DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mina Vägar som är milda, kärleksfulla och fullkomliga
Be för världens omvändelse

26 mars 1996

Min Frid ger Jag dig; ta emot Mitt Budskap i denna Frid .... 1

det enda han behöver göra är att läsa Mitt budskap, låt honom sedan bestämma sig; dotter, hela skapelsen lyder Mig ....

Ja, skapelsen lyder Dig, men inte alla Dina människobarn!

nej .... inte alla lyder Mig; många av dem är frestade och vill vinna människors bifall snarare än Mitt .... många är mer upptagna av att behaga människor än att behaga Mig, sin Gud; och för somliga är det endast deras egenintresse som gör dem olydiga mot Mig; andra har ännu inte beslutat att lägga sina lidelser bakom sig, sin njutningslystnad, de syndar lika mycket som de andas; Jag har talat om att inte döma andra och hur deras tunga kommer att fördöma dem, likväl kan Jag tillägga en sak: de vars mun utspyr eld, anklagar människor och sliter dem i stycken, de skall också få lida eftersom de bedrövar Min Helige Ande; Min Helige Andes vägar är så annorlunda! den som leds av Min Ande skall få nåden att hålla Mina Lagar och Mina Vägar som är milda, kärleksfulla och fullkomliga;

Jag är Kärlekens Källa och Jesus är Mitt Namn; men den Onde är källan till Ondska och all synd .... dotter, tappa aldrig modet; låt ditt liv bli ett skönhetens smycke, en blomsterkrans, en uppstigande rökelse, så att Bilden av den osynlige Guden blir synlig för dig i all evighet; förbli trofast mot Mig; Jag är vid din sida;

frukta aldrig! prisa Mig, dotter; frid ....

Min Herre, mitt Liv, min Familj,
jag är en del av Dig och min ande jublar i Dig.
Jag välsignar Ditt Namn i evigheters evighet.
Må skapelsen lovsjunga Guds kraftgärningar,
och lovprisa Honom som upprättar de ringa.
Hur kan någon dödlig tvivla
på Dina underbara ingripanden?

Min Vassula, låt ditt liv vara en oavlåtlig bön till Mig ....

låt ingen bedra dig genom att säga att Gud inte har några medel att för närma sig Sitt folk .... låt inte dessa människor oroa din ande; Min rökelse, be för dessa människor så att de också kommer och dricker ur Min Källa och blir återupplivade; om de är ovilliga och vägrar att lyssna och förstå, är det för att de har övergett Mig och Mina Lagar;

ack ... 2 Vassula, Min blomma, detta släkte har blivit ett torkans land; be för världens omvändelse; ic;


1 Jag frågade Jesus vad som kommer att hända om någon inte lyder eller lyssnar på Hans uppmaningar.
2 En suck.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message