOK SZÍVESEN!


A fájdalmas Szűzanya ünnepe,1988. szeptember I5

.

Uram?

Én vagyok.

Hogyan lehet, hogy sok egyházi személy nem ismeri el irgalmas jeleidet, amelyeket ezekben a napokban adsz nekünk? Uram, tudod, hogy mit mondanak? Azt mondják, hogy nem ez az igazi hit, más szavakkal: "Mi már jelek nélkül is megtértünk, tehát mi anélkül is megvagyunk, ezért Istenünk, ne adj több jelet, mert bennünket nem érdekelnek ezek a rendkívüli dolgok."Ezt mondják ahelyett, hogy ARCRA BORULNÁNAK a földön és azt kiáltanák: "Dicsőség Istennek! Dicsértessék az Úr végtelen irgalmáért! Te valóban beteljesíted az Írást!" Vajon mi az igazi hit szerintük, ha elutasítják a Lelket?
Így érvelnek: Emlékezzetek, mit mondott Jézus Tamásnak: "Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek..."Elfelejtették, hogy emellett még mit mond az Írás? "El ne fojtsátok a Szentlelket, és meg ne vessétek a prófétálás lelkét!"- És a Lélek ott fú, ahol akar... - Amikor ezek az emberek így érvelnek, nem veszik ész re, hogy egyedül csak Veled vitatkoznak, Uram.

Gyermekem, kiálts hangosan a nemzeteknek!
Kiálts! hogy mindenki meghallja: "Itt van a mi Istenünk! Velünk van a mi Istenünk. Sohasem hagyott el bennünket, úgy jött, mint a pásztor, hogy táplálja nyáját és karjába gyűjtse bárányait, mert országa közel van."Kis nyájamat nagy szeretettel egybegyűjtöm karjaimba, és táplálni fogom.

Nem törődnek jeleiddel. Hallanak róla, azután félreteszik. Mintha azt akarnák, hogy ne adj több jelet!

Nem szükséges, hogy bárki is tanácsot adjon nekem, nincs szükségem ezekre a tanácsadókra, mert bölcsességük szégyen. Nem tudom talán, hogy hogyan kell megmérni és hogyan kell táplálni benneteket? Jaj! Csupán egy kis maradék várja Lelkemet. Nem értették meg, hogy cserbenhagynak, ha az ellenség szellemét követik? És ha cserbenhagynak engem, akkor már nem látják az Igazságot sem.
Mondja-e az agyag a fazekasnak: "Mit csinálsz?" Fogadjátok alázattal, amit a Lélektől kaptok, fogadjátok el műveimet és misztériumaimat! Én akartam jeleimet megsokasítani napjaitokban. Fogadd tehát örömmel, amit a Lélektől kapsz, örvendezz és fogadj engem, légy boldog és ne fordíts hátat nekem! Nézz rám és ismerj fel! Ne fojtsd el Lelkemet; fogadj szívesen engem! Jaj nektek, akik elfojtjátok Lelkemet! Jaj nektek, vak vezetők, akik hiúságtól dagadoztok, ti változtattátok pusztasággá Szent Egyházamat! Előbb magatokat vizsgáljátok meg, ha az igazságot keresitek, és úgy bizonyosodjatok meg arról, hogy ti az igaz hitben vagytok-e? Oltár, én, az Úr mindvégig égve tartom lángodat, műveim még nincsenek befejezve. Jöjj most, mi ketten?

Mindörökre. Amen.

previous index next