HOME INDEX
BELEKIÁLTOK EBBE A PUSZTASÁGBA
A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA


1988: szeptember 14.Jézus?

Én vagyok. Figyelj hangomra! Belekiáltok ebbe a pusztaságba. Felemelem mindazokat, akik meghallják. Lemosom bűneiket és elfelejtem, mint ahogy a víz elfolyik, és nyoma sem marad. Jaj azoknak; akik becsukják fülüket! És jaj! Sokan lesznek közöttetek; akik eltévedtek, de nem akarnak rám figyelni, aki az Út vagyok. Elhagytatok engem, sokáig tévedésben bolyongtatok, és csak a Sátán füstjét szívtátok magatokba. Nevem már semmit sem jelent számotokra. Olyanok vagytok, mint az árnyék a Földön, és gonoszságotokban, a Sátán segítségével megfordítottátok az Igazságot; az evolúciós elmélettel kiszorítottatok engem. Olyan sok figyelmeztetést küldtem nektek, megjövendöltem nektek ezeket a napokat. Végtelen irgalmamból jeleket adtam nektek, ti azonban inkább becsuktátok szemeteket irgalmasságom előtt. Ti vezetők, akik ismeritek Szavamat és nekem szolgáltok, akik felismeritek, hogy közel van az idők vége, de csak szemlélitek a rátok árasztott kegyelmeket, mert merő gyávaságból csak az emberek kedvét keresitek, próbáljatok megérteni, és nézzetek bele újból példabeszédeim rejtett misztériumaiba! Nagyon kérlek benneteket, könyörögjetek, hogy a Szentlélek árassza rátok a megértés kegyelmét a tudás mélyebb ismeretéért! A napok meg vannak számlálva, és lelketek is. Készüljetek, vegyétek le azt a fátylat, amelyet ellenfelem tett szemetekre, mert amíg megmaradtok hiúságban, bűnösök maradtok! Alázzátok meg magatokat és fogadjátok el útjaimat! Válaszoljatok hangomra, amely fájdalmasan kiált bele ebbe a pusztaságba. 1 Jöjj gyermekem, támaszkodj rám, együtt... együtt osztozunk fájdalmamban! Igen Uram, szeretnék osztozni veled. Mi ketten.

Mindörökre.


1 Amikor Jézus e szavakat mondta, fájdalmát is éreztette velem. Jézus rettenetesen szenved.

previous index next