click for origin of the image
ENGLISH FRENCH GERMAN ITALIAN SPANISH PORTUGUESE GREEK BULGARIAN RUSSIAN ARABIC CHINESE JAPANESE CZECH CROATIAN HUNGARIAN POLISH ROMANIAN DANISH DUTCH SWEDISH FILIPPINO INDONESIAN


Информация:
bulgaria@tlig.gr


 


На тази страница се дава информация за Посланията на Бога, които Васула Риден предава на света в продължение на 16 години.


ПОСЛАНИЯТА


 
"Васула Моя, Словото Ми е като светилник, който осветява и блести, за да може всяка душа да Ме види. Почувствувай Ме и се завърни при Мен, виждаш ли? Желая да снема този мрак тежащ над света. Давам ви Светилника Си, за да го сложите върху поставка, а не под креватите си." (Иисус, 28 август 1989)


Архимандрит Евгениос
"Затова ще продължа да проучвам и да черпя"


Тодор Събев

Благодарности за дарбите

            Въведение в Посланията

Васула пише
за Истинското Послание в Истинския в Бога Живот

            Трите Молитви

Предистория

Няколко информации за Васула и Истинския в Бога Живот

 

Васула Риден е родена в Египет на 18 януари 1942 г. в гръцко православно семейство. На детска възраст е виждала на няколко пъти Иисус в сънищата си. Понякога е виждала също така, както ги нарича, душите на починали, как седят в салона на дома й очаквайки нещо. Освен тези необичайни преживявания никога не я е занимавала мисълта за Бога или духовния живот, както е и случаят с повечето от нас. Никога не й минавало през ума, че някога ще стане вестителка на Бога, до деня, когато съвсем неочаквано й се явява Бог, през 1985 в Бангладеш, където живее през онова време със съпруга си, швед, и двамата си сина.

В началото й се явява нейният ангел хранител, Даниил, за да я пречисти и да я упъти към Бога. Оттогава, посланията на Васула написани с внушителния йератичен почерк, ярко различаващ се от нейния, стават световно известни. От 1988 г. бива канена и е говорила в повече от 50 страни. Никога не е получавала проценти от авторски права, нито хонорари, нито каквито и да е облаги като възнаграждение за своите усилия. По време на около 600-те представяния на обществени места, където бива канена, говори за срещата си със своя ангел хранител, за периода на усиленото пречистване и как е срещнала Бога. Също така чете откъси от посланията, които Бог продължава и до днес да й диктува. Самият Бог ги е нарекъл Истинският в Бога Живот.

Където и да е поканена, в Азия, Северна и Южна Америка, Австралия, Африка и Европа, Васула бива посрещана от множество хора от всякаква възраст, от всички социални слоеве и състояния, християни и не християни. Нейни слушатели са не само миряни протестанти, православни и католиции, но и техните духовни водители, т.е. свещеници, пастори, монаси, монахини, епископи, кардинали, митрополити, архимандрити и патриарси. Милосърдният призив на Бога, съдържащ се в посланията, е призив за помирение, единство и покаяние. Призовава всеки един от нас да изпита това интимно отношение с Него, като същевременно никога не забравяме, че е Свят. Разнообразни знаци както физически и духовни лечения, следват Васула в нейната мисия и множество лични свръхестествени преживявания биват споменавани. Безброй са свидетелствата за това как лицето на Иисус се явява
замествайки лицето на Васула. На сбирките царува атмосфера на братско общение, радост, духовно лечение и вътрешен мир. Мнозина от присъствуващите дълбоко се вълнуват и осъзнават невидимото, но доловимо Присъствие на Бога.

Книгите на Истинския в Бога Живот са преведени на доброволни начала на близо 40 езика, до днес. Внимателното им прочитане потвърждава световния характер на посланията. Написани са на така разбираем и непосредствен език, че всеки един може да ги разбере. Същевременно съдържанието им е толкова богато и дълбоко, че видни теолози бяха вдъхновени да напишат книги върху духовността на посланията. Deiqrbhrekmn, онези, които проучват редовно посланията и участвуват в групите за молитва на Истинския в Бога Живот изживяват една вътрешна промяна. Започват да осъзнават, че Бог е наистина жив и много близо до тях. Един православен теолог нарече това преживяване "духовно преображение" водещо ни да обичаме Бога безрезервно и с цялото си сърце. След мистичното ни съединяване с Бога, наше горещо желание е да Го боготворим и да се увеличаваме постепенно в обичта си към Него.