HOME INDEX
A SZABADSÁG ÉS AZ ÉLET KULCSA


1988. szeptember 18.

Istenem? 1

Én vagyok. Szeress, ne félj tőlem! Csak akkor félj tőlem, ha ellenem lázadsz. A szeretet minden cseppjét arra használom fel, hogy lelkeket mentsek meg a tisztítóhelyről. Ha engem forrón szeretsz, kioltod tüzüket. 2 Megszabadítod őket kínjaiktól. Én, az Úr, akkor végre fogadhatom őket. Szeress tehát, vágyakozz utánam, imádj, mentsd meg egyiket a másik után! Az emberiségnek meg kell értenie, hogy a szeretet magába szívja az Ég erőit, mivel a szeretet a szabadság és az élet kulcsa. Érted már, hogy miért gyűlöl téged a Sátán? Vassulám, támaszkodj rám, semmi sincs hiába. Mi ketten?

Mindörökkön örökké.


1 Annyira szeretem Istent, hogy szinte özvegynek érzem magam a Földön.
2 Mialatt Jézus ezt mondta, látomást láttam néhány lélek kezéről, amelyek lánggal égtek, majd kialudtak.

previous index next