DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Bär frukt som består

18 mars 1996

frid vare med dig; Mitt Bud till dig är: 1 gå vart Jag sänder dig och bär frukt som består; Han som är Amen är med dig; gå runt och ge av det du har lärt av Mig; i Min Helige Andes kraft skall du gå, tala, röra hjärtan, kasta ut demoner, rycka upp det onda och plantera det goda;och Jag skall glädja Mig åt Mitt val; gläd dig också du i din Gud; även efter din död skall din kropp fortsätta att profetera; – se, Min Ande skall uttrycka Sig genom din kropp; Jag, och Jag ensam, har predikat ”Frälsning” för dig; Min Kraft verkar allra bäst i svagheten, Jag har funnit Svaghet och Jag har blivit din verklige Vän; vill du nu behaga Mig?

Ja, min Gud och Fader.

arbeta trofast i Mitt Namn, trefalt Heligt, och utför Min Befallning tillsammans med den 2 Jag har förenat dig med och helat, och må han visa mer fördragsamhet med bristerna hos de svaga som Jag har upprättat och välsignat; stå fasta i detta Barmhärtighetens verk; stå emot det onda och håll fast vid Mig; gå, och var inte rädda att förkunna sanningen; Min Helige Ande skall undanröja alla hinder för sanningen;

Mitt Namn: Frid och Kärlek;


1 Gud talade med en mycket mäktig och befallande Röst.
2 Fader O’Carroll.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message